Σε αυτά τα Γυμνάσια και Λύκεια της Στερεάς θα λειτουργήσουν τάξεις υποδοχής προσφυγόπουλων

Σε 304 Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας θα λειτουργήσουν τάξεις υποδοχής εκπαίδευσης προσφυγόπουλων για το σχολικό έτος 2019-2020. Με απόφαση της υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφίας Ζαχαράκη καθορίστηκαν οι σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας(ΖΕΠ),

Σε 304 Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας θα λειτουργήσουν τάξεις υποδοχής εκπαίδευσης προσφυγόπουλων για το σχολικό έτος 2019-2020.

Με απόφαση της υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφίας Ζαχαράκη καθορίστηκαν οι σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας(ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν τάξεις μαθητών/τριών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες κυρίως όμως προσφυγόπουλων.

Πρόκειται για 84 γυμνάσια και λύκεια της περιφερειακής διεύθυνσης Αττικής, 71 σχολικές μονάδες στην Κεντρική Μακεδονία, 29 στη Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, 28 στη Θεσσαλία και ισάριθμες στην Ηπειρο, 19 στη Στερεά Ελλάδα, 11 στα 3 νησιά του Βορείου Αιγαίου(Λέσβος, Χίος, Σάμος), 7 γυμνάσια και λύκεια στην περιφερειακή διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας και στην Κρήτη, 6 στην περιφερειακή διεύθυνση Πελοποννήσου και ισάριθμα στην περιφερειακή διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου όπως και στη Δυτική Μακεδονία και 2 Επαγγελματικά Λύκεια της Σιβιανιδείου Σχολής.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άγνωστος παραμένει ο αριθμός των παιδιών που θα αιτηθούν να παρακολουθήσουν μαθήματα στα ημερήσια σχολεία της Περιφέρειας καθώς ο πληθυσμός των προσφύγων-μεταναστών σε καθημερινή βάση αλλάζει συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι αναμένεται στο αμέσως επόμενο διάστημα να δημιουργηθούν νέα hotspot στην Περιφέρεια αλλά και στα ήδη υπάρχοντα να αυξηθεί ο αριθμός των προσφύγων καθιστά αδύνατο από πλευράς τους να υπολογίσουν ποια θα είναι η προσέλευση.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι από πλευρά της η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης φροντίζει  για την σωστή οργάνωση προκειμένου αυτά τα παιδιά να έχουν όσο το δυνατόν κατάλληλες συνθήκες εκπαίδευσης χωρίς να υπάρχουν φυσικά προβλήματα με την λειτουργία των σχολικών μονάδων που ήδη έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα παιδιά αυτά θα χωριστούν με ηλικιακά κριτήρια και θα διδαχθούν στις ημερήσιες σχολικές μονάδες Ελληνικά,Αγγλικά ,Μαθηματικά Φυσική Αγωγή, Πληροφορική, Μουσική ,Καλλιτεχνικά τα μαθήματα αυτά θα βοηθήσουν τα παιδιά αυτά σταδιακά να εναρμονιστούν με το νέο σχολικό περιβάλλον αλλά και να κοινωνικοποιηθούν με τα παιδιά της ηλικίας στην τοπική κοινότητα. Άγνωστος παραμένει παρόλα αυτά ο τρόπος που αυτά τα παιδιά θα επικοινωνούν με τους καθηγητές τους από την στιγμή που πολλοί δεν γνωρίζουν την γλώσσα….

Τα Ελληνικά θα διδάσκονται από από αναπληρωτές  Φιλολόγους, σε ανεξάρτητα τμήματα από τ ήδη υπάρχοντα,  οι οποίοι σύντομα θα κληθούν να αναλάβουν τις νέες θέσεις στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ προκειμένου αναλάβουν την εκμάθηση των παιδιών. Τα φιλολογικά μαθήματα θα είναι 15 ώρες εβδομαδιαίος και ο κάθε φιλόλογος θα έχει στο τμήμα του από 7-17 παιδιά.

Ευχή όλων παραμένει τα παιδιά αυτά καλώς να έρθουν καθώς όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην ίση αντιμετώπιση, φυσικά χωρίς να παρεμποδίζεται και η εκπαίδευση στα ήδη υπάρχοντα παιδιά στις σχολικές μονάδες.

 

Σε 304 Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας θα λειτουργήσουν τάξεις υποδοχής εκπαίδευσης προσφυγόπουλων για το σχολικό έτος 2019-2020.

Με απόφαση της υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφίας Ζαχαράκη καθορίστηκαν οι σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας(ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν τάξεις μαθητών/τριών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες κυρίως όμως προσφυγόπουλων.

Πρόκειται για 84 γυμνάσια και λύκεια της περιφερειακής διεύθυνσης Αττικής, 71 σχολικές μονάδες στην Κεντρική Μακεδονία, 29 στη Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, 28 στη Θεσσαλία και ισάριθμες στην Ηπειρο, 19 στη Στερεά Ελλάδα, 11 στα 3 νησιά του Βορείου Αιγαίου(Λέσβος, Χίος, Σάμος), 7 γυμνάσια και λύκεια στην περιφερειακή διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας και στην Κρήτη, 6 στην περιφερειακή διεύθυνση Πελοποννήσου και ισάριθμα στην περιφερειακή διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου όπως και στη Δυτική Μακεδονία και 2 Επαγγελματικά Λύκεια της Σιβιανιδείου Σχολής.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άγνωστος παραμένει ο αριθμός των παιδιών που θα αιτηθούν να παρακολουθήσουν μαθήματα στα ημερήσια σχολεία της Περιφέρειας καθώς ο πληθυσμός των προσφύγων-μεταναστών σε καθημερινή βάση αλλάζει συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι αναμένεται στο αμέσως επόμενο διάστημα να δημιουργηθούν νέα hotspot στην Περιφέρεια αλλά και στα ήδη υπάρχοντα να αυξηθεί ο αριθμός των προσφύγων καθιστά αδύνατο από πλευράς τους να υπολογίσουν ποια θα είναι η προσέλευση.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι από πλευρά της η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης φροντίζει  για την σωστή οργάνωση προκειμένου αυτά τα παιδιά να έχουν όσο το δυνατόν κατάλληλες συνθήκες εκπαίδευσης χωρίς να υπάρχουν φυσικά προβλήματα με την λειτουργία των σχολικών μονάδων που ήδη έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα παιδιά αυτά θα χωριστούν με ηλικιακά κριτήρια και θα διδαχθούν στις ημερήσιες σχολικές μονάδες Ελληνικά,Αγγλικά ,Μαθηματικά Φυσική Αγωγή, Πληροφορική, Μουσική ,Καλλιτεχνικά τα μαθήματα αυτά θα βοηθήσουν τα παιδιά αυτά σταδιακά να εναρμονιστούν με το νέο σχολικό περιβάλλον αλλά και να κοινωνικοποιηθούν με τα παιδιά της ηλικίας στην τοπική κοινότητα. Άγνωστος παραμένει παρόλα αυτά ο τρόπος που αυτά τα παιδιά θα επικοινωνούν με τους καθηγητές τους από την στιγμή που πολλοί δεν γνωρίζουν την γλώσσα….

Τα Ελληνικά θα διδάσκονται από από αναπληρωτές  Φιλολόγους, σε ανεξάρτητα τμήματα από τ ήδη υπάρχοντα,  οι οποίοι σύντομα θα κληθούν να αναλάβουν τις νέες θέσεις στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ προκειμένου αναλάβουν την εκμάθηση των παιδιών. Τα φιλολογικά μαθήματα θα είναι 15 ώρες εβδομαδιαίος και ο κάθε φιλόλογος θα έχει στο τμήμα του από 7-17 παιδιά.

Ευχή όλων παραμένει τα παιδιά αυτά καλώς να έρθουν καθώς όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην ίση αντιμετώπιση, φυσικά χωρίς να παρεμποδίζεται και η εκπαίδευση στα ήδη υπάρχοντα παιδιά στις σχολικές μονάδες.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δημοφιλή