Συνάντηση για να βρεθούν οι καλύτερες λύσεις στα κέντρα ατόμων με ειδικές ανάγκες

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, κ. Θεόδωρου Δημόπουλου και του Διοικητή του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, κ. Νικόλαου Κοντοπάνου. Παρόλο που από το 2014 η μονάδα κοινωνικής φροντίδας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας αποτελεί αυτοτελές νομικό πρόσωπο,

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, κ. Θεόδωρου Δημόπουλου και του Διοικητή του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, κ. Νικόλαου Κοντοπάνου.

Παρόλο που από το 2014 η μονάδα κοινωνικής φροντίδας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας αποτελεί αυτοτελές νομικό πρόσωπο, μη εντασσόμενο στον παραπάνω περιφερειακό φορέα, η συνεργασία σε ανώτερο επίπεδο κατά την παρούσα συγκυρία παραμένει στενή και παραγωγική.

Αντικείμενο της συνεργασίας ήταν η εναλλαγή απόψεων πάνω σε θέματα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και διαχείρισης ειδικότερων θεμάτων των ωφελουμένων που διαβιούν υπό το καθεστώς κλειστής περίθαλψης. Παράλληλα, έγινε μνεία στην παρακολούθηση των εξελισσόμενων ενεργειών σχετικά με την επιδιωκόμενη ενίσχυση των δομών με μόνιμο προσωπικό, σε συνέχεια και των νόμων 4578/2018 και 4611/2019 που ψηφίσθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν, για την οποία και έχει πραγματοποιηθεί η αναγκαία προετοιμασία.

Αθήνα 30 / 9 / 2019
Αριθμ. Πρωτ.: 20665//01/2019

 • ….Προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης με σειρά
  προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας κα δευτεροβάθμιας και
  Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) (1ΕΑ/2019) (ΦΕΚ 13/25-04-2019). Εξέταση ενστάσεων για την έκδοση
  οριστικών αποτελεσμάτων.
 •  Προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης με σειρά
  προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας κα δευτεροβάθμιας μελών
  Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) (2ΕΑ/2019) (ΦΕΚ 14/25-04-2019). Έλεγχος αρχείου αιτήσεων,
  ηλεκτρονική επεξεργασία αιτήσεων και διασταύρωση των στοιχείων των υποψηφίων με ΟΠΣΥΔ για την έκδοση
  προσωρινών αποτελεσμάτων.
 •  Προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης με σειρά
  προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας κα δευτεροβάθμιας Ειδικής
  Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) ΠΕ (3ΕΑ/2019) (ΦΕΚ 12/24-04-2019). Έλεγχος αρχείου αιτήσεων, ηλεκτρονική
  επεξεργασία αιτήσεων και διασταύρωση των στοιχείων των υποψηφίων με ΟΠΣΥΔ.
 • Προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης με σειρά
  προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας κα δευτεροβάθμιας Ειδικής
  Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) ΤΕ (4ΕΑ/2019). Έλεγχος αρχείου αιτήσεων, ηλεκτρονική επεξεργασία αιτήσεων
  και διασταύρωση των στοιχείων των υποψηφίων με ΟΠΣΥΔ.
 •  Προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης με σειρά
  προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας κα δευτεροβάθμιας Ειδικής
  Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) ΔΕ (5ΕΑ/2019). Έλεγχος αρχείου α

Μάλιστα, σύμφωνα με πράξη της διοίκησης του Α.Σ.Ε.Π. αποφασίστηκε η σύσταση ομάδων εργασίας, οι οποίες και θα επιληφθούν της επεξεργασίας των σχεδίων των προκηρύξεων σειράς φορέων του δημοσίου για τους οποίους προβλέπεται η στελέχωση τους με μόνιμο προσωπικό. Ανάμεσα σε αυτούς, σύμφωνα και με το παραπάνω έγγραφο βρίσκονται και τα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών της Χώρας.

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, κ. Θεόδωρου Δημόπουλου και του Διοικητή του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, κ. Νικόλαου Κοντοπάνου.

Παρόλο που από το 2014 η μονάδα κοινωνικής φροντίδας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας αποτελεί αυτοτελές νομικό πρόσωπο, μη εντασσόμενο στον παραπάνω περιφερειακό φορέα, η συνεργασία σε ανώτερο επίπεδο κατά την παρούσα συγκυρία παραμένει στενή και παραγωγική.

Αντικείμενο της συνεργασίας ήταν η εναλλαγή απόψεων πάνω σε θέματα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και διαχείρισης ειδικότερων θεμάτων των ωφελουμένων που διαβιούν υπό το καθεστώς κλειστής περίθαλψης. Παράλληλα, έγινε μνεία στην παρακολούθηση των εξελισσόμενων ενεργειών σχετικά με την επιδιωκόμενη ενίσχυση των δομών με μόνιμο προσωπικό, σε συνέχεια και των νόμων 4578/2018 και 4611/2019 που ψηφίσθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν, για την οποία και έχει πραγματοποιηθεί η αναγκαία προετοιμασία.

Αθήνα 30 / 9 / 2019
Αριθμ. Πρωτ.: 20665//01/2019

 • ….Προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης με σειρά
  προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας κα δευτεροβάθμιας και
  Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) (1ΕΑ/2019) (ΦΕΚ 13/25-04-2019). Εξέταση ενστάσεων για την έκδοση
  οριστικών αποτελεσμάτων.
 •  Προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης με σειρά
  προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας κα δευτεροβάθμιας μελών
  Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) (2ΕΑ/2019) (ΦΕΚ 14/25-04-2019). Έλεγχος αρχείου αιτήσεων,
  ηλεκτρονική επεξεργασία αιτήσεων και διασταύρωση των στοιχείων των υποψηφίων με ΟΠΣΥΔ για την έκδοση
  προσωρινών αποτελεσμάτων.
 •  Προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης με σειρά
  προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας κα δευτεροβάθμιας Ειδικής
  Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) ΠΕ (3ΕΑ/2019) (ΦΕΚ 12/24-04-2019). Έλεγχος αρχείου αιτήσεων, ηλεκτρονική
  επεξεργασία αιτήσεων και διασταύρωση των στοιχείων των υποψηφίων με ΟΠΣΥΔ.
 • Προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης με σειρά
  προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας κα δευτεροβάθμιας Ειδικής
  Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) ΤΕ (4ΕΑ/2019). Έλεγχος αρχείου αιτήσεων, ηλεκτρονική επεξεργασία αιτήσεων
  και διασταύρωση των στοιχείων των υποψηφίων με ΟΠΣΥΔ.
 •  Προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης με σειρά
  προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας κα δευτεροβάθμιας Ειδικής
  Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) ΔΕ (5ΕΑ/2019). Έλεγχος αρχείου α

Μάλιστα, σύμφωνα με πράξη της διοίκησης του Α.Σ.Ε.Π. αποφασίστηκε η σύσταση ομάδων εργασίας, οι οποίες και θα επιληφθούν της επεξεργασίας των σχεδίων των προκηρύξεων σειράς φορέων του δημοσίου για τους οποίους προβλέπεται η στελέχωση τους με μόνιμο προσωπικό. Ανάμεσα σε αυτούς, σύμφωνα και με το παραπάνω έγγραφο βρίσκονται και τα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών της Χώρας.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *