Θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων στις 30 Οκτωβρίου 2019

Με 16 θέματα θα ασχοληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο σε αυτή την συνεδρίαση,ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο του ΚΕΘΕΑ και ανάλυση του τρόπου λύσης των προβλημάτων των  ομάδων συνανθρώπων μας που εντάσσονται σε τέτοιες δομές.   Την  ΤΕΤΑΡΤΗ και

Με 16 θέματα θα ασχοληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο σε αυτή την συνεδρίαση,ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο του ΚΕΘΕΑ και ανάλυση του τρόπου λύσης των προβλημάτων των  ομάδων συνανθρώπων μας που εντάσσονται σε τέτοιες δομές.

 

Την  ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1) Ενημέρωση – συζήτηση για Κ.Ε.Θ.Ε.Α

2) ΄Εκδοση ψηφίσματος για το ΚΕΘΕΑ (εξ αναβολής)

II. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3).Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας.

 

4) Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (182/2019 Ο.Ε).

 

5) Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού – Έκθεσης Πεπραγμένων Κ.Ε.ΔΗ.Λ. οικον. έτους 2018.

 

6) Έγκριση 3ης Aναμόρφωσης Προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Λ οικ. έτους 2019.

 

IΙI. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7) Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων 2019 (5/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)

 

8) Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Τακτοποιητικού του έργου « Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Λιβαδειάς , Δ.Ε. Κορώνειας και Δ.Ε. Δαύλειας στο Δήμο Λεβαδέων για τα έτη 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)»

 

9) Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ”

 

IV. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

10) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στην δράση “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”

 

11) Ψήφιση νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ενταγμένης στην πράξη με τίτλο {Δομή παροχής βασικών αγαθών Κοινωνικό παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο του Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας με κωδικό ΟΠΣ 5002200}”

 

12) Ορισμός μελών της Επιτροπής Διαχείρισης της δομής “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ”

 

13) Ψήφιση νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ενταγμένης στην πράξη με τίτλο {Δομή παροχής βασικών αγαθών Κοινωνικό παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο του Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας με κωδικό ΟΠΣ 5002200}”

 

14) Ορισμός μελών της Επιτροπής Διαχείρισης της δομής “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ”

 

15) Μερική τροποποίηση της αριθμ. 259/2018 απόφασης του Δ.Σ. “Κανονισμός λειτουργίας της Δομής Παροχής Συσσιτίου Δήμου Λεβαδέων”

 

16) Ορισμός μελών της Επιτροπής Διαχείρισης της δομής Παροχής Συσσιτίου”

 

 

 

Με 16 θέματα θα ασχοληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο σε αυτή την συνεδρίαση,ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο του ΚΕΘΕΑ και ανάλυση του τρόπου λύσης των προβλημάτων των  ομάδων συνανθρώπων μας που εντάσσονται σε τέτοιες δομές.

 

Την  ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1) Ενημέρωση – συζήτηση για Κ.Ε.Θ.Ε.Α

2) ΄Εκδοση ψηφίσματος για το ΚΕΘΕΑ (εξ αναβολής)

II. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3).Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας.

 

4) Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (182/2019 Ο.Ε).

 

5) Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού – Έκθεσης Πεπραγμένων Κ.Ε.ΔΗ.Λ. οικον. έτους 2018.

 

6) Έγκριση 3ης Aναμόρφωσης Προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Λ οικ. έτους 2019.

 

IΙI. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7) Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων 2019 (5/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)

 

8) Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Τακτοποιητικού του έργου « Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Λιβαδειάς , Δ.Ε. Κορώνειας και Δ.Ε. Δαύλειας στο Δήμο Λεβαδέων για τα έτη 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)»

 

9) Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ”

 

IV. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

10) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στην δράση “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”

 

11) Ψήφιση νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ενταγμένης στην πράξη με τίτλο {Δομή παροχής βασικών αγαθών Κοινωνικό παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο του Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας με κωδικό ΟΠΣ 5002200}”

 

12) Ορισμός μελών της Επιτροπής Διαχείρισης της δομής “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ”

 

13) Ψήφιση νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ενταγμένης στην πράξη με τίτλο {Δομή παροχής βασικών αγαθών Κοινωνικό παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο του Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας με κωδικό ΟΠΣ 5002200}”

 

14) Ορισμός μελών της Επιτροπής Διαχείρισης της δομής “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ”

 

15) Μερική τροποποίηση της αριθμ. 259/2018 απόφασης του Δ.Σ. “Κανονισμός λειτουργίας της Δομής Παροχής Συσσιτίου Δήμου Λεβαδέων”

 

16) Ορισμός μελών της Επιτροπής Διαχείρισης της δομής Παροχής Συσσιτίου”

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δημοφιλή