124.000 € από τον ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ για τα σχολεία Καρπενησίου & Αγράφων

0

Στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και τα σχολεία του Δήμου Αγράφων για την κατασκευή ραμπών για ΑΜΕΑ και μέσα πυροπροστασίας

Προϋπολογισμού 124.000 ευρώ

Δύο νέα έργα πρόκειται να υλοποιήσει σύντομα εκτός από το Δήμο Καρπενησίου και ο Δήμος Αγράφων, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» συνολικού προϋπολογισμού 123.060 ευρώ. Αναλυτικότερα, το πρώτο πρόγραμμα έχει ως τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγράφων» το οποίο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, 70.060,00€ €. Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων της χώρας για τη σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας – σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, την επικαιροποίηση παλαιών μελετών, τη σύνταξη και παράδοση των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας και την υλοποίηση και τη συντήρηση μέτρων και μέσων εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας. Για τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Δήμου Αγράφων και με δεδομένο ότι καμία σχολική μονάδα δεν έχει εγκεκριμένη πυροπροστασία ή έχει λήξει, το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης που μπορεί να λάβει ο Δήμος είναι 56.500 € (χωρίς το ΦΠΑ). Το ποσό αφορά τα Νηπιαγωγεία-Ολιγοθέσια, Δημοτικά (Μονοθέσια, Διθέσια, Τριθέσια) Δημοτικά με λειτουργικότητα έως και 6/θέσιο και τα Δημοτικά με λειτουργικότητα από 7/θέσιο και άνω, Γυμνάσια – Λύκεια. Σε περίπτωση που μετά την εκπόνηση των μελετών προκύψει προϋπολογισμός μεγαλύτερος από αυτόν που καλύπτει το Πρόγραμμα για την υλοποίηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας η διαφορά θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση