Νέες θέσεις εργασίας στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασού

0

Οι θέσεις εργασίας στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού:

 

–Βοηθός Χειριστή Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού (κωδ. Θέσης ΒΧΑ ΧΚΠ) – ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1)

–Ελεγκτής Χιονοδρομικών Πιστών – Τραυματιοφορέας Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού (κωδ. Θέσης ΕΧΠΤ ΧΚΠ)  – ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2)

–Οικονομικός Διαχειριστής Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού (κωδ. Θέσης ΟΙΚΔ ΧΚΠ)  – ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3)

–Συντηρητή Εγκαταστάσεων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού (κωδ. Θέσης ΣΕ ΧΚΠ) – ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (4)

–Χειριστής Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού (κωδ. Θέσης ΧΑ ΧΚΠ) – ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (5)

 

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περιγραφή της θέσης και διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, τα απαιτούμενα πτυχία, τις σχετικές  άδειες και αποδεδειγμένη εμπειρία , καλούνται να αποστείλουν: αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα έως και την 25 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr-parnassos@etasa.gr, αναφέροντας υποχρεωτικά τον κωδικό της θέσης (κωδ. Θέσης: ΒΧΑ ΧΚΠ) Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση