Τρίτη, Αύγουστος 4

Συνεδριάζει το Επιμελητήριο Εύβοιας την Δευτέρα

0

Συνεδριάζει την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου και ώρα 18:00, το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Εύβοιας, με τα παρακάτω θέματα.
1. Επικύρωση πρακτικών.
2. Οικονομικός Απολογισμός- Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων & Έκθεση (φύλλο) Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών έτους 2018.
3. Κατάθεση προτάσεων Δράσεων και Πρωτοβουλιών για το Νέο Έτος ενόψει της κατάρτισης προϋπολογισμού
4. Επιχορήγηση των εταιρειών της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 65 για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού τους, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Νόμου 4497 του 2017 και της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν.4635/30.10.2019 ΦΕΚ 167 ΤΕΥΧΟΣ Α’
5. Υποβολή αιτήματος για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από το Επιμελητήριο
6. Ανακοινώσεις.

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση