Αγορά απορριμματοφόρων με επιχορήγηση

0

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία χρηματοδοτεί τους δήμους για την αγορά απορριμματοφόρων οχημάτων. Όπως γράφει ο αναγνώστης μας, Παναγιώτης Κούβαρης, με την απόφαση αυτή μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση σε Δήμους, όπως της Βόρειας Εύβοιας, οι οποίοι έχουν λίγα και παλαιά απορριμματοφόρα οχήματα, με αποτέλεσμα την προβληματική αποκομιδή των απορριμμάτων.

Ειδικότερα, στα πλαίσια του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας “Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος”, το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”κατανέμει στους δήμους το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια των παραπάνω οχημάτων.

Κάπου εδώ να τονίσουμε πως δικαιούχοι της επιχορήγησης θα είναι οι δήμοι με μόνιμο πληθυσμό έως 50 χιλιάδες κατοίκους.

Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιείται έως και τις 31/12/2020, αν και θα υπάρξει δυνατότητα παράτασης.

Το ανώτατο ποσό ανά Δήμο θα είναι έως 150 χιλιάδες ευρώ +Φ.Π.Α.

Φυσικά, εφόσον το παραπάνω ποσό αποτελεί επιχορήγηση, θα πρέπει να γίνει ο προγραμματισμός των δράσεων από τους Δήμους για αγορές νέων και μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων οχημάτων.

Η αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων θα γίνονται υπό προϋποθέσεις: Πρώτον, να μην έχουν παρέλθει κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο-προμηθευτή 5 πλήρη έτη από την ημερομηνία έκδοσης της αρχικής άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Δεύτερον, να υπάρχει Τεχνική Έκθεση Υπεύθυνη Δήλωση Διπλ. Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου) ή Τεχνολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου), ο οποίος να βεβαιώνει για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του μηχανήματος.

Τέλος, στην περίπτωση που ο Συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης, η διαφορά θα πρέπει να καλυφθεί από τους δικαιούχους με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Καλό θα ήταν, λοιπόν, οι δήμοι με ελλείψεις απορριμματοφόρων οχημάτων να σπεύσουν να εκμεταλλευτούν την απόφαση του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου.

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση