Τα θέματα της 2ης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων

0

Η 2η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του Δημαρχείου (Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού), με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Θέμα 1 ο :Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας για την εφαρμογή 
του αντικαπνιστικού Νόμου

Θέμα 2 ο : Λογιστική τακτοποίηση εσόδων και εξόδων Κληροδοτημάτων –ΕΝΦΙΑ-ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θέμα 3 ο: Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Έργου : «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ», προϋπολογισμού 186.218,84 €

Θέμα 4 ο: Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1 ου ΑΠΕ) «Επισκευή –
Συντήρηση και Λοιπές Δράσεις σε Σχολικά Κτίρια του Δήμου Λαμιέων»

Θέμα 5 ο : Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια: «Παροχές ένδυσης (Μέσα Ατομικής Προστασίας)» προϋπ. 131.774,06€
Θέμα 6 ο : Έγκριση 1 ου πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ » προϋπολ. 74.400 €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ K. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση