Πρόσληψη Ειδικευμένων Ιατρών Καρδιολογίας για τις ανάγκες λειτουργίας του Αιμοδυναμικού Τμήματος

0

Πρόσληψη Ειδικευμένων Ιατρών Καρδιολογίας για τις ανάγκες λειτουργίας του Αιμοδυναμικού Τμήματος αναγγέλλει ο διοικητής του νοσοκομείου Λαμίας Βαγγέλης Χατζημαργαρίτης μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του Νοσοκομείου στα κοινωνικά δίκτυα.

Αναλυτικότερα, η ενημέρωση:

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει ότι, σύμφωνα με τις αρ. πρωτ: Γ4α/Γ.Π. 87738/08-01-20 και Γ4α/Γ.Π. οικ. 2636/08-01-20 Αποφάσεις Διορισμού αντίστοιχα, για τους Ειδικευμένους Ιατρούς Καρδιολογίας, Επιμελητές Β’ ΕΣΥ, επί θητεία, κο Αντωνακόπουλο Αθανάσιο και Ξηρογιάννη Ιωάννη (για το Αιμοδυναμικό Τμήμα του Γ.Ν Λαμίας), αναμένεται εντός των ημερών το ΦΕΚ έκδοσης του διορισμού τους και ανάληψη υπηρεσίας.

Ταυτόχρονα, μέσω ειδικού προγράμματος χρηματοδότησης έχει προβλεφθεί και η προμήθεια και εγκατάσταση τελευταίας τεχνολογίας Συγκροτήματος Ψηφιακού Στεφανιογράφου, η οποία και βρίσκεται σε τελικό στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την υπογραφή της σύμβασης και την τροποποίηση των απαραίτητων χώρων, προς την εγκατάστασή του.

Συντονισμένα λοιπόν, με τον κατάλληλο προγραμματισμό και ενέργειες, πραγματοποιούμε την σύσταση ενός Τμήματος καίριας σημασίας τόσο για τους πολίτες της περιοχής ευθύνης μας όσο και για τους πολίτες όλης της Στερεάς Ελλάδας, όντας το μοναδικό Αιμοδυναμικό Εργαστήριο σε αυτή.

Παράλληλα, ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο και για διάστημα δύο (2) μηνών, πραγματοποιείτο και ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση Νοσηλευτικού προσωπικού στο Π.Γ.Ν Λάρισας, για την άρτια στελέχωση του Τμήματος.

Ολοκληρώνουμε το πάγιο και αναγκαίο αίτημα ετών, τόσο με σταδιακή μείωση έως και εξάλειψη των διακομιδών των ασθενών που χρήζουν Αιμοδυναμικής Μελέτης και περαιτέρω αντιμετώπισης, σε άλλα Νοσοκομεία – με ότι αυτό συνεπάγεται για τους ασθενείς και τις οικογένειες τους σε κοινωνικό – οικογενειακό και οικονομικό επίπεδο, όσο και στην βέλτιστη διαχείριση των δυνατοτήτων και γνώσεων του Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου μας.

Έτσι, με την πλήρη λειτουργία του Αιμοδυναμικού Τμήματος, το Νοσοκομείο θα συγκαταλέγεται στα ελάχιστα Δημόσια, Περιφερειακά Νοσοκομεία που θα έχουν στην διάθεσή τους σύγχρονο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Ευάγγελος Μ. Χατζημαργαρίτης

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση