Συνάντηση του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου με τον Διοικητή του Νοσοκομείου

Σε θετικό κλίμα, με στόχο τη σύμπλευση για το καλό του νοσοκομείου, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου με τον νέο Διοικητή του Γ.Ν. Καρπενησίου κ. Δημήτρη Καρατσίκη. Στη συνάντηση, από τον Ιατρικό Σύλλογο Ευρυτανίας συμμετείχαν η Πρόεδρος

Σε θετικό κλίμα, με στόχο τη σύμπλευση για το καλό του νοσοκομείου, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου με τον νέο Διοικητή του Γ.Ν. Καρπενησίου κ. Δημήτρη Καρατσίκη. Στη συνάντηση, από τον Ιατρικό Σύλλογο Ευρυτανίας συμμετείχαν η Πρόεδρος κα Νεκταρία Χαλκιά, η Γραμματέας κα Μαρία Κουτσολουκά και η Ταμίας κα Μαρία Παυλίδου, ενώ παρόντες ήταν και ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου κ. Ευθύμιος Πριτσιόλας, ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου κ. Απόστολος – Γεώργιος Σοφός, καθώς και οι πρόεδροι του Κ.Υ. Δυτικής Φραγκίστας κ. Νικόλαος Παπανικολάου και του Κ.Υ. Καρπενησίου κα Σταυρούλα Τσίπρα.

Όσα συζητήθηκαν

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΕ ευχήθηκε αρχικά στον νέο Διοικητή καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και εξέφρασε την πρόθεσή του να συμβάλει ενεργά στην ανεύρεση λύσεων στα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν την υγεία και την περίθαλψη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν διάφορα θέματα, με κυριότερο τη λειτουργία του Ακτινολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου, για την οποία έχουν τεθεί διάφορα ερωτήματα στον Ιατρικό Σύλλογο μετά την ανάρτηση του σχετικού κανονισμού από το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου, τόσο από συναδέλφους ιατρούς του ΙΣΕ, όσο και από ασθενείς οι οποίοι παραπέμφθηκαν για απεικονιστικές εξετάσεις.

Ομόφωνα συμφωνήθηκε πως τα ραντεβού για τις εξετάσεις θα πρέπει να κλείνουν οι ίδιοι οι ασθενείς και όχι ο παραπέμπων ιατρός. Το προβλεπόμενο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό σημείωμα θα πρέπει να συνοδεύεται από τις απαραίτητες για την εξέταση κλινικές πληροφορίες. Επίσης, σε περιστατικά που κρίνονται ως επείγοντα από τον παραπέμποντα θα πρέπει να γίνεται πρώτα εξέταση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου και στη συνέχεια ο συνιστώμενος έλεγχος.

Τέλος, υπήρξε δέσμευση του Διοικητή ότι -όπως άλλωστε προβλέπεται και από τη σχετική νομοθεσία- σε όλες τις περιπτώσεις, τα αποτελέσματα των απεικονιστικών ελέγχων που πραγματοποιούνται στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου θα φέρουν τη σφραγίδα με το πλήρες ονοματεπώνυμο, το AMΚΑ και την υπογραφή του Ακτινοδιαγνώστη ιατρού που κάνει τη γνωμάτευση.

Ωστόσο, «λόγω έλλειψης χρόνου, δεν υπήρξε δυνατότητα να συζητηθούν θέματα όπως η υποστελέχωση που παρατηρείται προοδευτικά τόσο σε ιατρικό, όσο και σε νοσηλευτικό προσωπικό και η ανάγκη πρόσληψης μόνιμων και επικουρικών ιατρών», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση του ΙΣΕ. Ζητήθηκε, παρόλα αυτά η καταγραφή των προβλημάτων λειτουργίας των κλινικών και τμημάτων του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας και η σχετική ενημέρωση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

«Δεσμευόμαστε σε πνεύμα καλής διάθεσης και βάζοντας πάνω από όλα την Υγεία ως το πολυτιμότερο αγαθό, να συζητηθούν σε δεύτερο χρόνο και να προταθούν πιθανές λύσεις σε κάθε ένα από αυτά, με τη συμμετοχή ενδεχομένως και φορέων της ευρύτερης πολιτικής ηγεσίας», καταλήγει η ανακοίνωση του Συλλόγου.

Πηγή: www.evrytanika.gr

Σε θετικό κλίμα, με στόχο τη σύμπλευση για το καλό του νοσοκομείου, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου με τον νέο Διοικητή του Γ.Ν. Καρπενησίου κ. Δημήτρη Καρατσίκη. Στη συνάντηση, από τον Ιατρικό Σύλλογο Ευρυτανίας συμμετείχαν η Πρόεδρος κα Νεκταρία Χαλκιά, η Γραμματέας κα Μαρία Κουτσολουκά και η Ταμίας κα Μαρία Παυλίδου, ενώ παρόντες ήταν και ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου κ. Ευθύμιος Πριτσιόλας, ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου κ. Απόστολος – Γεώργιος Σοφός, καθώς και οι πρόεδροι του Κ.Υ. Δυτικής Φραγκίστας κ. Νικόλαος Παπανικολάου και του Κ.Υ. Καρπενησίου κα Σταυρούλα Τσίπρα.

Όσα συζητήθηκαν

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΕ ευχήθηκε αρχικά στον νέο Διοικητή καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και εξέφρασε την πρόθεσή του να συμβάλει ενεργά στην ανεύρεση λύσεων στα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν την υγεία και την περίθαλψη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν διάφορα θέματα, με κυριότερο τη λειτουργία του Ακτινολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου, για την οποία έχουν τεθεί διάφορα ερωτήματα στον Ιατρικό Σύλλογο μετά την ανάρτηση του σχετικού κανονισμού από το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου, τόσο από συναδέλφους ιατρούς του ΙΣΕ, όσο και από ασθενείς οι οποίοι παραπέμφθηκαν για απεικονιστικές εξετάσεις.

Ομόφωνα συμφωνήθηκε πως τα ραντεβού για τις εξετάσεις θα πρέπει να κλείνουν οι ίδιοι οι ασθενείς και όχι ο παραπέμπων ιατρός. Το προβλεπόμενο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό σημείωμα θα πρέπει να συνοδεύεται από τις απαραίτητες για την εξέταση κλινικές πληροφορίες. Επίσης, σε περιστατικά που κρίνονται ως επείγοντα από τον παραπέμποντα θα πρέπει να γίνεται πρώτα εξέταση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου και στη συνέχεια ο συνιστώμενος έλεγχος.

Τέλος, υπήρξε δέσμευση του Διοικητή ότι -όπως άλλωστε προβλέπεται και από τη σχετική νομοθεσία- σε όλες τις περιπτώσεις, τα αποτελέσματα των απεικονιστικών ελέγχων που πραγματοποιούνται στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου θα φέρουν τη σφραγίδα με το πλήρες ονοματεπώνυμο, το AMΚΑ και την υπογραφή του Ακτινοδιαγνώστη ιατρού που κάνει τη γνωμάτευση.

Ωστόσο, «λόγω έλλειψης χρόνου, δεν υπήρξε δυνατότητα να συζητηθούν θέματα όπως η υποστελέχωση που παρατηρείται προοδευτικά τόσο σε ιατρικό, όσο και σε νοσηλευτικό προσωπικό και η ανάγκη πρόσληψης μόνιμων και επικουρικών ιατρών», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση του ΙΣΕ. Ζητήθηκε, παρόλα αυτά η καταγραφή των προβλημάτων λειτουργίας των κλινικών και τμημάτων του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας και η σχετική ενημέρωση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

«Δεσμευόμαστε σε πνεύμα καλής διάθεσης και βάζοντας πάνω από όλα την Υγεία ως το πολυτιμότερο αγαθό, να συζητηθούν σε δεύτερο χρόνο και να προταθούν πιθανές λύσεις σε κάθε ένα από αυτά, με τη συμμετοχή ενδεχομένως και φορέων της ευρύτερης πολιτικής ηγεσίας», καταλήγει η ανακοίνωση του Συλλόγου.

Πηγή: www.evrytanika.gr

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *