Επίδομα γέννησης.Τα δικαιολογητικά για την κατάθεση αιτήσεων στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου

yΗ ημερομηνία για την κατάθεση των δικαιολογητικών για το επίδομα γέννησης παιδιού ξεκίνησε στις 18 Φεβρουαρίου 2020.  Η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη γέννηση του παιδιού. Ειδικά  για παιδιά  που γεννήθηκαν από 1-1-2020 μέχρι 18-2-2020 η αίτηση  

yΗ ημερομηνία για την κατάθεση των δικαιολογητικών για το επίδομα γέννησης παιδιού ξεκίνησε στις 18 Φεβρουαρίου 2020.  Η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη γέννηση του παιδιού. Ειδικά  για παιδιά  που γεννήθηκαν από 1-1-2020 μέχρι 18-2-2020 η αίτηση   υποβάλλεται εντός τριών μηνών από την 18-2-2020.Τα Κέντρα των Κοινοτήτων οι περισσότεροι Δήμοι έχουν ορίσει ως σημείο κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Η πρώτη καταβολή του επιδόματος γέννησης θα είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου.

Το επίδομα είναι 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε από 1/1/2020 και αυτό δίνεται σε δυο ισόποσες δόσεις: δηλαδή μια δόση των 1.000 ευρώ τον επόμενο μήνα – κατόπιν αιτήσεως του γονέα και μια δόση 1.000 ευρώ έξι μήνες ακριβώς μετά τη γέννηση του παιδιού.

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά είτε μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ είτε μέσω της πλατφόρμας που θα λειτουργήσει στην διεύθυνση www.epidomagennisis.gr και σε όσους δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό σύστημα θα μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις και μέσα από τα Κέντρα Κοινότητας.

Η διαδικασία αυτή θα παραμείνει ενεργή μέχρι τρεις μήνες.

Τα απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να έχετε μαζί σας και να τα προσκομίσετε, υποβάλλοντας την αίτηση στα Κέντρα της Κοινότητας θα  είναι τα ακόλουθα:

Δικαιολογητικά για το Επίδομα Γέννησης

( ΚΥΑ 8523/236, ΦΕΚ Β’ 490/18.02.2020)

1)   ΑΜΚΑ παιδιού

2)   Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας αιτούντος

3)   e-mail & αριθμός τηλεφώνου

4)   ΙΒΑΝ Τραπεζικού Λογαριασμού αιτούντος

5)   Ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού

6)   Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) και αντίγραφο εκκαθαριστικού (Ε).

7)   Πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού φόρων (ΕΝΦΙΑ).

8)   Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

9)   Πρόσφατη βεβαίωση η Πιστοποιητικό  Οικογενειακής Κατάστασης.

  • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΗ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΜΕΛΟΥΣ Ε.Ε. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ.
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΗ Ε.Ε. Η ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΗ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

10)           Σε περίπτωση που έχει αποβιώσει η μητέρα προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο ληξιαρχική πράξη θανάτου της μητέρας.

11)           Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι Ομογενής αλλοδαπός προσκομίζει Ειδικό Δελτίο Ταυτότητα Ομογενούς

12)         Σε περίπτωση δικαιούχου που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και είναι πολίτης τρίτης χώρας προσκομίζεται Άδεια Διαμονής.

13)         Σε περίπτωση ανάθεσης επιτροπείας του παιδιού σε φυσικό πρόσωπο προσκομίζεται η σχετική Δικαστική Απόφαση ή η σχετική Διαταγή Ανάθεσης

14)            Σε περίπτωση αναγνώρισης τέκνου προσκομίζεται η συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης.

  • ΤΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΡΧΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ.

Στην Βοιωτία τα Κέντρα  Κοινότητας των Δήμων είναι τα ακόλουθα καθώς και τα τηλέφωνα τους για να  υποβάλετε διευκρινιστικές ερωτήσεις.

Κέντρο Κοινότητας Τανάγρας  οδός Ιοκάστης 12 (1ος Όροφος) τηλ: 2262057318

Κέντρο Κοινότητας Θήβας  οδός Μακαρίου τηλ:2262028570

Κέντρο Κοινότητας Λιβαδειάς οδός Δωδεκανήσου 12 τηλ:2261020150

Κέντρο Κοινότητας Αλιάρτου – Θεσπιέων   Κεντρική Πλατεία τηλ: 2268023753

Κέντρο Κοινότητας  Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας  οδός 10η Ιουνίου 28 Δίστομο τηλ: 2267350113

Κέντρο Κοινότητας Ορχομενού  οδός Μινύα 3 (Πέτρινα) τηλ: 2261034970

 

KYA ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

yΗ ημερομηνία για την κατάθεση των δικαιολογητικών για το επίδομα γέννησης παιδιού ξεκίνησε στις 18 Φεβρουαρίου 2020.  Η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη γέννηση του παιδιού. Ειδικά  για παιδιά  που γεννήθηκαν από 1-1-2020 μέχρι 18-2-2020 η αίτηση   υποβάλλεται εντός τριών μηνών από την 18-2-2020.Τα Κέντρα των Κοινοτήτων οι περισσότεροι Δήμοι έχουν ορίσει ως σημείο κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Η πρώτη καταβολή του επιδόματος γέννησης θα είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου.

Το επίδομα είναι 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε από 1/1/2020 και αυτό δίνεται σε δυο ισόποσες δόσεις: δηλαδή μια δόση των 1.000 ευρώ τον επόμενο μήνα – κατόπιν αιτήσεως του γονέα και μια δόση 1.000 ευρώ έξι μήνες ακριβώς μετά τη γέννηση του παιδιού.

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά είτε μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ είτε μέσω της πλατφόρμας που θα λειτουργήσει στην διεύθυνση www.epidomagennisis.gr και σε όσους δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό σύστημα θα μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις και μέσα από τα Κέντρα Κοινότητας.

Η διαδικασία αυτή θα παραμείνει ενεργή μέχρι τρεις μήνες.

Τα απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να έχετε μαζί σας και να τα προσκομίσετε, υποβάλλοντας την αίτηση στα Κέντρα της Κοινότητας θα  είναι τα ακόλουθα:

Δικαιολογητικά για το Επίδομα Γέννησης

( ΚΥΑ 8523/236, ΦΕΚ Β’ 490/18.02.2020)

1)   ΑΜΚΑ παιδιού

2)   Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας αιτούντος

3)   e-mail & αριθμός τηλεφώνου

4)   ΙΒΑΝ Τραπεζικού Λογαριασμού αιτούντος

5)   Ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού

6)   Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) και αντίγραφο εκκαθαριστικού (Ε).

7)   Πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού φόρων (ΕΝΦΙΑ).

8)   Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

9)   Πρόσφατη βεβαίωση η Πιστοποιητικό  Οικογενειακής Κατάστασης.

  • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΗ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΜΕΛΟΥΣ Ε.Ε. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ.
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΗ Ε.Ε. Η ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΗ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

10)           Σε περίπτωση που έχει αποβιώσει η μητέρα προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο ληξιαρχική πράξη θανάτου της μητέρας.

11)           Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι Ομογενής αλλοδαπός προσκομίζει Ειδικό Δελτίο Ταυτότητα Ομογενούς

12)         Σε περίπτωση δικαιούχου που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και είναι πολίτης τρίτης χώρας προσκομίζεται Άδεια Διαμονής.

13)         Σε περίπτωση ανάθεσης επιτροπείας του παιδιού σε φυσικό πρόσωπο προσκομίζεται η σχετική Δικαστική Απόφαση ή η σχετική Διαταγή Ανάθεσης

14)            Σε περίπτωση αναγνώρισης τέκνου προσκομίζεται η συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης.

  • ΤΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΡΧΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ.

Στην Βοιωτία τα Κέντρα  Κοινότητας των Δήμων είναι τα ακόλουθα καθώς και τα τηλέφωνα τους για να  υποβάλετε διευκρινιστικές ερωτήσεις.

Κέντρο Κοινότητας Τανάγρας  οδός Ιοκάστης 12 (1ος Όροφος) τηλ: 2262057318

Κέντρο Κοινότητας Θήβας  οδός Μακαρίου τηλ:2262028570

Κέντρο Κοινότητας Λιβαδειάς οδός Δωδεκανήσου 12 τηλ:2261020150

Κέντρο Κοινότητας Αλιάρτου – Θεσπιέων   Κεντρική Πλατεία τηλ: 2268023753

Κέντρο Κοινότητας  Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας  οδός 10η Ιουνίου 28 Δίστομο τηλ: 2267350113

Κέντρο Κοινότητας Ορχομενού  οδός Μινύα 3 (Πέτρινα) τηλ: 2261034970

 

KYA ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δημοφιλή