Φάρμα Καινοτομίας προτείνει για την ΠΕΛ ο Γιάννης Οικονόμου

Πρόταση για την αξιοποίηση της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο σήμερα ο Βουλευτής Φθιώτιδας της ΝΔ, Γιάννης Οικονόμου. «Το βασικό ζητούμενο είναι να επιλέξουμε ποιο μοντέλο τοπικής ανάπτυξης θέλουμε για τον τόπο μας. Πιστεύω πως θα πρέπει

Πρόταση για την αξιοποίηση της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο σήμερα ο Βουλευτής Φθιώτιδας της ΝΔ, Γιάννης Οικονόμου. «Το βασικό ζητούμενο είναι να επιλέξουμε ποιο μοντέλο τοπικής ανάπτυξης θέλουμε για τον τόπο μας. Πιστεύω πως θα πρέπει να βασιστούμε σε ένα μοντέλο που θα συνδυάζει την καινοτομία με τις παραγωγικές δυνατότητες και τα αντιπροσωπευτικά χαρακτηριστικά της περιοχής μας», ανέφερε σχετικά ο κ. Οικονόμου.

Αναλυτικά η πρότασή του έχει ως εξής:

Σύντομο Ιστορικό

– Η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας βρίσκεται σε έκταση 167.000 τ.μ. η οποία περιλαμβάνει τρεις (3) στεγασμένους εκθεσιακούς χώρους 2.700 τ.μ.

– Από το 1967 όπου ξεκίνησε η τότε γεωργική έκθεση Λαμίας αργότερα Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, είχε σαν αποτέλεσμα να ενισχύσει τον κομβικό ρόλο της πόλης της Λαμίας καθώς και την εμπορική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής.

– Τα τελευταία 4 χρόνια η ΠΕΛ έχει σταματήσει τη λειτουργία της και οι στεγασμένες εγκαταστάσεις της κυριολεκτικά ρημάζουν, ενώ σύμφωνα με πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ είναι ακατάλληλες για κάθε χρήση.

 Νέο θεσμικό πλαίσιο

– Με νόμο του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (Αριθμός Νόμου 4605 ΦΕΚ 52 Α/01.04.2019 μέρος Ε) συστάθηκε η Α.Ε. « Φορέας Διοίκησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων και Εγκαταστάσεων Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.».

– Στην καινούρια εταιρεία συμμετέχουν ο Δήμος Λαμίας με 60%, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 20% και το ΕΒΕ Φθιώτιδος 20%.

Προβλήματα

– Tο ανεπαρκές για τη λειτουργία και αναβάθμιση της έκθεσης μετοχικό κεφάλαιο (170.000 ευρώ).

– Tο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΠΕΛ.

– O νέος φορέας καθίσταται αυτόματα καθολικός διάδοχος δυσλειτουργιών

και απαιτήσεων του παρελθόντος.

– Παραπομπή σε ΚΥΑ σειράς θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία

του νέου σχήματος (από τις οποίες δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα καμιά).

Γυρίζουμε σελίδα, αλλάζουμε εποχή

Η νέα ΠΕΛ θα πάρει τη σκυτάλη από την παλιά

– για να δημιουργήσει κάτι σύγχρονο, πρωτότυπο και καινοτόμο

– για να προβάλει το παραγωγικό δυναμικό της περιοχής με έμφαση στην ταυτότητα και την καινοτομία.

Ταυτότητα σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πλατειάζουμε, δεν μπορεί η έκθεση να είναι για τα πάντα. Η γεωργία, τα τρόφιμα, η τεχνολογία, οι start up, η νεανική επιχειρηματικότητα, με επίκεντρο τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση αυτοί πρέπει να είναι οι άξονες που θα ορίσουν την φυσιογνωμία της νέα ΠΕΛ.

H Καινοτομία πρέπει να είναι ο σημαντικότερος πυλώνας της νέας ΠΕΛ, με ιδιαίτερη έμφαση στην γεωργία και τις συνδεδεμένες με αυτή πρακτικές, μεθόδους, τεχνολογίες και λογισμικά.

Η πρόταση

Κόμβος και πλατφόρμα καινοτομίας, Agrofood growth, για τον κλάδο του αγροδιατροφικού τομέα και θεματικού τουρισμού στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας.

Φάρμα Καινοτομίας

Το σχέδιο προβλέπει πρωτοποριακή έρευνα, εκπαίδευση, πρακτική εφαρμογή σε πειραματικά μικρά αγροτεμάχια, υποστήριξη σε start ups σε αντικείμενο σχετικό με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση.

Μετατροπή της ΠΕΛ σε ένα πρωτοπόρο κέντρο καινοτομίας, ένα «μηχανουργείο» του 21ου αιώνα για τον πρωτογενή τομέα.

– ανάπτυξη πειραματικών καλλιεργειών

– παραγωγή αντιδραστηρίων για εργαστήρια

– μικρού μεγέθους μηχανήματα συγκομιδής

– πληροφοριακά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης

– λογισμικά δημιουργίας βάσης δεδομένων

– για διεθνείς τιμές και αποθηκευμένες ποσότητες

– νέα πρότυπα πιστοποίησης

– παραγωγή σπόρων και υβριδίων

– τεχνολογικές καινοτομίες σε packaging και logistics,

– ψεκασμούς, ποτίσματα κ.α.

– παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων

– ημερίδες και συνέδρια

– διαγωνισμοί ευρεσιτεχνίας

Σε ποιους απευθύνεται:

– Επιχειρήσεις του κλάδου (τροφίμων, αγροτικών εφοδίων, μεταποίησης)

– Τοπικοί παραγωγοί

– Τοπικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί – ομάδες παραγωγών

– Ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα

– Επενδυτές

– Φοιτητές και πτυχιούχοι

– Άνεργοι

– Τοπικές κοινωνίες

Κέρδη για τη Λαμία και τη Φθιώτιδα

– θα προσφέρει λύσεις σε προβλήματα της τοπικής αγοράς και κοινωνίας

– θα καταστήσει ευρύτερα γνωστά τοπικά αγροτικά προϊόντα

– θα προσελκύσει πανεπιστήμια, ινστιτούτα, νέους ερευνητές και ανθρώπους με ιδιαίτερες δεξιότητες

– θα αυξήσει τις επαγγελματικές προοπτικές των παραγωγών και θα τις αναβαθμίσει με τη συμβολή της έρευνας στην ποιότητα των προϊόντων μας

– θα πυροδοτήσει τη δημιουργία μιας σημαντικής επένδυσης στην ελληνική περιφέρεια

– θα αυξήσει την απασχόληση

– θα συνδέσει την έρευνα και την καινοτομία με την παραγωγή

– θα μειώσει το φαινόμενο του brain drain ταλέντων από την επαρχία προς τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας ή το εξωτερικό

– θα τοποθετήσει τη Λαμία στο χάρτη της καινοτομίας

Προτεινόμενα βήματα

Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου έτσι ώστε η νέα εταιρεία να μην «κουβαλά» τα βάρη του παρελθόντος και αντιμετώπιση των υπόλοιπων προβλημάτων που έχουν επισημανθεί.

– Εμπλοκή όλων των φορέων που απαιτούνται (αυτοδιοίκηση, πολιτικά πρόσωπα, τοπική επιχειρηματική και επιστημονική κοινότητα) ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο οικοσύστημα για να στηρίξει αλλά και να επωφεληθεί από αυτή την πρωτοβουλία.

– Χρηματοδότηση και ανάθεση μελέτης με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου business plan που θα οδηγήσει στην αναζήτηση επενδυτών

για την υλοποίηση του project.

– «Υιοθέτηση» και ένταξη της ιδέας στον κεντρικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της κυβέρνησης έτσι ώστε να γίνουν γρήγορα και αποτελεσματικά όλες οι κινήσεις που απαιτούνται.

Πρόταση για την αξιοποίηση της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο σήμερα ο Βουλευτής Φθιώτιδας της ΝΔ, Γιάννης Οικονόμου. «Το βασικό ζητούμενο είναι να επιλέξουμε ποιο μοντέλο τοπικής ανάπτυξης θέλουμε για τον τόπο μας. Πιστεύω πως θα πρέπει να βασιστούμε σε ένα μοντέλο που θα συνδυάζει την καινοτομία με τις παραγωγικές δυνατότητες και τα αντιπροσωπευτικά χαρακτηριστικά της περιοχής μας», ανέφερε σχετικά ο κ. Οικονόμου.

Αναλυτικά η πρότασή του έχει ως εξής:

Σύντομο Ιστορικό

– Η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας βρίσκεται σε έκταση 167.000 τ.μ. η οποία περιλαμβάνει τρεις (3) στεγασμένους εκθεσιακούς χώρους 2.700 τ.μ.

– Από το 1967 όπου ξεκίνησε η τότε γεωργική έκθεση Λαμίας αργότερα Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, είχε σαν αποτέλεσμα να ενισχύσει τον κομβικό ρόλο της πόλης της Λαμίας καθώς και την εμπορική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής.

– Τα τελευταία 4 χρόνια η ΠΕΛ έχει σταματήσει τη λειτουργία της και οι στεγασμένες εγκαταστάσεις της κυριολεκτικά ρημάζουν, ενώ σύμφωνα με πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ είναι ακατάλληλες για κάθε χρήση.

 Νέο θεσμικό πλαίσιο

– Με νόμο του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (Αριθμός Νόμου 4605 ΦΕΚ 52 Α/01.04.2019 μέρος Ε) συστάθηκε η Α.Ε. « Φορέας Διοίκησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων και Εγκαταστάσεων Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.».

– Στην καινούρια εταιρεία συμμετέχουν ο Δήμος Λαμίας με 60%, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 20% και το ΕΒΕ Φθιώτιδος 20%.

Προβλήματα

– Tο ανεπαρκές για τη λειτουργία και αναβάθμιση της έκθεσης μετοχικό κεφάλαιο (170.000 ευρώ).

– Tο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΠΕΛ.

– O νέος φορέας καθίσταται αυτόματα καθολικός διάδοχος δυσλειτουργιών

και απαιτήσεων του παρελθόντος.

– Παραπομπή σε ΚΥΑ σειράς θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία

του νέου σχήματος (από τις οποίες δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα καμιά).

Γυρίζουμε σελίδα, αλλάζουμε εποχή

Η νέα ΠΕΛ θα πάρει τη σκυτάλη από την παλιά

– για να δημιουργήσει κάτι σύγχρονο, πρωτότυπο και καινοτόμο

– για να προβάλει το παραγωγικό δυναμικό της περιοχής με έμφαση στην ταυτότητα και την καινοτομία.

Ταυτότητα σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πλατειάζουμε, δεν μπορεί η έκθεση να είναι για τα πάντα. Η γεωργία, τα τρόφιμα, η τεχνολογία, οι start up, η νεανική επιχειρηματικότητα, με επίκεντρο τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση αυτοί πρέπει να είναι οι άξονες που θα ορίσουν την φυσιογνωμία της νέα ΠΕΛ.

H Καινοτομία πρέπει να είναι ο σημαντικότερος πυλώνας της νέας ΠΕΛ, με ιδιαίτερη έμφαση στην γεωργία και τις συνδεδεμένες με αυτή πρακτικές, μεθόδους, τεχνολογίες και λογισμικά.

Η πρόταση

Κόμβος και πλατφόρμα καινοτομίας, Agrofood growth, για τον κλάδο του αγροδιατροφικού τομέα και θεματικού τουρισμού στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας.

Φάρμα Καινοτομίας

Το σχέδιο προβλέπει πρωτοποριακή έρευνα, εκπαίδευση, πρακτική εφαρμογή σε πειραματικά μικρά αγροτεμάχια, υποστήριξη σε start ups σε αντικείμενο σχετικό με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση.

Μετατροπή της ΠΕΛ σε ένα πρωτοπόρο κέντρο καινοτομίας, ένα «μηχανουργείο» του 21ου αιώνα για τον πρωτογενή τομέα.

– ανάπτυξη πειραματικών καλλιεργειών

– παραγωγή αντιδραστηρίων για εργαστήρια

– μικρού μεγέθους μηχανήματα συγκομιδής

– πληροφοριακά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης

– λογισμικά δημιουργίας βάσης δεδομένων

– για διεθνείς τιμές και αποθηκευμένες ποσότητες

– νέα πρότυπα πιστοποίησης

– παραγωγή σπόρων και υβριδίων

– τεχνολογικές καινοτομίες σε packaging και logistics,

– ψεκασμούς, ποτίσματα κ.α.

– παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων

– ημερίδες και συνέδρια

– διαγωνισμοί ευρεσιτεχνίας

Σε ποιους απευθύνεται:

– Επιχειρήσεις του κλάδου (τροφίμων, αγροτικών εφοδίων, μεταποίησης)

– Τοπικοί παραγωγοί

– Τοπικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί – ομάδες παραγωγών

– Ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα

– Επενδυτές

– Φοιτητές και πτυχιούχοι

– Άνεργοι

– Τοπικές κοινωνίες

Κέρδη για τη Λαμία και τη Φθιώτιδα

– θα προσφέρει λύσεις σε προβλήματα της τοπικής αγοράς και κοινωνίας

– θα καταστήσει ευρύτερα γνωστά τοπικά αγροτικά προϊόντα

– θα προσελκύσει πανεπιστήμια, ινστιτούτα, νέους ερευνητές και ανθρώπους με ιδιαίτερες δεξιότητες

– θα αυξήσει τις επαγγελματικές προοπτικές των παραγωγών και θα τις αναβαθμίσει με τη συμβολή της έρευνας στην ποιότητα των προϊόντων μας

– θα πυροδοτήσει τη δημιουργία μιας σημαντικής επένδυσης στην ελληνική περιφέρεια

– θα αυξήσει την απασχόληση

– θα συνδέσει την έρευνα και την καινοτομία με την παραγωγή

– θα μειώσει το φαινόμενο του brain drain ταλέντων από την επαρχία προς τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας ή το εξωτερικό

– θα τοποθετήσει τη Λαμία στο χάρτη της καινοτομίας

Προτεινόμενα βήματα

Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου έτσι ώστε η νέα εταιρεία να μην «κουβαλά» τα βάρη του παρελθόντος και αντιμετώπιση των υπόλοιπων προβλημάτων που έχουν επισημανθεί.

– Εμπλοκή όλων των φορέων που απαιτούνται (αυτοδιοίκηση, πολιτικά πρόσωπα, τοπική επιχειρηματική και επιστημονική κοινότητα) ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο οικοσύστημα για να στηρίξει αλλά και να επωφεληθεί από αυτή την πρωτοβουλία.

– Χρηματοδότηση και ανάθεση μελέτης με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου business plan που θα οδηγήσει στην αναζήτηση επενδυτών

για την υλοποίηση του project.

– «Υιοθέτηση» και ένταξη της ιδέας στον κεντρικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της κυβέρνησης έτσι ώστε να γίνουν γρήγορα και αποτελεσματικά όλες οι κινήσεις που απαιτούνται.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *