Με 19 θέματα συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή του Δ.Μακρακώμης

Η πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης στις 25/2/2020. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018, σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση

Η πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης στις 25/2/2020.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018, σας προσκαλώ σε τακτική
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης, που θα γίνει σε αίθουσα
συνεδρίασης στο Δημοτικό Κατάστημα στην Κοινότητα Σπερχειάδος ( Ταχ. Διεύθυνση: Αφών
Πάππα 2 – Σπερχειάδα ) την 25η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30΄ π.μ. για την
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναγράφονται στον
συνημμένο πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

3. ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

4. ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 250/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

6. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ)”.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ: “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΠΑΠΠΑΣ”.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

9. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: “ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ)”.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ”.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΝΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ”.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

12. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ”.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

13. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 2020.

14. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ (Ν. 4412/2016).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

15. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 196/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

16. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 2ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΠΑΠΠΕΙΟ) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΥΦΟΔΕΝΔΡΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ”.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015”.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

19. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ I” (ΑΡΘΡΟ 69 Ν. 4509/2017) ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ:
1. “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΣΟΥΚΑΣ-ΛΙΒΑΔΙΑ” ΚΑΙ
2. “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ”.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο. Ε.
ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης στις 25/2/2020.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018, σας προσκαλώ σε τακτική
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης, που θα γίνει σε αίθουσα
συνεδρίασης στο Δημοτικό Κατάστημα στην Κοινότητα Σπερχειάδος ( Ταχ. Διεύθυνση: Αφών
Πάππα 2 – Σπερχειάδα ) την 25η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30΄ π.μ. για την
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναγράφονται στον
συνημμένο πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

3. ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

4. ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 250/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

6. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ)”.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ: “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΠΑΠΠΑΣ”.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

9. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: “ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ)”.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ”.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΝΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ”.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

12. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ”.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

13. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 2020.

14. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ (Ν. 4412/2016).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

15. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 196/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

16. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 2ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΠΑΠΠΕΙΟ) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΥΦΟΔΕΝΔΡΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ”.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015”.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

19. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ I” (ΑΡΘΡΟ 69 Ν. 4509/2017) ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ:
1. “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΣΟΥΚΑΣ-ΛΙΒΑΔΙΑ” ΚΑΙ
2. “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ”.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο. Ε.
ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *