Με 22 θέματα η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στις 25/2

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 στις 12:00’ το μεσημέρι συνεδριάζει για 2η φορά φέτος το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας. Συνολικά στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν 22 θέματα, μεταξύ των οποίων οι εγκρίσεις προσλήψεων προσωπικού, κυρίως στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 στις 12:00’ το μεσημέρι συνεδριάζει για 2η φορά φέτος το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.

Συνολικά στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν 22 θέματα, μεταξύ των οποίων οι εγκρίσεις προσλήψεων προσωπικού, κυρίως στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Υπάρχουν επίσης εισηγήσεις για ορισμούς μελών σε Επιτροπές, προγραμματικές συμβάσεις έργων, καθώς και οικονομικά θέματα που αφορούν την τροποποίηση του τρέχοντος προϋπολογισμού και τη συμπλήρωση – τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσεως.

Αναλυτικά:

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Θέμα  1ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Βοιωτίας
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά

 

Θέμα  2o Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του προγράμματος, βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, για την αντιμετώπιση αναγκών του Προγράμματος εμβολιασμού της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ  Ευβοίας κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης

 

Θέμα  3o

 

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσηςγια την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στην εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών κατά της Οζώδους Δερματίτιδας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός

 

Θέμα  4ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του προγράμματος, βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, για την αντιμετώπιση αναγκών του Προγράμματος εμβολιασμού της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ  Φθιώτιδας κ. Ηλίας Κυρμανίδης

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Θέμα  5o Έγκριση για τη δημόσια προκήρυξη – πρόσκληση για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Πολίτη & της Επιχείρησηςτης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας κ. Ηλίας Σανίδας

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Θέμα  6ο Τροποποίηση της αριθμ. 317/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς τα μέλη της  Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού σε γυναίκες, μόνιμες κάτοικοι ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στα πλαίσια πολιτικών αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας» με τον φορέα υπό την επωνυμία «HOPE GENESIS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «HOPEgenesis
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας κ. Κων/νος Μπακομήτρος

 

Θέμα  7ο Εισήγηση για Ορισμό μελών 3μελούς επιτροπής παρακολούθησης, ορισμός εκπροσώπου Περιφέρειας, ορισμός Προέδρου και Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και του ΝΠΔΔ ”ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ” «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ «Δ»), για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς».
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής και Περιβάλλοντος κ. Δημήτριος Βουρδάνος.

 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Θέμα 8ο Έγκριση παραχώρησης της χρήσης ακινήτου έναντι τιμήματος κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4061/2012 όπως ισχύουν.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ  Φθιώτιδας κ. Ηλίας Κυρμανίδης.

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Θέμα  9ο Γνωμοδότηση επί πρότασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την γέφυρα Βίστριζας, περιοχής Αγ. Σώστη Φθιώτιδας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ  Φθιώτιδας κ. Ηλίας Κυρμανίδης

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Θέμα  10ο Έγκριση  1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2020
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

 

Θέμα 11ο Έγκριση  1ης τροποποίησης  (τροπ. 01) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φωκίδας έτους 2020
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

 

Θέμα 12ο Έγκριση πρότασης προέγκρισης πίστωσης της ΣΑ ΕΠ066 του  Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός

 

Θέμα  13ο Έγκριση πρότασης προέγκρισης πίστωσης της ΣΑ ΕΠ0561 τουΠ.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός

 

Θέμα  14ο Έγκριση πρότασης τροποποίησης π/υ (αύξηση)  έργων στην ΣΑΜΠ366, ΣΑΕΠ366 και ΣΑΕΠ766  έτους 2020  του ΠΔΕ Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός

 

Θέμα  15ο Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων σε έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2019ΕΠ06600017 και τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός

 

Θέμα  16ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και παραρτήματος αυτής με τον Δήμο Τανάγρας για το  έργο : «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΤΑΝΑΓΡΑΣ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

 

Θέμα  17ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου για την υλοποίηση της πράξης: ” ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ”,  εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 18ο Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης  Σπανός

 

Θέμα 19ο Συμπλήρωση-Τροποποίηση της αρ. 337/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) που αφορά τον Προϋπολογισμό του έτους 2020 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός

 

Θέμα 20ο Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Γ’ τρίμηνο 2019
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός

 

Θέμα 21ο 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Θέμα 22ο Τροποποίηση και κωδικοποίηση Καταστατικού Οργανισμού Πολιτιστικής ΑνάπτυξηςΣτερεάς Ελλάδας (Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.)
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ  Φθιώτιδας κ. Ηλίας Κυρμανίδης.

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 στις 12:00’ το μεσημέρι συνεδριάζει για 2η φορά φέτος το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.

Συνολικά στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν 22 θέματα, μεταξύ των οποίων οι εγκρίσεις προσλήψεων προσωπικού, κυρίως στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Υπάρχουν επίσης εισηγήσεις για ορισμούς μελών σε Επιτροπές, προγραμματικές συμβάσεις έργων, καθώς και οικονομικά θέματα που αφορούν την τροποποίηση του τρέχοντος προϋπολογισμού και τη συμπλήρωση – τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσεως.

Αναλυτικά:

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Θέμα  1ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Βοιωτίας
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά

 

Θέμα  2o Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του προγράμματος, βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, για την αντιμετώπιση αναγκών του Προγράμματος εμβολιασμού της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ  Ευβοίας κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης

 

Θέμα  3o

 

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσηςγια την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στην εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών κατά της Οζώδους Δερματίτιδας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός

 

Θέμα  4ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του προγράμματος, βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, για την αντιμετώπιση αναγκών του Προγράμματος εμβολιασμού της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ  Φθιώτιδας κ. Ηλίας Κυρμανίδης

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Θέμα  5o Έγκριση για τη δημόσια προκήρυξη – πρόσκληση για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Πολίτη & της Επιχείρησηςτης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας κ. Ηλίας Σανίδας

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Θέμα  6ο Τροποποίηση της αριθμ. 317/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς τα μέλη της  Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού σε γυναίκες, μόνιμες κάτοικοι ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στα πλαίσια πολιτικών αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας» με τον φορέα υπό την επωνυμία «HOPE GENESIS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «HOPEgenesis
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας κ. Κων/νος Μπακομήτρος

 

Θέμα  7ο Εισήγηση για Ορισμό μελών 3μελούς επιτροπής παρακολούθησης, ορισμός εκπροσώπου Περιφέρειας, ορισμός Προέδρου και Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και του ΝΠΔΔ ”ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ” «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ «Δ»), για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς».
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής και Περιβάλλοντος κ. Δημήτριος Βουρδάνος.

 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Θέμα 8ο Έγκριση παραχώρησης της χρήσης ακινήτου έναντι τιμήματος κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4061/2012 όπως ισχύουν.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ  Φθιώτιδας κ. Ηλίας Κυρμανίδης.

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Θέμα  9ο Γνωμοδότηση επί πρότασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την γέφυρα Βίστριζας, περιοχής Αγ. Σώστη Φθιώτιδας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ  Φθιώτιδας κ. Ηλίας Κυρμανίδης

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Θέμα  10ο Έγκριση  1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2020
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

 

Θέμα 11ο Έγκριση  1ης τροποποίησης  (τροπ. 01) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φωκίδας έτους 2020
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

 

Θέμα 12ο Έγκριση πρότασης προέγκρισης πίστωσης της ΣΑ ΕΠ066 του  Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός

 

Θέμα  13ο Έγκριση πρότασης προέγκρισης πίστωσης της ΣΑ ΕΠ0561 τουΠ.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός

 

Θέμα  14ο Έγκριση πρότασης τροποποίησης π/υ (αύξηση)  έργων στην ΣΑΜΠ366, ΣΑΕΠ366 και ΣΑΕΠ766  έτους 2020  του ΠΔΕ Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός

 

Θέμα  15ο Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων σε έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2019ΕΠ06600017 και τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός

 

Θέμα  16ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και παραρτήματος αυτής με τον Δήμο Τανάγρας για το  έργο : «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΤΑΝΑΓΡΑΣ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

 

Θέμα  17ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου για την υλοποίηση της πράξης: ” ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ”,  εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 18ο Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης  Σπανός

 

Θέμα 19ο Συμπλήρωση-Τροποποίηση της αρ. 337/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) που αφορά τον Προϋπολογισμό του έτους 2020 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός

 

Θέμα 20ο Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Γ’ τρίμηνο 2019
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός

 

Θέμα 21ο 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Θέμα 22ο Τροποποίηση και κωδικοποίηση Καταστατικού Οργανισμού Πολιτιστικής ΑνάπτυξηςΣτερεάς Ελλάδας (Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.)
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ  Φθιώτιδας κ. Ηλίας Κυρμανίδης.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *