Μειώνονται τα τέλη ύδρευσης και καθαριότητας, διευκρινίζει ο Δήμος Αγράφων

Σε ανακοίνωση σχετικά με τα τέλη ύδρευσης και καθαριότητας προχώρησε ο Δήμος Αγράφων, στην οποία διευκρινίζει ότι αυτά μειώνονται, καθώς στόχος του είναι «η περιστολή των δαπανών αλλά και η αύξηση των εσόδων για τη νέα χρονιά και πάνω

Σε ανακοίνωση σχετικά με τα τέλη ύδρευσης και καθαριότητας προχώρησε ο Δήμος Αγράφων, στην οποία διευκρινίζει ότι αυτά μειώνονται, καθώς στόχος του είναι «η περιστολή των δαπανών αλλά και η αύξηση των εσόδων για τη νέα χρονιά και πάνω σε αυτό το στοίχημα θα κριθεί η επιτυχία ή όχι του αποτελέσματος της δράσης της».

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: «Σχετικά με τα ρεπορτάζ που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες και αφορούσαν τον καθορισμό τελών ύδρευσης και καθαριότητας-φωτισμού έτους 2020 και προκειμένου να υπάρξει ολόπλευρη και αντικειμενική ενημέρωση των συνδημοτών μας  έχουμε να δηλώσουμε τα εξής:

Την Παρασκευή 31-01-2020 το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε και μεταξύ των άλλων θεμάτων καθορίστηκαν και τα τέλη ύδρευσης και καθαριότητας-φωτισμού για το έτος 2020. Όσον αφορά τα τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης  προτάθηκε και ψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, πλην της ομάδας της μείζονος αντιπολίτευσης, μείωση στην επιβολή τελώνπου κυμαίνεται  από 30% και φτάνει μέχρι και 70%σε συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως αναλύονται παρακάτω:

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Οικίες : 25€  ετησίως — (από35,40€ έτος 2019)

Καφενεία, Σούπερ Μάρκετ: 30,00€ ετησίως— (από 50€ έτος 2019)

–  Ψησταριές, Εστιατόρια : 30,00€ ετησίως — (από 65€έτος 2019)

–  Ενοικιαζόμενα Δωμάτια : 30,00€ ετησίως— ( από 110€έτος 2019)

–  Ξενοδοχεία : 80,00€ ετησίως— (από 265,48€ έτος 2019)

–  Βιοτεχνίες – Εργοστάσια : 80,00€ετησίως — (από265,48€έτος 2019)

–  Λοιπά καταστήματα : 30,00€ ετησίως— (από 50€έτος 2019)

Οι προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ (ΕΦΑΠΑΞ)

Δικαίωμα σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης 100,00€/ανά παροχή για απόσταση έως 10m από το δίκτυο— (από 150,00€ έτος 2019)

Άνω των 10m η χρέωση θα γίνεται απολογιστικά. Οι προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

ΛΟΙΠΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Τέλος επανασύνδεσης μετά από διακοπή 50,00 €. Οι προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Τα τέλη αποχέτευσης θα ανέρχονται στο 30% του παγίου κατανάλωσης νερού.

–  Δικαίωμα σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης 100,00 €/ανά σύνδεση—–από 80,00€.

Οι προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.

Όσον αφορά τα τέλη καθαριότητας – φωτισμού προτάθηκε και ψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, πλην της ομάδας της μείζονος αντιπολίτευσης και του κ. Δημητρόπουλου, η αύξηση στην επιβολή τελών, όπως αναλύονται παρακάτω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οικιακή χρήση: 1,50€/τ.μ  — από 1,30€το έτος 2019

Επαγγελματική χρήση :1,90€/τ.μ— από 1,65€ το έτος 2019

Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού είναι ανταποδοτικά, με την έννοια ότι αποτελούν αντιπαροχή για τις αντίστοιχες υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού που παρέχουν οι δήμοι, τα οποία κάθε έτος εκ του νόμου στην περίπτωση που είναι ελλειμματικές θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων. Παρόλο που προσπαθήσαμε να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια ώστε να μην προβούμε στην αύξηση του συγκεκριμένου τέλους, καθώς τα προϋπολογισθέντα έξοδα (προμήθεια ελαστικών, καυσίμων, ηλεκτρολογικού υλικού, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κ.α) για το έτος 2020 είναι αρκετά μειωμένα και όχι αυξημένα, όπως εσφαλμένα αναφέρθηκε σε μέσο δικτύωσης, ήτοι:725.307,79€ συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη, το 2019 ανέρχονταν σε 899.400,64€ το 2018ανέρχοντανσε824.100,00€και το 2017ανέρχονταν σε752.719,12 €, η αύξηση ήταν επιβεβλημένη σύμφωνα με την οικονομική υπηρεσία λόγω α) της αυξημένης μισθολογικής δαπάνης που προκλήθηκε από την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με την προκήρυξη 3Κ/2018 και β) λόγω του αυξημένου ποσού που απαιτείται να καταβληθεί στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για το έτος 2020.

Με την ευκαιρία που μας δίνεται και επειδή η χρέωση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων γίνεται βάσει ογκομέτρησης και βάρους των υλικών, παρακαλούμε τους συνδημότες μας να μην πετάνε στους κάδους υπολείμματα από  φυτά, φύλλα, κλαδιά, στάχτες κ.α. γιατί η δαπάνη που καλείται να καταβάλει ο Δήμος μας στον φορέα θα είναι κάθε φορά και μεγαλύτερη.

Στόχος, αλλά και στοίχημα της νέας δημοτικής αρχής  δεν αποτελεί  μόνο η περιστολή των  δαπανών αλλά και η αύξηση των εσόδων για τη νέα χρονιά και πάνω σε αυτό το στοίχημα θα κριθεί η επιτυχία ή όχι του αποτελέσματος της δράσης της».

Σε ανακοίνωση σχετικά με τα τέλη ύδρευσης και καθαριότητας προχώρησε ο Δήμος Αγράφων, στην οποία διευκρινίζει ότι αυτά μειώνονται, καθώς στόχος του είναι «η περιστολή των δαπανών αλλά και η αύξηση των εσόδων για τη νέα χρονιά και πάνω σε αυτό το στοίχημα θα κριθεί η επιτυχία ή όχι του αποτελέσματος της δράσης της».

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: «Σχετικά με τα ρεπορτάζ που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες και αφορούσαν τον καθορισμό τελών ύδρευσης και καθαριότητας-φωτισμού έτους 2020 και προκειμένου να υπάρξει ολόπλευρη και αντικειμενική ενημέρωση των συνδημοτών μας  έχουμε να δηλώσουμε τα εξής:

Την Παρασκευή 31-01-2020 το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε και μεταξύ των άλλων θεμάτων καθορίστηκαν και τα τέλη ύδρευσης και καθαριότητας-φωτισμού για το έτος 2020. Όσον αφορά τα τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης  προτάθηκε και ψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, πλην της ομάδας της μείζονος αντιπολίτευσης, μείωση στην επιβολή τελώνπου κυμαίνεται  από 30% και φτάνει μέχρι και 70%σε συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως αναλύονται παρακάτω:

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Οικίες : 25€  ετησίως — (από35,40€ έτος 2019)

Καφενεία, Σούπερ Μάρκετ: 30,00€ ετησίως— (από 50€ έτος 2019)

–  Ψησταριές, Εστιατόρια : 30,00€ ετησίως — (από 65€έτος 2019)

–  Ενοικιαζόμενα Δωμάτια : 30,00€ ετησίως— ( από 110€έτος 2019)

–  Ξενοδοχεία : 80,00€ ετησίως— (από 265,48€ έτος 2019)

–  Βιοτεχνίες – Εργοστάσια : 80,00€ετησίως — (από265,48€έτος 2019)

–  Λοιπά καταστήματα : 30,00€ ετησίως— (από 50€έτος 2019)

Οι προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ (ΕΦΑΠΑΞ)

Δικαίωμα σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης 100,00€/ανά παροχή για απόσταση έως 10m από το δίκτυο— (από 150,00€ έτος 2019)

Άνω των 10m η χρέωση θα γίνεται απολογιστικά. Οι προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

ΛΟΙΠΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Τέλος επανασύνδεσης μετά από διακοπή 50,00 €. Οι προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Τα τέλη αποχέτευσης θα ανέρχονται στο 30% του παγίου κατανάλωσης νερού.

–  Δικαίωμα σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης 100,00 €/ανά σύνδεση—–από 80,00€.

Οι προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.

Όσον αφορά τα τέλη καθαριότητας – φωτισμού προτάθηκε και ψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, πλην της ομάδας της μείζονος αντιπολίτευσης και του κ. Δημητρόπουλου, η αύξηση στην επιβολή τελών, όπως αναλύονται παρακάτω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οικιακή χρήση: 1,50€/τ.μ  — από 1,30€το έτος 2019

Επαγγελματική χρήση :1,90€/τ.μ— από 1,65€ το έτος 2019

Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού είναι ανταποδοτικά, με την έννοια ότι αποτελούν αντιπαροχή για τις αντίστοιχες υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού που παρέχουν οι δήμοι, τα οποία κάθε έτος εκ του νόμου στην περίπτωση που είναι ελλειμματικές θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων. Παρόλο που προσπαθήσαμε να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια ώστε να μην προβούμε στην αύξηση του συγκεκριμένου τέλους, καθώς τα προϋπολογισθέντα έξοδα (προμήθεια ελαστικών, καυσίμων, ηλεκτρολογικού υλικού, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κ.α) για το έτος 2020 είναι αρκετά μειωμένα και όχι αυξημένα, όπως εσφαλμένα αναφέρθηκε σε μέσο δικτύωσης, ήτοι:725.307,79€ συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη, το 2019 ανέρχονταν σε 899.400,64€ το 2018ανέρχοντανσε824.100,00€και το 2017ανέρχονταν σε752.719,12 €, η αύξηση ήταν επιβεβλημένη σύμφωνα με την οικονομική υπηρεσία λόγω α) της αυξημένης μισθολογικής δαπάνης που προκλήθηκε από την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με την προκήρυξη 3Κ/2018 και β) λόγω του αυξημένου ποσού που απαιτείται να καταβληθεί στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για το έτος 2020.

Με την ευκαιρία που μας δίνεται και επειδή η χρέωση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων γίνεται βάσει ογκομέτρησης και βάρους των υλικών, παρακαλούμε τους συνδημότες μας να μην πετάνε στους κάδους υπολείμματα από  φυτά, φύλλα, κλαδιά, στάχτες κ.α. γιατί η δαπάνη που καλείται να καταβάλει ο Δήμος μας στον φορέα θα είναι κάθε φορά και μεγαλύτερη.

Στόχος, αλλά και στοίχημα της νέας δημοτικής αρχής  δεν αποτελεί  μόνο η περιστολή των  δαπανών αλλά και η αύξηση των εσόδων για τη νέα χρονιά και πάνω σε αυτό το στοίχημα θα κριθεί η επιτυχία ή όχι του αποτελέσματος της δράσης της».

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *