Νέος Ειδικός Σύμβουλος για τον Δήμαρχο Δωρίδας

Ποια τα καθήκοντα του νέου Ειδικού Συμβούλου Δημήτρη Γαβριηλίδη Η απόφαση του Δημάρχου Δωρίδας έχει ως εξής Προσλαμβάνουμε στην ειδική θέση του Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Δωρίδος τον κ. Γαβριηλίδη Δημήτριο του Μάρκου με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου

Ποια τα καθήκοντα του νέου Ειδικού Συμβούλου Δημήτρη Γαβριηλίδη

Η απόφαση του Δημάρχου Δωρίδας έχει ως εξής

Προσλαμβάνουμε στην ειδική θέση του Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Δωρίδος τον κ. Γαβριηλίδη Δημήτριο του Μάρκου με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, με αντικείμενο τη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση Αρχιτεκτονικών και Οικονομοτεχνικών μελετών, τη σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου,παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της Αρχιτεκτονικής, η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά ,επί θεμάτων αρχιτεκτονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Αξιολόγησης έργων, Χρονικού Προγραμματισμού έργων,Οργάνωσης και Παρακολούθησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου ή σε κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από το Δήμαρχο.

Ο ως άνω Ειδικός Σύμβουλος ασκεί καθήκοντα επιτελικά, δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου, στον οποίο είναι υποχρεωμένος να δίνει λόγο σε κάθε περίπτωση.

Η πρόσληψη ενεργείται και ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584 /2007 .

Η δαπάνη που προκαλείται με την παρούσα απόφαση προϋπολογίζεται για το τρέχον έτος τριάντα τρεις χιλιάδες (33.000) ευρώ και θα βαρύνει τους ΚΑ 00.6031 και 10.6051.001 του εγκεκριμένου προϋπ/μού του Δήμου Δωρίδος.

 

Ποια τα καθήκοντα του νέου Ειδικού Συμβούλου Δημήτρη Γαβριηλίδη

Η απόφαση του Δημάρχου Δωρίδας έχει ως εξής

Προσλαμβάνουμε στην ειδική θέση του Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Δωρίδος τον κ. Γαβριηλίδη Δημήτριο του Μάρκου με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, με αντικείμενο τη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση Αρχιτεκτονικών και Οικονομοτεχνικών μελετών, τη σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου,παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της Αρχιτεκτονικής, η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά ,επί θεμάτων αρχιτεκτονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Αξιολόγησης έργων, Χρονικού Προγραμματισμού έργων,Οργάνωσης και Παρακολούθησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου ή σε κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από το Δήμαρχο.

Ο ως άνω Ειδικός Σύμβουλος ασκεί καθήκοντα επιτελικά, δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου, στον οποίο είναι υποχρεωμένος να δίνει λόγο σε κάθε περίπτωση.

Η πρόσληψη ενεργείται και ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584 /2007 .

Η δαπάνη που προκαλείται με την παρούσα απόφαση προϋπολογίζεται για το τρέχον έτος τριάντα τρεις χιλιάδες (33.000) ευρώ και θα βαρύνει τους ΚΑ 00.6031 και 10.6051.001 του εγκεκριμένου προϋπ/μού του Δήμου Δωρίδος.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *