ΟΕΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην κατάρτιση & πιστοποίηση για οικονομολόγους

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού  Προγράμματος : «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μισθωτών οικονομολόγων σε τομείς προτεραιότητας του ιδιωτικού τομέα» Αντικείμενο της

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού  Προγράμματος : «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μισθωτών οικονομολόγων σε τομείς προτεραιότητας του ιδιωτικού τομέα»

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων (βάσει του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024) σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται.

Δικαίωμα Συμμετοχής – Επιλογής Ωφελούμενων

Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας,
ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται και οι οποίοι πρέπει να
πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
i. Nα είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση
εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου
απασχολούνται.
ii. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα με εποχική
απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα.
Αποκλείονται όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και
λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ : https://024.oe-e.gr/p/m/el-GR 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων  20/3/2020.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης εδώ, καθώς επίσης για περισσότερες, μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές σελίδες αυτού του ιστότοπου.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(ΕΚΤ)) και την Ελλάδα.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού  Προγράμματος : «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μισθωτών οικονομολόγων σε τομείς προτεραιότητας του ιδιωτικού τομέα»

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων (βάσει του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024) σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται.

Δικαίωμα Συμμετοχής – Επιλογής Ωφελούμενων

Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας,
ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται και οι οποίοι πρέπει να
πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
i. Nα είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση
εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου
απασχολούνται.
ii. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα με εποχική
απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα.
Αποκλείονται όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και
λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ : https://024.oe-e.gr/p/m/el-GR 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων  20/3/2020.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης εδώ, καθώς επίσης για περισσότερες, μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές σελίδες αυτού του ιστότοπου.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(ΕΚΤ)) και την Ελλάδα.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *