Σημαντική Ανακοίνωση Ιατρικού Συλλόγου για έκδοση πιστοποιητικών δικαιολόγησης απουσιών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Φθιώτιδας  έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα αποδέκτης  παραπόνων συμπολιτών μας – γονέων μαθητών της  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  βάσει των οποίων τα Ιατρικά πιστοποιητικά  νομίμως χορηγούμενα από ειδικευμένους ιατρούς – μέλη του Συλλόγου, προκειμένου να

Ο Ιατρικός Σύλλογος Φθιώτιδας  έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα αποδέκτης  παραπόνων συμπολιτών μας – γονέων μαθητών της  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  βάσει των οποίων τα Ιατρικά πιστοποιητικά  νομίμως χορηγούμενα από ειδικευμένους ιατρούς – μέλη του Συλλόγου, προκειμένου να δικαιολογηθούν απουσίες μαθητών που έλειψαν από το σχολείο τους λόγω γριπώδους συνδρομής κατά  την τρέχουσα σχολική περίοδο  δεν γίνονται  δεκτά από τις διευθύνσεις  των σχολείων με την αιτιολογία πως δεν  προέρχονται  από δημόσιο Νοσοκομείο. Πιο συγκεκριμένα:

Υπενθυμίζουμε  ως με βάση τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ν. 3418/2005, αρ. 5, παρ. 1 « Τα Ιατρικά πιστοποιητικά  και οι Ιατρικές γνωματεύσεις καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα  από το αν εκδίδονται  από ιατρούς που υπηρετούν  σε Ν.Π.Δ.Δ. (Νοσοκομεία ) ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς .»

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 της αρ. 79942/γδ4/21-05-2018 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 2005) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεν προσμετρώνται οι απουσίες  από τα μαθήματα των μαθητών/τριών έως 5 ημέρες που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης από τον 1ο / 2020 έως και τον 3ο / 2020.

Η απόφαση του Συλλόγου  Διδασκόντων εκδίδεται  κατόπιν αίτησης  και με την  προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους (μαθητές), πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού ιδρύματος  ή ιδιώτη  ιατρού  που πιστοποιεί  το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Κατά συνέπεια και εφόσον κάποιοι Διευθυντές σχολικών μονάδων  δεν γνωρίζουν  οποιονδήποτε μεταγενέστερο  νόμο ή Υπουργική  απόφαση που να αναιρεί  τα ανωτέρω, (τον οποίο  παρακαλούμε  να μας γνωστοποιήσουν ), θεωρούμε πως όλες οι γνωματεύσεις  που εκδίδονται  από ιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας, ανεξαρτήτως αν αυτοί υπηρετούν σε δημόσιο φορέα ή είναι ιδιώτες, έχουν την ίδια ισχύ και οφείλουν να γίνονται δεκτές, προκειμένου να μην υποβάλλονται  σε περαιτέρω ταλαιπωρία γονείς και μαθητές, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν νέο πιστοποιητικό από δημόσιο Νοσοκομείο.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Φθιώτιδας  έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα αποδέκτης  παραπόνων συμπολιτών μας – γονέων μαθητών της  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  βάσει των οποίων τα Ιατρικά πιστοποιητικά  νομίμως χορηγούμενα από ειδικευμένους ιατρούς – μέλη του Συλλόγου, προκειμένου να δικαιολογηθούν απουσίες μαθητών που έλειψαν από το σχολείο τους λόγω γριπώδους συνδρομής κατά  την τρέχουσα σχολική περίοδο  δεν γίνονται  δεκτά από τις διευθύνσεις  των σχολείων με την αιτιολογία πως δεν  προέρχονται  από δημόσιο Νοσοκομείο. Πιο συγκεκριμένα:

Υπενθυμίζουμε  ως με βάση τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ν. 3418/2005, αρ. 5, παρ. 1 « Τα Ιατρικά πιστοποιητικά  και οι Ιατρικές γνωματεύσεις καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα  από το αν εκδίδονται  από ιατρούς που υπηρετούν  σε Ν.Π.Δ.Δ. (Νοσοκομεία ) ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς .»

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 της αρ. 79942/γδ4/21-05-2018 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 2005) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεν προσμετρώνται οι απουσίες  από τα μαθήματα των μαθητών/τριών έως 5 ημέρες που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης από τον 1ο / 2020 έως και τον 3ο / 2020.

Η απόφαση του Συλλόγου  Διδασκόντων εκδίδεται  κατόπιν αίτησης  και με την  προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους (μαθητές), πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού ιδρύματος  ή ιδιώτη  ιατρού  που πιστοποιεί  το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Κατά συνέπεια και εφόσον κάποιοι Διευθυντές σχολικών μονάδων  δεν γνωρίζουν  οποιονδήποτε μεταγενέστερο  νόμο ή Υπουργική  απόφαση που να αναιρεί  τα ανωτέρω, (τον οποίο  παρακαλούμε  να μας γνωστοποιήσουν ), θεωρούμε πως όλες οι γνωματεύσεις  που εκδίδονται  από ιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας, ανεξαρτήτως αν αυτοί υπηρετούν σε δημόσιο φορέα ή είναι ιδιώτες, έχουν την ίδια ισχύ και οφείλουν να γίνονται δεκτές, προκειμένου να μην υποβάλλονται  σε περαιτέρω ταλαιπωρία γονείς και μαθητές, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν νέο πιστοποιητικό από δημόσιο Νοσοκομείο.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *