Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλκιδέων

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93 , την 4η του μηνός Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατά το άρθρο 74 του Ν 4555/2018, της ημερήσιας […]

28 Φεβρουαρίου 2020

του/της Newsroom

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93 , την 4η του μηνός Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατά το άρθρο 74 του Ν 4555/2018, της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα συζήτησης στην δημόσια συνεδρίαση αφορούν το ψήφισμα στήριξης του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ – ΜΕΑ, την πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι. καθώς και θέματα περί έγκρισης πρακτικής άσκησης φοιτήτριας του Ι.Ι.Ε.Κ. Praxis Χαλκίδας.

Όσον αφορά τα οικονομικά ζητήματα, εισηγητής θα είναι ο Αντιδήμαρχος, κ. Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος με θέματα περί 1ης (υποχρεωτικής) και 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2020, περί έγκρισης 1ης επανακατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ) Π.Ο.Ε. στο οικονομικό έτος 2020 και 1ης επανακατανομής πιστώσεων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων Π.Ο.Ε. στο οικονομικό έτος 2020. Επιπλέον θέματα που θα τεθούν επί τάπητος είναι: περί καθορισμού τέλους χρήσης επιπλέον κοινοχρήστων χώρων από περίπτερα (υπ. αρ. 38/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής), περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωτή του ως Προέδρου και δυο δημοτικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών του Α’ Βάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων για το έτος 2020, περί μεταβίβασης άδειας πωλητή λαϊκών αγορών, περί έγκρισης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δεκαεπτά καταστημάτων που βρίσκονται εντός των συγκροτημάτων Α,Β,Γ, της αγοράς χονδρικού εμπορίου Χαλκίδας, καθώς και περί έγκρισης πρακτικού ορισμού μελών επιτροπών παραλαβής με βάση τον Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τεύχος Α΄ για το έτος 2020.

Με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Βασίλειο Γουρνή θα τεθούν τεχνικά θέματα περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: Διαμόρφωση πλατείας Συγγρού Δ.Κ. Δροσιάς, περί έγκρισης Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου: ” Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη ”, περί συγκρότησης επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4412/2016 για το έργο: ” Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη ” και περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Τέλος, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Ιωάννη Νέζη θα συζητηθούν θέματα περί άδειας κοπής πεύκων στις οδούς Καραϊσκάκη 5 και στην οδό Μάρκου Μπότσαρη 11,στην περιοχή. Κανήθου της Δ.Ε. Χαλκίδας, περί μετακίνησης της Λαϊκής Αγοράς της Τετάρτης της Κοινότητας Χαλκίδας του Δήμου Χαλκιδέων (υπ. αρ. 16/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), και περί αποδοχής των Όρων της Πρόσκλησης με Κωδ. 60 από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Υποβολής Πρότασης Πράξης/Έργου με τίτλο “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (GreenPoint) ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ”, για Χρηματοδότηση από το Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας με Κωδ. 14, που συγχρηματοδοτείται από το ΤΣ της Ε.Ε.».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

20 Μαΐου 2024