Τα δικαστήρια θα λύσουν τη διαφορά Διευθύντριας και Δημάρχου στον Δήμο Λοκρών

Για «δικαίωση» μιλά η Διευθύντρια – Τι απαντά ο Δήμαρχος Δικαστικά θα λυθεί η διαφορά που προέκυψε στο Δήμο Λοκρών, ανάμεσα στην μέχρι πρότινος Διευθύντρια της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, Άννας Παπαναγιώτου, και του Δημάρχου, Θανάση Ζεκεντέ.

Για «δικαίωση» μιλά η Διευθύντρια – Τι απαντά ο Δήμαρχος

Δικαστικά θα λυθεί η διαφορά που προέκυψε στο Δήμο Λοκρών, ανάμεσα στην μέχρι πρότινος Διευθύντρια της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, Άννας Παπαναγιώτου, και του Δημάρχου, Θανάση Ζεκεντέ. Η πλευρά της κα Παπαναγιώτου υποστηρίζει ότι ακυρώθηκε ο υποβιβασμός της σε προϊσταμένη Τμήματος, ενώ οι κρίσεις απ’ τα Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι αυτά που θα καθορίσουν την οριστική έκβαση της υπόθεσης κατά τον κ. Ζεκεντέ.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο δικηγόρος, Βασίλης Σωτηρόπουλος, που εκπροσώπησε την κα Παπαναγιώτου ως πληρεξούσιος στην Επιτροπή του άρθρου 152, «η υπάλληλος ήταν Διευθύντρια της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. Με απόφαση του νέου Δημάρχου Λοκρών μετακινήθηκε σε θέση προϊσταμένης Τμήματος, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 72 παρ. 4 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, η οποία απαγορεύει την μετακίνηση προϊσταμένων σε θέσεις προϊσταμένων οργανικής μονάδας κατώτερου επιπέδου (από διεύθυνση σε τμήμα).

Η υπάλληλος προσέφυγε αρχικά στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με αίτημα να ακυρωθεί η παράνομη μετακίνησή της. Όμως, η προσφυγή της απορρίφθηκε από τον Συντονιστή, χωρίς να εφαρμοστεί η απαγόρευση του άρθρου 72 παρ. 4. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, η υπάλληλος προσέφυγε στην  Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3453/2006, με αίτημα την ακύρωση της απόφασης.

Με το Πρακτικό 2/2020, η Επιτροπή έκρινε ότι η υπάλληλος είχε δίκαιο κι ότι δεν έπρεπε να είχε μετακινηθεί σε θέση προϊσταμένης τμήματος. Ειδικότερα η Επιτροπή έκρινε ότι “ο χαρακτηρισμός της ανωτέρω μετακινήσεως της προσφεύγουσας στην προσβαλλόμενη απόφαση ως επανατοποθέτησης, πέραν του ότι είναι ανακριβής, διότι η προσφεύγουσα δεν ήταν ποτέ προηγούμενα τοποθετημένη ως Προϊσταμένη στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων, αλλά ήταν τοποθετημένη ως Προϊσταμένη στο Αυτοτελές Τμήμα, που εν συνεχεία κατέστη Διεύθυνση, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λοκρών, επιπλέον είναι και νομικά αδιάφορος, διότι βέβαιον και αναντίρρητον είναι ότι η σχετική ανάθεση των καθηκόντων της προσφεύγουσας έγινε από το αρμόδιο για κάθε διορισμό και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή όργανο, ήτοι τον Δήμαρχο Λοκρών και επιπλέον ότι ανεξαρτήτως του μόνιμου ή παροδικού χαρακτήρα της μετακίνησής της, αφού το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.3584/2007 δεν διακρίνει σχετικά, η μετακίνηση από τη θέση προϊσταμένου μιας οργανικής μονάδας είναι νόμιμη μόνον εφόσον γίνεται σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας αντίστοιχου επιπέδου”.  Η Επιτροπή έκρινε ότι ο Δήμαρχος έχει μεν διακριτική ευχέρεια για μετακινήσεις προσωπικού, όμως δεν μπορεί να αντιστρατεύεται την διάταξη του άρθρου 72 παρ. 4».

Κλείνοντας ο κ. Σωτηρόπουλος τονίζει πως «είναι μία μέρα δικαίωσης για την κυρία Παπαναγιώτου και μια μέρα επιβεβαίωσης της αρχής της αξιοκρατίας. Η απόφαση της Επιτροπής επιβεβαιώνει την σχετική νομολογία των Διοικητικών Εφετείων της χώρας  που θα έπρεπε να είχαν λάβει υπόψη τους τόσο ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όσο και ο Δήμαρχος Λοκρών».

Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο Λοκρών, Θανάση Ζεκεντέ, ώστε να παραθέσουμε την άποψη και των δύο πλευρών στους αναγνώστες μας. Αναλυτικά τα όσα μας είπε έχουν ως εξής: «Για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εκτίμηση της κατάστασης θα πρέπει να ξέρουμε και τα ιστορικά στοιχεία. Το 2017 υπήρξε, από τον τότε Δήμαρχο, μία αλλαγή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και ένα Τμήμα, το οποίο είχε την επωνυμία Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, μετατράπηκε σε Διεύθυνση και στελεχώθηκε ουσιαστικά με τρία Τμήματα. Αυτό το Τμήμα, το οποίο είχε ένα άτομο και στην πορεία δύο, έγινε Διεύθυνση χωρίς να στελεχωθούν τότε τα Τμήματα αυτά. Το άτομο, το οποίο κατείχε το Τμήμα και που προήχθε σε Διευθυντή με απόφαση Δημάρχου, ήταν η σύζυγος του τότε Δημάρχου Λοκρών. Το 2019 και μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου, στο πλαίσιο ευρύτερης αναδιοργάνωσης που έγινε αναφορικά με τις θέσεις ευθύνης, επελέγη για την συγκεκριμένη θέση, δεδομένου ότι δεν είχε περάσει από Υπηρεσιακό Συμβούλιο, άλλο πρόσωπο το οποίο έχει αρκετά προσόντα και μάλιστα τυπικά περισσότερα.

Αυτό το οποίο έγινε μετά είναι ότι υπήρξε ένσταση κατά της απόφασης αυτής του Δημάρχου, κρίθηκε η νομιμότητα ή μη της απόφασης αυτής απ’ τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος έκρινε νόμιμη την απόφαση του Δημάρχου για την αλλαγή, και στη συνέχεια υπήρξε μία δεύτερη προσφυγή της θιγόμενης κατά της απόφασης του Συντονιστή, με βάση την οποία δικαιώνονταν η απόφαση του Δημάρχου βάσει της οποίας ζητούσε από την Επιτροπή του άρθρου 152 την επανεξέταση του ζητήματος.

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή του άρθρου 152, που σημειωτέον ήταν μέλος μέχρι πολύ πρόσφατα ο ίδιος ο πρώην Δήμαρχος και σύζυγος της κυρίας αυτής, έκρινε ότι υπάρχει υποβάθμιση με το σκεπτικό ότι πριν κατείχε ένα Τμήμα το οποίο είχε περισσότερα αντικείμενα, την κοινωνική Προστασία, την Παιδεία και τον Πολιτισμό, κι όταν έγινε Διευθύντρια συνέχισε να έχει αυτά και κατά συνέπεια η τοποθέτησή της στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής από τον νυν Δήμαρχο θεωρείται υποβάθμιση σε σχέση με το αντικείμενο το οποίο κατείχε.

Κατόπιν όλων αυτών, αυτό το οποίο μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή είναι η προσφυγή στα δικαστήρια προκειμένου να κριθεί οριστικά το ζήτημα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο θα επιλύσει όλο αυτό το ζήτημα, είναι οι κρίσεις απ’ τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, καθότι δεν έχει γίνει κρίση για τη συγκεκριμένη θέση απ’ τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, οπότε εκεί θα ξεκαθαριστεί ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να έχει τη συγκεκριμένη θέση».

Για «δικαίωση» μιλά η Διευθύντρια – Τι απαντά ο Δήμαρχος

Δικαστικά θα λυθεί η διαφορά που προέκυψε στο Δήμο Λοκρών, ανάμεσα στην μέχρι πρότινος Διευθύντρια της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, Άννας Παπαναγιώτου, και του Δημάρχου, Θανάση Ζεκεντέ. Η πλευρά της κα Παπαναγιώτου υποστηρίζει ότι ακυρώθηκε ο υποβιβασμός της σε προϊσταμένη Τμήματος, ενώ οι κρίσεις απ’ τα Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι αυτά που θα καθορίσουν την οριστική έκβαση της υπόθεσης κατά τον κ. Ζεκεντέ.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο δικηγόρος, Βασίλης Σωτηρόπουλος, που εκπροσώπησε την κα Παπαναγιώτου ως πληρεξούσιος στην Επιτροπή του άρθρου 152, «η υπάλληλος ήταν Διευθύντρια της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. Με απόφαση του νέου Δημάρχου Λοκρών μετακινήθηκε σε θέση προϊσταμένης Τμήματος, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 72 παρ. 4 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, η οποία απαγορεύει την μετακίνηση προϊσταμένων σε θέσεις προϊσταμένων οργανικής μονάδας κατώτερου επιπέδου (από διεύθυνση σε τμήμα).

Η υπάλληλος προσέφυγε αρχικά στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με αίτημα να ακυρωθεί η παράνομη μετακίνησή της. Όμως, η προσφυγή της απορρίφθηκε από τον Συντονιστή, χωρίς να εφαρμοστεί η απαγόρευση του άρθρου 72 παρ. 4. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, η υπάλληλος προσέφυγε στην  Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3453/2006, με αίτημα την ακύρωση της απόφασης.

Με το Πρακτικό 2/2020, η Επιτροπή έκρινε ότι η υπάλληλος είχε δίκαιο κι ότι δεν έπρεπε να είχε μετακινηθεί σε θέση προϊσταμένης τμήματος. Ειδικότερα η Επιτροπή έκρινε ότι “ο χαρακτηρισμός της ανωτέρω μετακινήσεως της προσφεύγουσας στην προσβαλλόμενη απόφαση ως επανατοποθέτησης, πέραν του ότι είναι ανακριβής, διότι η προσφεύγουσα δεν ήταν ποτέ προηγούμενα τοποθετημένη ως Προϊσταμένη στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων, αλλά ήταν τοποθετημένη ως Προϊσταμένη στο Αυτοτελές Τμήμα, που εν συνεχεία κατέστη Διεύθυνση, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λοκρών, επιπλέον είναι και νομικά αδιάφορος, διότι βέβαιον και αναντίρρητον είναι ότι η σχετική ανάθεση των καθηκόντων της προσφεύγουσας έγινε από το αρμόδιο για κάθε διορισμό και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή όργανο, ήτοι τον Δήμαρχο Λοκρών και επιπλέον ότι ανεξαρτήτως του μόνιμου ή παροδικού χαρακτήρα της μετακίνησής της, αφού το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.3584/2007 δεν διακρίνει σχετικά, η μετακίνηση από τη θέση προϊσταμένου μιας οργανικής μονάδας είναι νόμιμη μόνον εφόσον γίνεται σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας αντίστοιχου επιπέδου”.  Η Επιτροπή έκρινε ότι ο Δήμαρχος έχει μεν διακριτική ευχέρεια για μετακινήσεις προσωπικού, όμως δεν μπορεί να αντιστρατεύεται την διάταξη του άρθρου 72 παρ. 4».

Κλείνοντας ο κ. Σωτηρόπουλος τονίζει πως «είναι μία μέρα δικαίωσης για την κυρία Παπαναγιώτου και μια μέρα επιβεβαίωσης της αρχής της αξιοκρατίας. Η απόφαση της Επιτροπής επιβεβαιώνει την σχετική νομολογία των Διοικητικών Εφετείων της χώρας  που θα έπρεπε να είχαν λάβει υπόψη τους τόσο ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όσο και ο Δήμαρχος Λοκρών».

Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο Λοκρών, Θανάση Ζεκεντέ, ώστε να παραθέσουμε την άποψη και των δύο πλευρών στους αναγνώστες μας. Αναλυτικά τα όσα μας είπε έχουν ως εξής: «Για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εκτίμηση της κατάστασης θα πρέπει να ξέρουμε και τα ιστορικά στοιχεία. Το 2017 υπήρξε, από τον τότε Δήμαρχο, μία αλλαγή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και ένα Τμήμα, το οποίο είχε την επωνυμία Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, μετατράπηκε σε Διεύθυνση και στελεχώθηκε ουσιαστικά με τρία Τμήματα. Αυτό το Τμήμα, το οποίο είχε ένα άτομο και στην πορεία δύο, έγινε Διεύθυνση χωρίς να στελεχωθούν τότε τα Τμήματα αυτά. Το άτομο, το οποίο κατείχε το Τμήμα και που προήχθε σε Διευθυντή με απόφαση Δημάρχου, ήταν η σύζυγος του τότε Δημάρχου Λοκρών. Το 2019 και μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου, στο πλαίσιο ευρύτερης αναδιοργάνωσης που έγινε αναφορικά με τις θέσεις ευθύνης, επελέγη για την συγκεκριμένη θέση, δεδομένου ότι δεν είχε περάσει από Υπηρεσιακό Συμβούλιο, άλλο πρόσωπο το οποίο έχει αρκετά προσόντα και μάλιστα τυπικά περισσότερα.

Αυτό το οποίο έγινε μετά είναι ότι υπήρξε ένσταση κατά της απόφασης αυτής του Δημάρχου, κρίθηκε η νομιμότητα ή μη της απόφασης αυτής απ’ τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος έκρινε νόμιμη την απόφαση του Δημάρχου για την αλλαγή, και στη συνέχεια υπήρξε μία δεύτερη προσφυγή της θιγόμενης κατά της απόφασης του Συντονιστή, με βάση την οποία δικαιώνονταν η απόφαση του Δημάρχου βάσει της οποίας ζητούσε από την Επιτροπή του άρθρου 152 την επανεξέταση του ζητήματος.

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή του άρθρου 152, που σημειωτέον ήταν μέλος μέχρι πολύ πρόσφατα ο ίδιος ο πρώην Δήμαρχος και σύζυγος της κυρίας αυτής, έκρινε ότι υπάρχει υποβάθμιση με το σκεπτικό ότι πριν κατείχε ένα Τμήμα το οποίο είχε περισσότερα αντικείμενα, την κοινωνική Προστασία, την Παιδεία και τον Πολιτισμό, κι όταν έγινε Διευθύντρια συνέχισε να έχει αυτά και κατά συνέπεια η τοποθέτησή της στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής από τον νυν Δήμαρχο θεωρείται υποβάθμιση σε σχέση με το αντικείμενο το οποίο κατείχε.

Κατόπιν όλων αυτών, αυτό το οποίο μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή είναι η προσφυγή στα δικαστήρια προκειμένου να κριθεί οριστικά το ζήτημα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο θα επιλύσει όλο αυτό το ζήτημα, είναι οι κρίσεις απ’ τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, καθότι δεν έχει γίνει κρίση για τη συγκεκριμένη θέση απ’ τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, οπότε εκεί θα ξεκαθαριστεί ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να έχει τη συγκεκριμένη θέση».

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *