Το Δ.Σ. Μακρακώμης συνεδριάζει απόψε με 11 θέματα

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση και τα έντεκα θέματα της συνεδρίασης: Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλώ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση και τα έντεκα θέματα της συνεδρίασης:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλώ σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακώμης, που θα πραγματοποιηθεί
στην αίθουσα συνεδρίασης του Συνεδριακού Κέντρου “Αθανάσιος και Μαίρη Ακρίδα” στην
Κοινότητα Σπερχειάδος, την 10η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30΄ μ.μ. για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 13.405,00 € ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.  ΡΗΓΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ – ΛΥΔΙΑ

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 26.810,00 € ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.  ΡΗΓΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ – ΛΥΔΙΑ

3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

5. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

6. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

7. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ ΕΩΣ 5.822,06 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

8. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 5.822,06 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

9. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020:
α. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ – ΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και
β. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Η΄ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ “ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ”.
ΠΑΠΑΣΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

11. ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.  ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσελεπής Χρήστος

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση και τα έντεκα θέματα της συνεδρίασης:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλώ σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακώμης, που θα πραγματοποιηθεί
στην αίθουσα συνεδρίασης του Συνεδριακού Κέντρου “Αθανάσιος και Μαίρη Ακρίδα” στην
Κοινότητα Σπερχειάδος, την 10η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30΄ μ.μ. για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 13.405,00 € ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.  ΡΗΓΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ – ΛΥΔΙΑ

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 26.810,00 € ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.  ΡΗΓΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ – ΛΥΔΙΑ

3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

5. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

6. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

7. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ ΕΩΣ 5.822,06 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

8. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 5.822,06 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

9. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020:
α. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ – ΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και
β. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Η΄ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ “ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ”.
ΠΑΠΑΣΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

11. ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.  ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσελεπής Χρήστος

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δημοφιλή