Μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης. Το κλίμα ήταν συναινετικό και οι 23 δημοτικοί σύμβουλοι, αφού απουσίαζαν 4, μέσω Skype συζήτησαν τα 23 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εκτάκτως αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης. Το κλίμα ήταν συναινετικό και οι 23 δημοτικοί σύμβουλοι, αφού απουσίαζαν 4, μέσω Skype συζήτησαν τα 23 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εκτάκτως αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η λήψη μέτρων για την ανακούφιση και ελάφρυνση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την αναστολή λειτουργίας τους.

Οι σημαντικότερες διατάξεις που ψηφίστηκαν για τις επιχειρήσεις είναι οι εξής:

– Απαλλαγή από τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων. Παράταση καταβολής των δόσεων για τα τέλη ως εξής: Α’ δόση: 30/6, Β’ δόση: 30/9, Γ’ δόση: 31/12.Στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, θα διενεργηθεί συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.

– Απαλλαγή από τέλος καθαριότητας και φωτισμού. Το μέτρο ισχύει για τους επαγγελματικούς λογαριασμούς παροχής ρεύματος, για τις επιχειρήσεις που ανέστειλαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους. Η απαλλαγή θα διενεργείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο λογαριασμού του παρόχου (ΔΕΗ κλπ.) και αποδεικτικά για το χρόνο διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης. Στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, θα διενεργηθεί συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.

– Απαλλαγή καταβολής ενοικίου σε όσα δημοτικά ακίνητα στεγάζονται επιχειρήσεις που σταμάτησαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους για όλο το χρονικό διάστημα επιβολής των μέτρων. Επιπλέον, για όλες τις επιχειρήσεις και τους μισθωτούς των ανωτέρω επιχειρήσεων:

  1. Παράταση της προθεσμίας καταβολής και αναστολή της είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και προθεσμιών καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών έως τις 31 Μαΐου.
  2. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας και αναστολής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.

Για τους δημότες του δήμου Μακρακώμης:

– Απαλλαγή καταβολής τροφείων για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Σπερχειάδας και Μακρακώμης, για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους.

– Παράταση της προθεσμίας καταβολής και αναστολή της είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και προθεσμιών καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, έως τις 31 Μαΐου. Κατά το διάστημα αυτό, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.

Επισημαίνεται ότι αν συνεχιστεί η τωρινή κατάσταση με τα μέτρα που έχουν ληφθεί, τα επόμενα συμβούλια θα διεξαχθούν με τηλεδιάσκεψη είτε μέσω του σχετικού συνδέσμου της ΚΕΔΕ ή της πλατφόρμας του υπουργείου Εσωτερικών και όχι μέσω Skype.

Δείτε αναλυτικότερα τη δέσμη μέτρων για επιχειρήσεις και δημότες στο παρακάτω συνημμένο αρχείο:

ΜΕΤΡΑ ΔΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 31-3-2020

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης. Το κλίμα ήταν συναινετικό και οι 23 δημοτικοί σύμβουλοι, αφού απουσίαζαν 4, μέσω Skype συζήτησαν τα 23 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εκτάκτως αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η λήψη μέτρων για την ανακούφιση και ελάφρυνση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την αναστολή λειτουργίας τους.

Οι σημαντικότερες διατάξεις που ψηφίστηκαν για τις επιχειρήσεις είναι οι εξής:

– Απαλλαγή από τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων. Παράταση καταβολής των δόσεων για τα τέλη ως εξής: Α’ δόση: 30/6, Β’ δόση: 30/9, Γ’ δόση: 31/12.Στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, θα διενεργηθεί συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.

– Απαλλαγή από τέλος καθαριότητας και φωτισμού. Το μέτρο ισχύει για τους επαγγελματικούς λογαριασμούς παροχής ρεύματος, για τις επιχειρήσεις που ανέστειλαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους. Η απαλλαγή θα διενεργείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο λογαριασμού του παρόχου (ΔΕΗ κλπ.) και αποδεικτικά για το χρόνο διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης. Στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, θα διενεργηθεί συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.

– Απαλλαγή καταβολής ενοικίου σε όσα δημοτικά ακίνητα στεγάζονται επιχειρήσεις που σταμάτησαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους για όλο το χρονικό διάστημα επιβολής των μέτρων. Επιπλέον, για όλες τις επιχειρήσεις και τους μισθωτούς των ανωτέρω επιχειρήσεων:

  1. Παράταση της προθεσμίας καταβολής και αναστολή της είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και προθεσμιών καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών έως τις 31 Μαΐου.
  2. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας και αναστολής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.

Για τους δημότες του δήμου Μακρακώμης:

– Απαλλαγή καταβολής τροφείων για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Σπερχειάδας και Μακρακώμης, για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους.

– Παράταση της προθεσμίας καταβολής και αναστολή της είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και προθεσμιών καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, έως τις 31 Μαΐου. Κατά το διάστημα αυτό, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.

Επισημαίνεται ότι αν συνεχιστεί η τωρινή κατάσταση με τα μέτρα που έχουν ληφθεί, τα επόμενα συμβούλια θα διεξαχθούν με τηλεδιάσκεψη είτε μέσω του σχετικού συνδέσμου της ΚΕΔΕ ή της πλατφόρμας του υπουργείου Εσωτερικών και όχι μέσω Skype.

Δείτε αναλυτικότερα τη δέσμη μέτρων για επιχειρήσεις και δημότες στο παρακάτω συνημμένο αρχείο:

ΜΕΤΡΑ ΔΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 31-3-2020

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ