Έναρξη εγγραφών και υποβολή δικαιολογητικών στους Παιδικούς Σταθμούς ΘΗΒΑΣ και Δ.Ε. ΒΑΓΙΩΝ

0

Με ενημερωτικό σημείωμα που απέστειλε ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Δημοτικού Οργανισμού Θήβας, Σταμάτης Καλαμιώτης, η έναρξη υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών για τις Εγγραφές – Επανεγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς ΘΗΒΑΣ και Δ.Ε. ΒΑΓΙΩΝ του Δ.Ο.Θ.  σχ. περιόδου φιλοξενίας 2020-2021.

Χρόνος υποβολής Δικαιολογητικών:   15 ΜΑΪΟΥ 2020  έως 15  ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων Εγγραφής – Επανεγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π. «Δ.Ο.Θ.» για το σχ. Έτ 2020-2021 θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω e-mail στην ηλεκτρ. δ/νση των Παιδικών Σταθμών : paidstth@otenet.gr. Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τους Παιδικούς Σταθμούς Δ.Ο.Θ. για τον καθορισμό ραντεβού για την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω COVID- 19 (κ. Σταμάτη – τηλ. 2262029372).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 1/1/2017 ΚΑΙ ΟΣΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 2 ½  ΕΤΩΝ (δηλαδή 30 μηνών κατά την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του σταθμού – Σεπτέμβριος 2020).

Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που μπορεί να ανακύψουν κατά την ιδιαίτερη αυτή χρονική συγκυρία και προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, σας ενημερώνουμε πως οι αιτήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν και διαδικτυακά. Αρχικά θα πρέπει να αποστέλλετε ηλεκτρονικά τις συμπληρωμένες αιτήσεις σας και στη συνέχεια για να είναι ολοκληρωμένη η αίτηση, θα πρέπει να υποβληθούν συγκεντρωτικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα – δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επαγγελματική, οικονομική, οικογενειακή κατάσταση μαζί με την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση, όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή.

 

Ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθεται με συστημένη επιστολή στην δ/νση ΑΜΦΙΟΥ 3-5 ΘΗΒΑ για τη φιλοξενία στους Π.ΣΤ. ΘΗΒΑΣ ή, για την φιλοξενία νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Δ.Ε. ΒΑΓΙΩΝ, στον Π.ΣΤ. ΒΑΓΙΩΝ: «Υπόψη Παιδικών Σταθμών ΔΟΘ». Ο φάκελος θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφει το Ονομ/μο του ενδιαφερόμενου Γονέα καθώς και την ένδειξη: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ή ΕΠΑΝ/ΦΗΣ νηπίου στους ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΘΗΒΑΣ ή ΒΑΓΙΩΝ του Ν.Π « ΔΟΘ» – σχ. έτ. 2020-2021. Εναλλακτικά, τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν συγκεντρωτικά  μέσω email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: paidstth@otenet.gr

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την καλύτερη δυνατή ευκρίνεια και πληρότητα  των εγγράφων σας, ενώ επίσης συστήνουμε να αναγράφετε το ον/μο ΓΟΝΕΑ και ΝΗΠΙΟΥ καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας, αναφορικά με την αίτησή σας. Μεμονωμένα δικαιολογητικά αιτήσεων δεν θα παραλαμβάνονται.

Τα έντυπα των Αιτήσεων, το Ατομικό Δελτίο Υγείας και τα δικαιολογητικά θα μπορείτε να τα βρείτε: στο site του Δ.Ο.Θ.  http://dothivas.blogspot.com και στο site του ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ https://thiva.gr

 

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση