Δήμος Αγράφων: Μέτρα αποφυγής κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς

0

Δράσεις και μέτρα πρόληψης, για την αποτελεσματικότερη προστασία από τους κινδύνους πυρκαγιάς, υλοποιεί ο Δήμος Αγράφων.

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνει για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιών, ο Δήμος Αγράφων καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή κοντά σ’ αυτές και μέχρι απόστασης εκατό μέτρων, να προχωρήσουν άμεσα στον καθαρισμό τους από ξερά χόρτα και απορρίμματα καθώς και στην απομάκρυνση των εύφλεκτων υλικών. Η υποχρέωση τους αυτή απορρέει από την υπ’ αριθμόν 4 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 724 τ. Β΄/1987) και οι παραβάτες της διάταξης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 433).

«Όλοι θα πρέπει να φροντίσουμε για τον άμεσο καθαρισμό των οικοπέδων μας», σημειώνει ο Δήμος σε ανακοίνωσή του. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των πέντε ημερών, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος κατόπιν αυτοψίας να προβεί σε όλες τις σύννομες ενέργειες (χρηματικά πρόστιμα, ποινικές διώξεις κλπ.), ενώ θα προβεί και στον καθαρισμό των οικοπέδων καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη στον ιδιοκτήτη, όπως προβλέπεται από το άρθρο 94, παρ.26 του N.3852/10.

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση