Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού τη Δευτέρα

Κεκλεισμένων των θυρών θα πραγματοποιηθεί η έκτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού, τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1ο:  Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού κατά 3 στύλους και 3 απλά φωτιστικά, προμήθειας

Κεκλεισμένων των θυρών θα πραγματοποιηθεί η έκτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού, τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο:  Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού κατά 3 στύλους και 3 απλά φωτιστικά, προμήθειας του Δήμου Δομοκού στην κοινότητα Βαρδαλής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Τσαλαφούτας Αθανάσιος.

Θέμα 2ο:  Αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης της πράξης “Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην Τ.Κ. Περιβολίου” και αποδοχή των όρων σύμβασης μεταξύ ΟΤΔ και Δικαιούχου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος.

Θέμα 3ο: Έγκριση 5ης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου “Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην ΤΚ Θαυμακού”. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος.

Θέμα 4ο: Έγκριση 4ης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου ¨Κατασκευή – Επισκευή Εσχαρών Υδροσυλλογής – Τεχνικών Δήμου Δομοκού”. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος.

Θέμα 5ο:  Τροποποίηση της αριθμ. 4/43/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού, περί καθορισμού ύψους ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους Λαϊκών Αγορών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος.

Θέμα 6ο:  Έγκριση διοργάνωσης  εκδήλωσης – Διάθεσης πίστωσης 300,00€ για το Μνημόσυνο των Νεομοναστηριωτών που εκτελέστηκαν από τους Ιταλούς στις 26 Μαΐου 1942. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος.

Θέμα 7ο:  Αξιολόγηση αιτήσεων και εκλογή των υδρονομικών οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, σύμφωνα με το Β.Δ. 28.3/15.4.1957». Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 8ο:  Έγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας, έγκριση σύστασης και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δομοκού στη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Λαμιέων, Αμφίκλειας – Ελάτειας, Δομοκού, Μακρακώμης και Στυλίδας, με την επωνυμία “Αμφυκτιονίες Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία” και διακριτό τίτλο “ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.”. Έγκριση σχεδίου καταστατικού. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 9ο: Μεταβίβαση ΧΥΤΑ Δομοκού στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 10ο: Έγκριση Μνημονίου ενεργειών και δράσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων από Πυρκαγιές στο Δήμο Δομοκού. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 11ο: Περί αποχαρακτηρισμού Γης Υψηλής Γεωργικής Παραγωγικότητας για την κατασκευή Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 251 MWp με αποθήκευση ενέργειας ικανότητας 220 MWh. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 12ο: Έγκριση της αριθμ.47/08-05-2020 Απόφασης Δημάρχου περί ανανέωσης θητείας του ταμία Δήμου Δομοκού. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 13ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 14ο: Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Δομοκού. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Κεκλεισμένων των θυρών θα πραγματοποιηθεί η έκτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού, τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο:  Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού κατά 3 στύλους και 3 απλά φωτιστικά, προμήθειας του Δήμου Δομοκού στην κοινότητα Βαρδαλής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Τσαλαφούτας Αθανάσιος.

Θέμα 2ο:  Αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης της πράξης “Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην Τ.Κ. Περιβολίου” και αποδοχή των όρων σύμβασης μεταξύ ΟΤΔ και Δικαιούχου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος.

Θέμα 3ο: Έγκριση 5ης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου “Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην ΤΚ Θαυμακού”. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος.

Θέμα 4ο: Έγκριση 4ης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου ¨Κατασκευή – Επισκευή Εσχαρών Υδροσυλλογής – Τεχνικών Δήμου Δομοκού”. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος.

Θέμα 5ο:  Τροποποίηση της αριθμ. 4/43/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού, περί καθορισμού ύψους ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους Λαϊκών Αγορών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος.

Θέμα 6ο:  Έγκριση διοργάνωσης  εκδήλωσης – Διάθεσης πίστωσης 300,00€ για το Μνημόσυνο των Νεομοναστηριωτών που εκτελέστηκαν από τους Ιταλούς στις 26 Μαΐου 1942. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος.

Θέμα 7ο:  Αξιολόγηση αιτήσεων και εκλογή των υδρονομικών οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, σύμφωνα με το Β.Δ. 28.3/15.4.1957». Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 8ο:  Έγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας, έγκριση σύστασης και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δομοκού στη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Λαμιέων, Αμφίκλειας – Ελάτειας, Δομοκού, Μακρακώμης και Στυλίδας, με την επωνυμία “Αμφυκτιονίες Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία” και διακριτό τίτλο “ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.”. Έγκριση σχεδίου καταστατικού. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 9ο: Μεταβίβαση ΧΥΤΑ Δομοκού στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 10ο: Έγκριση Μνημονίου ενεργειών και δράσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων από Πυρκαγιές στο Δήμο Δομοκού. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 11ο: Περί αποχαρακτηρισμού Γης Υψηλής Γεωργικής Παραγωγικότητας για την κατασκευή Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 251 MWp με αποθήκευση ενέργειας ικανότητας 220 MWh. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 12ο: Έγκριση της αριθμ.47/08-05-2020 Απόφασης Δημάρχου περί ανανέωσης θητείας του ταμία Δήμου Δομοκού. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 13ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 14ο: Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Δομοκού. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *