Φθιώτιδα: Πρόσληψη επτά Γεωπόνων από την Περιφέρεια

0

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επτά ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Τα απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ, άδεια άσκησης επαγγέλματος, ηλικία 18-65, χρόνος ανεργίας, εμπειρία, αριθμός ανηλίκων τέκνων και εντοπιότητα (όπου προβλέπεται).

Δικαιολογητικά: Φωτοτυπία ταυτότητας, υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού, αντίγραφο τίτλου σπουδών, πιστοποιητικό επαγγελματικής άδειας, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, βεβαίωση ΟΑΕΔ, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση εμπειρίας.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη στο ακόλουθο συνημμένο:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση