Απάντηση με αριθμό πρωτοκόλλου στην Ερώτηση με θέμα: «Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού»

0

Σε απάντηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 6449/13.5.2020, Ερώτησης του Βουλευτή, κ. Κυριάκου Βελόπουλου, και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας επισημαίνουμε τα εξής:

Σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην Ερώτηση, για καθυστέρηση των εργασιών στο πλαίσιο του έργου για τη δημιουργία του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού, σας ενημερώνουμε ότι, από πλευράς αρμοδιοτήτων του ΥΠΠΟΑ, το εν λόγω έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και με βάση το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2022.

Για την συνολική ανάδειξη, του αρχαιολογικού χώρου του Ορχομενού και των μνημείων που τον αποτελούν ανατέθηκε από το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, η εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης για τη δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου, με τίτλο «Α’ στάδιο αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: «Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας» (αρχαίο θέατρο – θολωτός τάφος Μινύου – Ναός Παναγίας Σκριπούς), Δ. Ορχομενού, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». Η ανωτέρω μελέτη εγκρίθηκε το 2013 (αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ ΔΙΠΚΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΑΧ/Φ09/99240/26301/5600/4756/23.01.2013 Υπουργική Απόφαση, ΑΔΑ: ΒΕΙ6Γ-Λ43).

Ακολούθησε το Β’ Στάδιο της μελέτης, με τίτλο «Αρχαιολογικό πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας», το οποίο εγκρίθηκε με την αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ Φ09/240584/141329/15358/4373/30.11.2015 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ:7ΔΝ44653Π4- Ρ6Π) περί έγκρισης α) Β’ σταδίου αρχιτεκτονικής μελέτης (μελέτη εφαρμογής), β) φυτοτεχνικής μελέτης, γ) ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης, δ) στατικής μελέτης του έργου «Αρχαιολογικό Πάρκο Βοιωτίας», Π.Ε. Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Παράλληλα με τις ως άνω μελέτες εγκρίθηκε η «Μελέτη αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου Ορχομενού» (αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΜΚΕΜ/5342/583/56/19/10.01.2014 Υ.Α., ΑΔΑ: ΒΙΨ4Γ-ΜΝΣ).

Στη συνέχεια, εντάχθηκε στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το έργο με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ», με προϋπολογισμό 2.001.690,61€, με φορέα υλοποίησης την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας,. Το έργο, όπως αναφέρθηκε, προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2022.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου, αφορά στην αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και την αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου, με σκοπό την προστασία και ανάδειξη των μνημείων που τον αποτελούν και τη δημιουργία υποδομών εξυπηρέτησης κοινού (διαδρομές, ενημέρωση, αναψυχή), στο πλαίσιο διατήρησης και ενίσχυσης της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της περιοχής του Ορχομενού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας γενικότερα. Στο πλαίσιο του έργου εκπονήθηκε από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας η μελέτη εφαρμογής με την οποία εξειδικεύονται οι παρεμβάσεις στον υπό διαμόρφωση επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο με πυρήνα το θέατρο, το οποίο για πρώτη φορά καθίσταται προσβάσιμο στο κοινό. Επιπλέον, δημιουργούνται διαδρομές περιήγησης, χώροι εξυπηρέτησης των επισκεπτών (W.C., αναψυκτήριο, φυλάκιο) και πεζοδρομείται σημαντικό τμήμα του οδικού δικτύου περιμετρικά των μνημείων, για την ομαλή πρόσβαση των επισκεπτών σε αυτά. Η μελέτη εισήχθη προς εξέταση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το οποίο γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισής της με την αρ.9/03-03- 2020 Πράξη του.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο Γ’ ΚΠΣ, συγχρηματοδοτήθηκε και ολοκληρώθηκε από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας το έργο με τίτλο: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΡΙΠΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ)», με φορέα υλοποίησης την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, προϋπολογισμό 1.884.080,00 € και ποσοστό απορρόφησης 100%.

Αναφορικά με το αναφερόμενο στην Ερώτηση έργο «Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού, Β’ Φάση, Περιβάλλων Δημόσιος Χώρος», το οποίο αφορά στην ανάπλαση των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων που γειτνιάζουν με τα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου, σας γνωρίζουμε ότι εκτελείται από τον Δήμο Ορχομενού.

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση