Λύση στο πρόβλημα υποστελέχωσης της Διεύθυνσης Υδάτων Στερεάς Ελλάδας ζητά ο Θέμης Χειμάρας

Tρόπους να αντιμετωπιστεί η υποστελέχωση της Διεύθυνσης Υδάτων Στερεάς Ελλάδας, η οποία σήμερα απαρτίζεται από μόλις εννέα υπαλλήλους, όταν στην αντίστοιχη Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας απασχολούνται 19 άτομα, προτείνει με ερώτησή του προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Κ. Χατζηδάκη, Εσωτερικών, Π. Θεοδωρικάκο και Εργασίας, Ι. Βρούτση, ο Βουλευτής της ΝΔ από τη Φθιώτιδα, Θέμης Χειμάρας. Στην ερώτησή […]

2 Ιουνίου 2020

του/της Newsroom

Tρόπους να αντιμετωπιστεί η υποστελέχωση της Διεύθυνσης Υδάτων Στερεάς Ελλάδας, η οποία σήμερα απαρτίζεται από μόλις εννέα υπαλλήλους, όταν στην αντίστοιχη Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας απασχολούνται 19 άτομα, προτείνει με ερώτησή του προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Κ. Χατζηδάκη, Εσωτερικών, Π. Θεοδωρικάκο και Εργασίας, Ι. Βρούτση, ο Βουλευτής της ΝΔ από τη Φθιώτιδα, Θέμης Χειμάρας.

Στην ερώτησή του, ο κ. Χειμάρας αναφέρει αναλυτικά τα εξής: «Οι άδειες χρήσης νερού ή/και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων εκδίδονται από  τον Συντονιστή της κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων. 

Η περιοχή της Στερεάς Ελλάδας και τα νησιά των Σποράδων, που εντάσσονται στο 7ο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (GR 07, ΦΕΚ 1383/Β/2-9-10 και ΦΕΚ 1572/Β/28-910), υπάγονται στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υδάτων Στερεάς Ελλάδας. 

Η Διεύθυνση ανήκει, διοικητικά, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, έχει έδρα τη Λαμία και ασχολείται με την αδειοδότηση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων και με τη διαχείριση υγρών αποβλήτων. Συγκροτείται από τρία Τμήματα, τα οποία έχουν επίσης έδρα τη Λαμία και είναι τα εξής:

– το Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, 

– το Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων και

– το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας, με το ανθρώπινο δυναμικό της να απαρτίζεται από μόλις 9 υπαλλήλους, όταν στην αντίστοιχη Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας, απασχολούνται 19 άτομα.

Η έλλειψη σε προσωπικό είναι προφανής με σοβαρές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία της. Οι φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων δεν επαρκούν για το μέγεθος του προβλήματος και του όγκου των ζητημάτων που καλείται να διεκπεραιώσει η Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των αδειοδοτήσεων των γεωτρήσεων, των αδειών χρήσης νερού κάθε είδους υδροληψιών, των γνωμοδοτήσεων επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) οποιουδήποτε έργου ή δραστηριότητας που κάνει χρήση νερού και πολλών ακόμα αρμοδιοτήτων που εναπόκεινται στην Υπηρεσία.

Υπενθυμίζεται πως, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων, όλοι οι εμπλεκόμενοι χρήστες ύδατος (πολίτες, αγρότες, επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου) υποχρεούνται να ακολουθούν μια διαδικασία καταγραφής και αδειοδότησης κάθε χρήσης ύδατος και έργου αξιοποίησής του.

Με την εφαρμογή της ΚΥΑ 145026/2014 (ΦΕΚ 31/Β’/14-01-2014) «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα», άρχισε η καταγραφή των υφιστάμενων σημείων υδροληψίας από επιφανειακά και υπόγεια ύδατα στο ΕΜΣΥ, ένα ηλεκτρονικό μητρώο με τη μορφή συστήματος βάσης γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών. 

Η εγγραφή στο ΕΜΣΥ των έργων αξιοποίησης των υδάτων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαδικασία αδειοδότησης οποιασδήποτε χρήσης ύδατος που περιγράφεται στην παραπάνω ΚΥΑ (ύδρευση, αγροτική, βιομηχανική χρήση, ενεργειακή χρήση καθώς και αναψυχή). Γεγονός που οδήγησε σε επιπλέον συσσώρευση αιτήσεων στις υποστελεχωμένες και επιβαρυμένες με πολλές αρμοδιότητες, Διευθύνσεις Υδάτων.

Ενδεικτικό του προβλήματος, είναι ότι οι φάκελοι αδειοδότησης υφιστάμενων σημείων υδροληψίας στη Διεύθυνση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας εκτιμάται να φθάνουν τους 15.000, ενώ αναμένονται πλέον των 10.000 ακόμη από  περιοχές όπως η Ιστιαία, η Μακρακώμη, η Λοκρίδα και άλλες, οι οποίες έχουν διαβιβάσει μικρό αριθμό σχετικών αιτήσεων. Επιπρόσθετα, σε αναμονή για χορήγηση άδειας χρήσης νερού βρίσκονται επενδυτικά σχέδια, όπως είναι για παράδειγμα περίπου 80 ιχθυοκαλλιέργειες.

Επιπλέον, αναμένεται και η Απόφαση του ΥΠΑΑΤ για τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος»  του ΠΑΑ 2014-2020, που αφορά επενδύσεις αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις. Είναι βέβαιο πως θα υπάρξει ενδιαφέρον από πολλούς αγρότες για βελτίωση υφιστάμενων υποδομών, οι οποίες περιλαμβάνουν γεωτρήσεις και αρδευτικά συστήματα, γεγονός που θα εντείνει το ήδη υπάρχον πρόβλημα καθυστερήσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτούνται οι κ. Υπουργοί:

  1. Ποιος ο σχεδιασμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επίσπευση της ορθής καταγραφής των υφιστάμενων γεωτρήσεων;
  2. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεστε να αναλάβετε ώστε να αντιμετωπιστεί η υποστελέχωση της Διεύθυνσης Υδάτων Στερεάς Ελλάδας, αλλά και των αντίστοιχων Υπηρεσιών που λειτουργούν στις υπόλοιπες Περιφέρειες και αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, η οποία δρα ανασταλτικά στην εύρυθμη λειτουργία της, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις χρήσης ύδατος;
  3. Εντάσσεται στο σχεδιασμό των συναρμόδιων Υπουργείων, η σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου, με ομάδες έργου διαφόρων ειδικοτήτων και απαραιτήτως με τη συμμετοχή γεωλόγων, οι οποίες θα εργάζονται επικουρικά με το ανθρώπινο δυναμικό των Διευθύνσεων Υδάτων ώστε να επιταχυνθεί η εξέταση των φακέλων αδειοδότησης υφιστάμενων και νέων έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων;
  4. Δύναται να ενισχυθεί η εν λόγω Υπηρεσία με μόνιμο προσωπικό μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, καθώς και με εποχιακό προσωπικό μέσω των κοινωφελών προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ;»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

26 Μαρτίου 2023