Οδηγίες και μέτρα αντιμετώπισης από την πανδημία του κορωνοϊού στο Εργασιακό Περιβάλλον

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) απέστειλε Δελτίο Τύπου για τον οδηγό καλών πρακτικών και κατευθύνσεων, για την ασφαλή επαναλειτουργία των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών. Ακολουθεί το σχετικό Δελτίο Τύπου.    Επαναλειτουργούν από σήμερα μαζί με τα Δημοτικά

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) απέστειλε Δελτίο Τύπου για τον οδηγό καλών πρακτικών και κατευθύνσεων, για την ασφαλή επαναλειτουργία των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών. Ακολουθεί το σχετικό Δελτίο Τύπου. 

  Επαναλειτουργούν από σήμερα μαζί με τα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία, Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί. Δυστυχώς η απόφαση αυτή της κυβέρνησης, δεν συνοδεύτηκε από καμία ενέργεια πρόσθετης υποστήριξης σε προσωπικό, αλλά και ειδικής παιδαγωγικής προετοιμασίας. Ενέργειες αναγκαίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα οι πρόσθετες δυσκολίες που επιφέρει η  αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων, για την ασφαλή επαναλειτουργία αυτών των δομών.

Δεδομένης της παιδαγωγικής ιδιαιτερότητας αυτών των ηλικιών, των  κτιριολογικών συνθηκών πολλών Δημοτικών Σταθμών, αλλά και της έλλειψης προσωπικού, οι εργαζόμενοι/ες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, από σήμερα φορτώνονται δυσανάλογο βάρος.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού απέναντι στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. αλλά και στο κοινωνικό σύνολο, με αφορμή την επαναλειτουργία των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, προχώρησε στην έκδοση ενός Ειδικού Παραρτήματος στο Εγχειρίδιο με  «Οδηγίες και Μέτρα Αντιμετώπισης της Πανδημίας από τον Κορωνοϊό (SARS-COV-2) στο Εργασιακό Περιβάλλον των Ο.Τ.Α.».

Η ασφάλεια των μικρών παιδιών στις συνθήκες που ζούμε το τελευταίο διάστημα λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού, είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα, και μετά την απόφαση να ανοίξουν οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έσπευσε να καταρτίσει έναν «Οδηγό Καλών Πρακτικών και Κατευθύνσεων για την Ασφαλή Επαναλειτουργία των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών». Σκοπός είναι και οι εργαζόμενοι στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς αλλά και οι γονείς των παιδιών όχι μόνο να αισθάνονται ασφαλείς αλλά και να είναι ασφαλής!!!

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μία ακόμη πράξη υψηλής συλλογικής ευθύνης απέναντι στα παιδιά, στους γονείς και στο μάχιμο προσωπικό πρώτης γραμμής, των συναδέλφων μας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Το Ειδικό Παράρτημα στο Εγχειρίδιο με τις Οδηγίες και τα Μέτρα Αντιμετώπισης και Προστασίας από την Πανδημία του Κορωνοϊού SarsCov2 στο Εργασιακό Περιβάλλον έχει  συνταχθεί από Ειδική Επιστημονική Ομάδα (Θανασιάς Ευθύμιος, Μακρυνός Γεώργιος και Ντουνιάς Γεώργιος) με βάσει τις σχετικές οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., του CDC και του Π.Ο.Υ.

Εκδόθηκε σε συνεργασία και υπό την επιστημονική αιγίδα της Μονάδας Φυσιοπαθολογίας της Εργασίας και Επαγγελματικών Νόσων του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας και ανανεώνεται ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας και τις νέες Υπουργικές Αποφάσεις. Εκδόθηκε επίσης σε επιστημονική συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.) ως εξειδίκευση της ΓΕΕΚ (28-3-2020).

Πρόκειται για έναν χρήσιμο και πολύτιμο οδηγό που κάθε Δήμος σε συνεργασία με την Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, τον Ιατρό Εργασίας (Ι.Ε.), τον Τεχνικό Ασφαλείας (Τ.Α.) και το Παιδαγωγικό προσωπικό δύναται να προσαρμόσει στα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Διαβάστε το Εγχειρίδιο με τις Οδηγίες και τα Μέτρα Αντιμετώπισης και Προστασίας από την Πανδημία του Κορωνοϊού Sars-Cov2 στο Εργασιακό Περιβάλλον εδώ.

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) απέστειλε Δελτίο Τύπου για τον οδηγό καλών πρακτικών και κατευθύνσεων, για την ασφαλή επαναλειτουργία των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών. Ακολουθεί το σχετικό Δελτίο Τύπου. 

  Επαναλειτουργούν από σήμερα μαζί με τα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία, Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί. Δυστυχώς η απόφαση αυτή της κυβέρνησης, δεν συνοδεύτηκε από καμία ενέργεια πρόσθετης υποστήριξης σε προσωπικό, αλλά και ειδικής παιδαγωγικής προετοιμασίας. Ενέργειες αναγκαίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα οι πρόσθετες δυσκολίες που επιφέρει η  αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων, για την ασφαλή επαναλειτουργία αυτών των δομών.

Δεδομένης της παιδαγωγικής ιδιαιτερότητας αυτών των ηλικιών, των  κτιριολογικών συνθηκών πολλών Δημοτικών Σταθμών, αλλά και της έλλειψης προσωπικού, οι εργαζόμενοι/ες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, από σήμερα φορτώνονται δυσανάλογο βάρος.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού απέναντι στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. αλλά και στο κοινωνικό σύνολο, με αφορμή την επαναλειτουργία των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, προχώρησε στην έκδοση ενός Ειδικού Παραρτήματος στο Εγχειρίδιο με  «Οδηγίες και Μέτρα Αντιμετώπισης της Πανδημίας από τον Κορωνοϊό (SARS-COV-2) στο Εργασιακό Περιβάλλον των Ο.Τ.Α.».

Η ασφάλεια των μικρών παιδιών στις συνθήκες που ζούμε το τελευταίο διάστημα λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού, είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα, και μετά την απόφαση να ανοίξουν οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έσπευσε να καταρτίσει έναν «Οδηγό Καλών Πρακτικών και Κατευθύνσεων για την Ασφαλή Επαναλειτουργία των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών». Σκοπός είναι και οι εργαζόμενοι στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς αλλά και οι γονείς των παιδιών όχι μόνο να αισθάνονται ασφαλείς αλλά και να είναι ασφαλής!!!

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μία ακόμη πράξη υψηλής συλλογικής ευθύνης απέναντι στα παιδιά, στους γονείς και στο μάχιμο προσωπικό πρώτης γραμμής, των συναδέλφων μας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Το Ειδικό Παράρτημα στο Εγχειρίδιο με τις Οδηγίες και τα Μέτρα Αντιμετώπισης και Προστασίας από την Πανδημία του Κορωνοϊού SarsCov2 στο Εργασιακό Περιβάλλον έχει  συνταχθεί από Ειδική Επιστημονική Ομάδα (Θανασιάς Ευθύμιος, Μακρυνός Γεώργιος και Ντουνιάς Γεώργιος) με βάσει τις σχετικές οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., του CDC και του Π.Ο.Υ.

Εκδόθηκε σε συνεργασία και υπό την επιστημονική αιγίδα της Μονάδας Φυσιοπαθολογίας της Εργασίας και Επαγγελματικών Νόσων του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας και ανανεώνεται ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας και τις νέες Υπουργικές Αποφάσεις. Εκδόθηκε επίσης σε επιστημονική συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.) ως εξειδίκευση της ΓΕΕΚ (28-3-2020).

Πρόκειται για έναν χρήσιμο και πολύτιμο οδηγό που κάθε Δήμος σε συνεργασία με την Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, τον Ιατρό Εργασίας (Ι.Ε.), τον Τεχνικό Ασφαλείας (Τ.Α.) και το Παιδαγωγικό προσωπικό δύναται να προσαρμόσει στα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Διαβάστε το Εγχειρίδιο με τις Οδηγίες και τα Μέτρα Αντιμετώπισης και Προστασίας από την Πανδημία του Κορωνοϊού Sars-Cov2 στο Εργασιακό Περιβάλλον εδώ.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *