Ομιλία Κοτρωνιά στη Βουλή για το Σ/Ν του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Στην ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση για το Σ/Ν του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο και διατάξεις για την αποτελεσματική

Στην ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση για το Σ/Ν του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο και διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης», μίλησε σήμερα ο Βουλευτής Φθιώτιδας της ΝΔ, Γιώργος Κοτρωνιάς.

Στην ομιλία του, ο κ. Κοτρωνιάς τόνισε τα εξής: «Είναι γνωστό ότι μαζί με τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί ένα από τα τρία Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας, ελέγχει τις δαπάνες του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξετάζει δε, διαφορές συνταξιοδοτικές και καταλογιστικές.

Έχω υπηρετήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως Δήμαρχος, αρκετά χρόνια και μπορώ να σας μεταφέρω την εμπειρία μου από την σχέση που είχαν οι Δήμοι με τους τοπικούς κυρίως επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου αλλά και με το Κεντρικό Ελεγκτικό Συνέδριο. Εν παρόδω επιτρέψτε μου να τονίσω και να ξεκαθαρίσω ότι, ο κάθε Δήμαρχος με τις υπηρεσίες του αισθάνεται ασφαλής με τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γιατί, όταν διαχειρίζεσαι χρήματα και έργα, πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σου έχεις ένα φόβο φόβο εμπλοκής σου σε θέματα κακοδιαχείρισης, Συγχρόνως όμως θέλεις να προάγεται γρήγορα το έργο γιατί τελικά από αυτό κρίνεσαι.

Είναι γεγονός ότι, ο ρόλος των τοπικών επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην πλειοψηφία τους, ήταν μάλλον εποικοδομητικός, με δύο όμως χαρακτηριστικά προβλήματα: πρώτον, αυτό της καθυστέρησης των ελέγχων, λόγω έλλειψης προσωπικού και δεύτερο πρόβλημα, αυτό της πολυνομίας και ασάφειας αφού σε περίπτωση διαφωνίας σε κάποιο θέμα, δεν υπήρχε ενιαία αντιμετώπιση από όλα τα Περιφερειακά Τμήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανά την Ελλάδα, κάθε ένα έδινε τη δική του ερμηνεία στο νόμο με αποτέλεσμα πολλά σημαντικά αναπτυξιακά θέματα να παραπέμπονται, μετά από καιρό, στα Τμήματα και στην ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να επιβαρύνονται με μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις πολύ σημαντικά έργα.

Τι χρειάζεται λοιπόν σήμερα;  Απαντώ, χρειάζεται όλη η νομολογία να ενοποιηθεί και όλες οι υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου να δίνουν τις ίδιες απαντήσεις και μάλιστα γρή γο ρα.

Τα πετυχαίνει αυτά το παρόν νομοσχέδιο;  Απαντώ και πάλι:  Ναί ! σε μεγάλο βαθμό γιατί, κωδικοποιεί λειτουργίες της δικαιοσύνης,  διασφαλίζει την διαφάνεια, τον πραγματικό έλεγχο και τελικά την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Κλείνοντας θα επισημάνω το εξής: Παρακολούθησα κατά τις συνεδριάσεις μας στην επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης τις ευαισθησίες πολλών συναδέλφων σε ό,τι αφορά το ύψος των δημόσιων συμβάσεων από το ΕΣΠΑ, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχονται με προσυμβατικό έλεγχο.

Όποιος από τους συναδέλφους έχει ασκήσει διοίκηση πιστεύω ότι θα συμφωνήσει μαζί μου ότι πάντα παράλληλα με την διαφάνεια και την νομιμότητα, θα πρέπει να δίνουμε την αξία που πρέπει και στον παράγοντα αποτελεσματικότητα.

Κατεβάζοντας συνεχώς τα χρηματικά όρια ελέγχου, γινόμαστε βέβαια αρεστοί γιατί αυξάνουμε τους ελέγχους, αλλά συγχρόνως ωθούμε το σύστημα σε νέο τέλμα.

Πιστεύω λοιπόν ότι, όσο κι αν βελτιώσουμε μέσα από το νομοσχέδιο την λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εάν κατεβάσουμε το όριο ελέγχου από τα 10 στα 5 εκατομμύρια € θα υπερδιπλασιάσουμε τον φόρτο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα έχουμε κάνει τελικά μία τρύπα στο νερό σε σχέση με τον στόχο που είναι η αναβάθμιση αλλά και η επιτάχυνση της λειτουργίας του σε σχέση με την ανάπτυξη της χώρας μας. και φοβάμαι ότι θα ζήσουμε μία ακόμη περίοδο τελμάτωσης θεμάτων που σχετίζονται άμεσα με την απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων για έργα και δράσεις που είναι εργαλεία για την εθνική ανάπτυξη.

Με αυτές τις σκέψεις, που βασίστηκαν εν πολλοίς στην αυτοδιοικητική μου εμπειρία, είμαι βέβαιος ότι το νομοσχέδιο κάνει σημαντικά βήματα στην κωδικοποίηση και την επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και πιστεύω ότι θα πρέπει να τύχει της στήριξης όλων των πτερύγων της Βουλής».

Στην ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση για το Σ/Ν του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο και διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης», μίλησε σήμερα ο Βουλευτής Φθιώτιδας της ΝΔ, Γιώργος Κοτρωνιάς.

Στην ομιλία του, ο κ. Κοτρωνιάς τόνισε τα εξής: «Είναι γνωστό ότι μαζί με τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί ένα από τα τρία Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας, ελέγχει τις δαπάνες του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξετάζει δε, διαφορές συνταξιοδοτικές και καταλογιστικές.

Έχω υπηρετήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως Δήμαρχος, αρκετά χρόνια και μπορώ να σας μεταφέρω την εμπειρία μου από την σχέση που είχαν οι Δήμοι με τους τοπικούς κυρίως επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου αλλά και με το Κεντρικό Ελεγκτικό Συνέδριο. Εν παρόδω επιτρέψτε μου να τονίσω και να ξεκαθαρίσω ότι, ο κάθε Δήμαρχος με τις υπηρεσίες του αισθάνεται ασφαλής με τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γιατί, όταν διαχειρίζεσαι χρήματα και έργα, πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σου έχεις ένα φόβο φόβο εμπλοκής σου σε θέματα κακοδιαχείρισης, Συγχρόνως όμως θέλεις να προάγεται γρήγορα το έργο γιατί τελικά από αυτό κρίνεσαι.

Είναι γεγονός ότι, ο ρόλος των τοπικών επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην πλειοψηφία τους, ήταν μάλλον εποικοδομητικός, με δύο όμως χαρακτηριστικά προβλήματα: πρώτον, αυτό της καθυστέρησης των ελέγχων, λόγω έλλειψης προσωπικού και δεύτερο πρόβλημα, αυτό της πολυνομίας και ασάφειας αφού σε περίπτωση διαφωνίας σε κάποιο θέμα, δεν υπήρχε ενιαία αντιμετώπιση από όλα τα Περιφερειακά Τμήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανά την Ελλάδα, κάθε ένα έδινε τη δική του ερμηνεία στο νόμο με αποτέλεσμα πολλά σημαντικά αναπτυξιακά θέματα να παραπέμπονται, μετά από καιρό, στα Τμήματα και στην ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να επιβαρύνονται με μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις πολύ σημαντικά έργα.

Τι χρειάζεται λοιπόν σήμερα;  Απαντώ, χρειάζεται όλη η νομολογία να ενοποιηθεί και όλες οι υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου να δίνουν τις ίδιες απαντήσεις και μάλιστα γρή γο ρα.

Τα πετυχαίνει αυτά το παρόν νομοσχέδιο;  Απαντώ και πάλι:  Ναί ! σε μεγάλο βαθμό γιατί, κωδικοποιεί λειτουργίες της δικαιοσύνης,  διασφαλίζει την διαφάνεια, τον πραγματικό έλεγχο και τελικά την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Κλείνοντας θα επισημάνω το εξής: Παρακολούθησα κατά τις συνεδριάσεις μας στην επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης τις ευαισθησίες πολλών συναδέλφων σε ό,τι αφορά το ύψος των δημόσιων συμβάσεων από το ΕΣΠΑ, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχονται με προσυμβατικό έλεγχο.

Όποιος από τους συναδέλφους έχει ασκήσει διοίκηση πιστεύω ότι θα συμφωνήσει μαζί μου ότι πάντα παράλληλα με την διαφάνεια και την νομιμότητα, θα πρέπει να δίνουμε την αξία που πρέπει και στον παράγοντα αποτελεσματικότητα.

Κατεβάζοντας συνεχώς τα χρηματικά όρια ελέγχου, γινόμαστε βέβαια αρεστοί γιατί αυξάνουμε τους ελέγχους, αλλά συγχρόνως ωθούμε το σύστημα σε νέο τέλμα.

Πιστεύω λοιπόν ότι, όσο κι αν βελτιώσουμε μέσα από το νομοσχέδιο την λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εάν κατεβάσουμε το όριο ελέγχου από τα 10 στα 5 εκατομμύρια € θα υπερδιπλασιάσουμε τον φόρτο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα έχουμε κάνει τελικά μία τρύπα στο νερό σε σχέση με τον στόχο που είναι η αναβάθμιση αλλά και η επιτάχυνση της λειτουργίας του σε σχέση με την ανάπτυξη της χώρας μας. και φοβάμαι ότι θα ζήσουμε μία ακόμη περίοδο τελμάτωσης θεμάτων που σχετίζονται άμεσα με την απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων για έργα και δράσεις που είναι εργαλεία για την εθνική ανάπτυξη.

Με αυτές τις σκέψεις, που βασίστηκαν εν πολλοίς στην αυτοδιοικητική μου εμπειρία, είμαι βέβαιος ότι το νομοσχέδιο κάνει σημαντικά βήματα στην κωδικοποίηση και την επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και πιστεύω ότι θα πρέπει να τύχει της στήριξης όλων των πτερύγων της Βουλής».

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *