Συνεδριάζει την Τετάρτη το ΔΣ Λαμιέων

0

Κεκλεισμένων των θυρών θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων στην αίθουσα της οδού Αινιάνων, την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 19:00.

Όπως συνέβη και σε προηγούμενες συνεδριάσεις, θα υπάρχει και η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, ενώ οι Σύμβουλοι θα πρέπει να δηλώσουν τη φυσική τους παρουσία ή όχι, προκειμένου να ληφθεί σχετική μέριμνα στην αίθουσα συνεδριάσεων για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θέμα 1ο Έγκριση δημιουργίας Τουριστικής Χάρτας του Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα
   

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 2ο Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος
Εισηγητής Δήμαρχος
   
Θέμα 3ο  Περί διάθεσης χώρων για υπαίθρια διαφήμιση ατελώς.
Εισηγητής Δήμαρχος
   
Θέμα 4ο Τροποποίηση της αριθ. 203/2019 απόφασης του Δ.Σ. περί  “ορισμού υπευθύνων υπαλλήλων για τους λογαριασμούς :α) της ταμειακής Διαχείρισης και β) του προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων στην Τράπεζα της Ελλάδας”
Εισηγητής Δήμαρχος
   

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 5ο Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρων του Λαογραφικού Μουσείου Φθιώτιδας στον «Εξωραϊστικό-Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Λαμίας
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα
   

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 6ο ‘Εγκριση Κανονισμού Οργάνωσης και λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Δήμαρχος
   
Θέμα 7ο Καθορισμός  ύψους τελών εμποροπανήγυρης για το έτος 2020 και εφεξής
Εισηγητής Δήμαρχος
   
Θέμα 8ο Συγκρότηση Επιτροπής Εμποροπανήγυρης
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος
   
Θέμα 9ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές
   

ΘΕΜΑΤΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Θέμα 10ο Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ, Μαθητεία ΕΠΑΣ, Μαθητεία ΙΕΚ) για απασχόληση στο Δήμο Λαμιέων.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Σωτήριος Κουτσοβέλης
   

ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 11ο Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 112/2020 Αποφάσεως Δ.Σ. (ΑΔΑ 6ΛΝ1ΩΛΚ-ΚΟΜ) που αφορά στο Αίτημα Πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (Ε.Α.γ.Ο.)
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος
   

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα 12ο Παραχώρηση κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Δαμάστας στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Πνευματικό Κέντρο Δαμάστας» και στην Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού «Κοιμήσεως της Θεοτόκου»
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος
   
Θέμα 13ο Παραχώρηση κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Λυχνού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Λυχνιωτών «Ο Πλάτανος»
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος
   

 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα 14ο  Έγκριση κανονισμού λειτουργίας  εθελοντικής ομάδας Δήμου Λαμιέων»
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός  Σύμβουλος κ. Δημήτριος Τζούφλας
   

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 15ο Παραχώρηση Κοινόχρηστου Χώρου για την κατασκευή Υποσταθμού Μέσης Τάσης
Εισηγητής Δήμαρχος
   
Θέμα 16ο Παραχώρηση δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση σταθμού διανομής φυσικού αερίου
Εισηγητής Δήμαρχος
   
Θέμα 17ο Επικαιροποίηση της κατηγοριοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λαμιέων (193/2018 Α.Δ.Σ.)
Εισηγητής Δήμαρχος
   
Θέμα 18ο Μεταφορά του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού από ΧΥΤΑ Λαμίας προς Παλαιοχώρι» από το πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι’’ στο πρόγραμμα ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’.
Εισηγητής Δήμαρχος
   
Θέμα 19ο Επέκταση Δ.Φ. κατά ένα μετρητή 1.0 στην Λαμία (επί της οδού Πηλίου) στα πλαίσια του έργου : «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Ε. Λαμίας»
Εισηγητής Δήμαρχος
   
Θέμα 20ο Περί σύστασης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»  αναδόχου Στεργιόπουλου Χρήστου, προϋπολογισμού 74.400,00€,
Εισηγητής Δήμαρχος
   
Θέμα 21ο Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου – βοηθητικοί χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων στο Τ.Δ Ηράκλειας»
Εισηγητής Δήμαρχος
   
Θέμα 22ο Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή-αποκατάσταση κυκλοφοριακών σημάνσεων και πινακίδων στις οδούς του Δήμου»
Εισηγητής Δήμαρχος
   
Θέμα 23ο Παράταση προθεσμίας έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»
Εισηγητής Δήμαρχος
   
Θέμα 24ο Παράτασης προθεσμίας της μελέτης : «Μελέτη Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Δημοτικών Κτιρίων».
Εισηγητής Δήμαρχος
   
Θέμα 25ο Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ στο σχολικό συγκρότημα 1ου και 17ου  Δημοτικού»
Εισηγητής Δήμαρχος

 

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση