Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων

Κεκλεισμένων των θυρών θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων στην αίθουσα της οδού Αινιάνων, την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 19:00. Όπως συνέβη και σε προηγούμενες συνεδριάσεις, θα υπάρχει και η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, ενώ οι Σύμβουλοι θα πρέπει

Κεκλεισμένων των θυρών θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων στην αίθουσα της οδού Αινιάνων, την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 19:00.

Όπως συνέβη και σε προηγούμενες συνεδριάσεις, θα υπάρχει και η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, ενώ οι Σύμβουλοι θα πρέπει να δηλώσουν τη φυσική τους παρουσία ή όχι, προκειμένου να ληφθεί σχετική μέριμνα στην αίθουσα συνεδριάσεων για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Ευθυμίου Κ. Καραΐσκου.
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
Θέμα 1οΤροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής  Υπηρεσίας  Δήμου Λαμιέων
ΕισηγητήςΑντιδήμαρχος κ. Σωτήριος Κουτσοβέλης
  

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 2οΑναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 3οΛήψη απόφασης για μεταφορά ταμειακών διαθέσιμων στην Τράπεζα της Ελλάδος
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 4οΑπευθείας ανάθεση  σε νομικό σύμβουλο-υποβολή αίτησης στο αρμόδιο εφετείο Λάρισας για αλλαγή σκοπού της ιδιόγραφης διαθήκης- καθορισμός αμοιβής «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ Υ/3ου  ΓΕΛ  -ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 5οΑποδοχή ή μη προτάσεων του υπ’αριθ. 4/2020 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Λαμιέων
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 6οΈγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 7οΠαροχή γνώμης σχετικά με το σχέδιο καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής, καθώς και το σχέδιο τεχνικού προγράμματος για το έτος 2021
ΕισηγητήςΔήμαρχος
  

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 8οΠερί  έγκρισης  σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης για την αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αργυροχωρίου της Δ.Ε. Υπάτης του Δήμου Λαμιέων- Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή του συμβολαίου
ΕισηγητήςΔήμαρχος
  

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 9οΑναστολή διενέργειας εμποροπανήγυρης και ανάκληση των υπ.αριθ.158/2020, 163/2020, 164/2020 και 165/2020 αποφάσεων του Δ.Σ.
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 10οΧορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου
ΕισηγητήςΑντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές
  

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 11οΣύσταση  Επιτροπής Πνευματικών Κέντρων Δήμου Λαμιέων
ΕισηγητήςΑντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα
  

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα 12οΧορήγηση  άδειας λειτουργίας στους : α΄ παιδικό σταθμό, β΄ παιδικό σταθμό, βρεφονηπιακό σταθμό ,στ΄ βρεφονηπιακό σταθμό ,ζ΄ βρεφονηπιακό σταθμό και παιδικό σταθμό του Δήμου Λαμιέων
ΕισηγητήςΑντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός
 
Θέμα 13οΠροσθήκη Υποέργου (Α/Α 3) ως Παράρτημα του Κέντρου Κοινότητας για παροχή υπηρεσιών σε θύλακες/πληθυσμό Ρομά στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002577.
ΕισηγητήςΑντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός
  

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα 14οΠαραχώρηση χρήσης 21ου , 25ου & Δημοτικού Σχολείου Λειανοκλαδίου για την ίδρυση &  λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
ΕισηγητήςΕντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος
 
Θέμα 15οΑνασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων
ΕισηγητήςΕντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ .Αθανάσιος Παπαχρήστος
 
Θέμα 16οΑνασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων
ΕισηγητήςΕντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος
  

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 17οΛήψη απόφασης για την παραχώρηση δημοτικού αγροτεμαχίου εμβαδού 23.269,50 τ.μ. εντός των ορίων της Κοινότητας Ροδωνιάς
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 18οΈγκριση υπηρεσίας  «Παροχή υπηρεσιών συμβουλών για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Λαμιέων»
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 19οΕπέκταση φωτισμού– μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ οδών και Κ.Χ.
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 20οΠερί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΙΒΡΗΣ
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 21οΠερί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ ΥΠΑΤΗΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 22οΠαράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 23οΠαράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5
ΕισηγητήςΔήμαρχος

 

Κεκλεισμένων των θυρών θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων στην αίθουσα της οδού Αινιάνων, την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 19:00.

Όπως συνέβη και σε προηγούμενες συνεδριάσεις, θα υπάρχει και η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, ενώ οι Σύμβουλοι θα πρέπει να δηλώσουν τη φυσική τους παρουσία ή όχι, προκειμένου να ληφθεί σχετική μέριμνα στην αίθουσα συνεδριάσεων για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Ευθυμίου Κ. Καραΐσκου.
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
Θέμα 1οΤροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής  Υπηρεσίας  Δήμου Λαμιέων
ΕισηγητήςΑντιδήμαρχος κ. Σωτήριος Κουτσοβέλης
  

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 2οΑναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 3οΛήψη απόφασης για μεταφορά ταμειακών διαθέσιμων στην Τράπεζα της Ελλάδος
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 4οΑπευθείας ανάθεση  σε νομικό σύμβουλο-υποβολή αίτησης στο αρμόδιο εφετείο Λάρισας για αλλαγή σκοπού της ιδιόγραφης διαθήκης- καθορισμός αμοιβής «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ Υ/3ου  ΓΕΛ  -ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 5οΑποδοχή ή μη προτάσεων του υπ’αριθ. 4/2020 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Λαμιέων
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 6οΈγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 7οΠαροχή γνώμης σχετικά με το σχέδιο καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής, καθώς και το σχέδιο τεχνικού προγράμματος για το έτος 2021
ΕισηγητήςΔήμαρχος
  

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 8οΠερί  έγκρισης  σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης για την αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αργυροχωρίου της Δ.Ε. Υπάτης του Δήμου Λαμιέων- Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή του συμβολαίου
ΕισηγητήςΔήμαρχος
  

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 9οΑναστολή διενέργειας εμποροπανήγυρης και ανάκληση των υπ.αριθ.158/2020, 163/2020, 164/2020 και 165/2020 αποφάσεων του Δ.Σ.
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 10οΧορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου
ΕισηγητήςΑντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές
  

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 11οΣύσταση  Επιτροπής Πνευματικών Κέντρων Δήμου Λαμιέων
ΕισηγητήςΑντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα
  

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα 12οΧορήγηση  άδειας λειτουργίας στους : α΄ παιδικό σταθμό, β΄ παιδικό σταθμό, βρεφονηπιακό σταθμό ,στ΄ βρεφονηπιακό σταθμό ,ζ΄ βρεφονηπιακό σταθμό και παιδικό σταθμό του Δήμου Λαμιέων
ΕισηγητήςΑντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός
 
Θέμα 13οΠροσθήκη Υποέργου (Α/Α 3) ως Παράρτημα του Κέντρου Κοινότητας για παροχή υπηρεσιών σε θύλακες/πληθυσμό Ρομά στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002577.
ΕισηγητήςΑντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός
  

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα 14οΠαραχώρηση χρήσης 21ου , 25ου & Δημοτικού Σχολείου Λειανοκλαδίου για την ίδρυση &  λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
ΕισηγητήςΕντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος
 
Θέμα 15οΑνασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων
ΕισηγητήςΕντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ .Αθανάσιος Παπαχρήστος
 
Θέμα 16οΑνασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων
ΕισηγητήςΕντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος
  

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 17οΛήψη απόφασης για την παραχώρηση δημοτικού αγροτεμαχίου εμβαδού 23.269,50 τ.μ. εντός των ορίων της Κοινότητας Ροδωνιάς
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 18οΈγκριση υπηρεσίας  «Παροχή υπηρεσιών συμβουλών για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Λαμιέων»
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 19οΕπέκταση φωτισμού– μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ οδών και Κ.Χ.
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 20οΠερί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΙΒΡΗΣ
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 21οΠερί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ ΥΠΑΤΗΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 22οΠαράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 23οΠαράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5
ΕισηγητήςΔήμαρχος

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *