Χαλκίδα: Δια περιφοράς συνεδριάζει ο Δήμος την Τετάρτη 29 Ιουλίου

Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Χαλκίδα την Τετάρτη 29 Ιουλίου, σύμφωνα με δελτίο τύπου που απέστειλε ο δήμος. Η τακτική συνεδρίαση θα διεξαχθεί από τις 18:00 έως τις 22:00 δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το

Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Χαλκίδα την Τετάρτη 29 Ιουλίου, σύμφωνα με δελτίο τύπου που απέστειλε ο δήμος.

Η τακτική συνεδρίαση θα διεξαχθεί από τις 18:00 έως τις 22:00 δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), καθώς και με τις υπ. αρ. α)18318/13-3-3202(ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), β)20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και γ) 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

ΔΙΑΦΟΡΑ  ΘΕΜΑΤΑ
 1. Περί γνωμοδότησης του σχεδίου καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής και τεχνικού προγράμματος του Φο. Σ.Δ.Α..
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος

 1. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .
 2. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .
 3. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 .
 4. Περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ”ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ”.
 5. Περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ .
 6. Περί καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νέζης- Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 1. Περί έγκρισης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: Αντλιοστάσια Ακαθάρτων και Αγωγοί Μεταφοράς προς ΕΕΛ. (υπ. αρ. 156/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Χαλκίδα την Τετάρτη 29 Ιουλίου, σύμφωνα με δελτίο τύπου που απέστειλε ο δήμος.

Η τακτική συνεδρίαση θα διεξαχθεί από τις 18:00 έως τις 22:00 δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), καθώς και με τις υπ. αρ. α)18318/13-3-3202(ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), β)20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και γ) 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

ΔΙΑΦΟΡΑ  ΘΕΜΑΤΑ
 1. Περί γνωμοδότησης του σχεδίου καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής και τεχνικού προγράμματος του Φο. Σ.Δ.Α..
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος

 1. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .
 2. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .
 3. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 .
 4. Περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ”ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ”.
 5. Περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ .
 6. Περί καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νέζης- Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 1. Περί έγκρισης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: Αντλιοστάσια Ακαθάρτων και Αγωγοί Μεταφοράς προς ΕΕΛ. (υπ. αρ. 156/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΗΜΟΦΙΛΗ