ΔΑΟΚ-Π.Ε Βοιωτίας:Ενημέρωση για αποτελεσματική προστασία βαμβακοκαλλιέργεια

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση

Η ΔΑΟΚ-ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

1 .Στόχοι
1.1.Η ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
1.2.Η τακτική παρακολούθηση κάθε βαμβακοχώραφου σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, και η εφαρμογ συγκεκριμένων καλλιεργητικών πρακτικών φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο.
2. Διαπιστώσεις
2.1.Οι βαμβακοκαλλιέργειες κατά πλειοψηφία βρίσκονται στο στάδιο
καρυδιών και της ολοκλήρωσης της καρποφορίας.A
2.2.Η μέχρι τώρα εξέλιξη των καλλιεργειών των βαμβακοφύτων θεωρείται όψιμη.
2.3.Στις περιοχές όπου εγκαταστάθηκαν φερομονικές παγίδες για πράσινο και ρόδινο σκουλήκι διαπιστώθηκαν συλλήψεις ενηλίκων (πεταλούδων). Στις περιοχές 1)ΣΑΑΚ Θεσπιών (Ξινός) και 2) ΣΑΑΚ Αγίας Τριάδας διαπιστώθηκε αύξηση συλλήψεων του πράσινου.
2.4 Όσον αφορά το ρόδινο σκουλήκι, διαπιστώθηκε ελαφρά αυξημένος πληθυσμός σε περιοχές της Θήβας.
3.Συστάσεις-καλλιεργητικές πρακτικές
Συστήνεται στους βαμβακοπαραγωγούς να παρακολουθούν τις βαμβακοφυτείες τους κάθε 3-4 ημέρες για την ύπαρξη ή όχι νεαρών προνυμφών της 3ης γενεάς του πράσινου σκουληκιού. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.
Η παρακολούθηση των βαμβακοκαλλιεργειών συνιστάται να γίνεται πρωινές ή απογευματινές ώρες διασχίζοντας το χωράφι διαγώνια και εξετάζοντας 100 φυτά σε διαφορετικά σημεία της διαγωνίου.Επίσης συστήνεται να παρακολουθούν τις μετεωρολογικές προγνώσεις για
την αποφυγή περιττών ψεκασμών (οι αυξημένες θερμοκρασίες οδηγούν σε μείωση του πληθυσμού των εντόμων).
4.Εφαρμονή ψεκασμών με Φυτοττροστατευτικά Προϊόντα
4.1.Πράσινο σκουλήκι

Όταν και μόνο όταν εντοπιστούν από τους βαμβακοπαραγωγούς στο στάδιο της ανθοθοφορίας 6-8 ζωντανές νεαρές προνύμφες κατά μέσο όρο ανά 100 φυτά (σκουλήκια 1″ και 2″ σταδίου, μήκους μέχρι 1 εκατοστό) ή μία (1) νεαρή προνύμφη στα φυτά ενός μέτρου επί της γραμμής κατά μέσο όρο, συνιστάται εφαρμογή ψεκασμού με εγκεκριμένα εντομοκτόνα των οποίων ο τρόπος και το φάσμα δράσης τους είναι φιλικά προς τα ωφέλιμα έντομα.
4.2 Ρόδινο σκουλήκι, στο στάδιο της ανθοφορίας αν εντοπιστούν πάνω από 20 προσβεβλημένα άνθη (ροζέτες) σε τυχαίο δείγμα 100 ανθέων από τουλάχιστον πέντε (5) αντιπροσωπευτικά σημεία της βαμβακοφυτείας,συνιστάται εφαρμογή ψεκασμού με εγκεκριμένα εντομοκτόνα.
Η Υπηρεσία μας ενημερώνει ότι:
1. Η δράση του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού στο παρόν βλαστικό στάδιο του βαμβακιού, πρέπει να τυγχάνει προσεκτικών ελέγχων, για να μην οδηγήσει σε μεγάλη οικονομική απώλεια τους παραγωγούς.

2.Οι βαμβακοπαραγωγοί να μην προβαίνουν σε βιαστικούς ψεκασμούς γνωρίζοντας ότι ουσιαστικό κριτήριο για την απόφαση λήψης ή όχι μέτρων αντιμετώπισης είναι μόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων δειγματοληψιών στα όργανα των φυτών (χτένια, άνθη, καρύδια). Επίσης πρέπει να γνωρίζουν ότι στην αναχαίτιση της δραστηριότητας των εχθρών του βαμβακιού, βοηθά και ο πληθυσμός των ωφέλιμων εντόμων που έχουν εγκατασταθεί στις καλλιέργειες.

3.Η χημική καταπολέμηση του πράσινου σκουληκιού είναι πιο
αποτελεσματική όταν γίνεται στο 1 ή στο 2 στάδιο της προνύμφης(μήκος έως 1 εκατοστό) διότι οι μεγαλύτερης ηλικίας προνύμφες δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στα εντομοκτόνα.

4. Οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνοι, για την τελική απόφαση εφαρμογής χημικών σκευασμάτων, του είδους των σκευασμάτων που θα επιλέξουν, καθώς και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, τα οποία συμβάλλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των παρασκευαστών οίκων για την αναλογία χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την
συνδυαστικότητά τους, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, καθώς και για τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης. Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με την ετικέτα. Σύμφωνα με τα άρθρα 9 παράγραφος 3 και 10 παράγραφος 3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ8Α) όποιος χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα υπόκειται σε διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

5 . Πρέπει να αποφεύγονται οι ψεκασμοί με μελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα,ενώ όπου κρίνεται αναγκαίο οι ψεκασμοί πρέπει να γίνονται την ώρα που δεν δραστηριοποιούνται οι μέλισσες, δηλαδή κατά τις απογευματινές ώρες κυρίως και μετά τη δύση του ηλίου. Οι βαμβακοπαραγωγοί οφείλουν να προειδοποιούν τους μελισσοκόμους ώστε να απομακρύνουν τα μελίσσια τους από την περιοχή του ψεκασμού. Για τον σκοπό αυτό, οι μελισσοκόμοι θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφουν στις κυψέλες τον κωδικό τους, το τηλέφωνο και τη διεύθυνση τους ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίηση τους.

Η Υπηρεσία μας παρακαλεί τους συναδέλφους Γεωπόνους και τους βαμβακοκαλλιεργητές που πιθανόν εντοπίσουν σημαντική εντομολογική προσβολή ή οποιοδήποτε άλλο ανησυχητικό σύμπτωμα σε βαμβακοκαλλιέργειες, να επικοινωνήσουν άμεσα με την Υπηρεσία μας έτσι ώστε να εκδοθεί προειδοποίηση για την ευρύτερη περιοχή στα τηλέφωνα 22613-50175, 22613-50161 και 22680-22295

Η ΔΑΟΚ-ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

1 .Στόχοι
1.1.Η ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
1.2.Η τακτική παρακολούθηση κάθε βαμβακοχώραφου σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, και η εφαρμογ συγκεκριμένων καλλιεργητικών πρακτικών φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο.
2. Διαπιστώσεις
2.1.Οι βαμβακοκαλλιέργειες κατά πλειοψηφία βρίσκονται στο στάδιο
καρυδιών και της ολοκλήρωσης της καρποφορίας.A
2.2.Η μέχρι τώρα εξέλιξη των καλλιεργειών των βαμβακοφύτων θεωρείται όψιμη.
2.3.Στις περιοχές όπου εγκαταστάθηκαν φερομονικές παγίδες για πράσινο και ρόδινο σκουλήκι διαπιστώθηκαν συλλήψεις ενηλίκων (πεταλούδων). Στις περιοχές 1)ΣΑΑΚ Θεσπιών (Ξινός) και 2) ΣΑΑΚ Αγίας Τριάδας διαπιστώθηκε αύξηση συλλήψεων του πράσινου.
2.4 Όσον αφορά το ρόδινο σκουλήκι, διαπιστώθηκε ελαφρά αυξημένος πληθυσμός σε περιοχές της Θήβας.
3.Συστάσεις-καλλιεργητικές πρακτικές
Συστήνεται στους βαμβακοπαραγωγούς να παρακολουθούν τις βαμβακοφυτείες τους κάθε 3-4 ημέρες για την ύπαρξη ή όχι νεαρών προνυμφών της 3ης γενεάς του πράσινου σκουληκιού. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.
Η παρακολούθηση των βαμβακοκαλλιεργειών συνιστάται να γίνεται πρωινές ή απογευματινές ώρες διασχίζοντας το χωράφι διαγώνια και εξετάζοντας 100 φυτά σε διαφορετικά σημεία της διαγωνίου.Επίσης συστήνεται να παρακολουθούν τις μετεωρολογικές προγνώσεις για
την αποφυγή περιττών ψεκασμών (οι αυξημένες θερμοκρασίες οδηγούν σε μείωση του πληθυσμού των εντόμων).
4.Εφαρμονή ψεκασμών με Φυτοττροστατευτικά Προϊόντα
4.1.Πράσινο σκουλήκι

Όταν και μόνο όταν εντοπιστούν από τους βαμβακοπαραγωγούς στο στάδιο της ανθοθοφορίας 6-8 ζωντανές νεαρές προνύμφες κατά μέσο όρο ανά 100 φυτά (σκουλήκια 1″ και 2″ σταδίου, μήκους μέχρι 1 εκατοστό) ή μία (1) νεαρή προνύμφη στα φυτά ενός μέτρου επί της γραμμής κατά μέσο όρο, συνιστάται εφαρμογή ψεκασμού με εγκεκριμένα εντομοκτόνα των οποίων ο τρόπος και το φάσμα δράσης τους είναι φιλικά προς τα ωφέλιμα έντομα.
4.2 Ρόδινο σκουλήκι, στο στάδιο της ανθοφορίας αν εντοπιστούν πάνω από 20 προσβεβλημένα άνθη (ροζέτες) σε τυχαίο δείγμα 100 ανθέων από τουλάχιστον πέντε (5) αντιπροσωπευτικά σημεία της βαμβακοφυτείας,συνιστάται εφαρμογή ψεκασμού με εγκεκριμένα εντομοκτόνα.
Η Υπηρεσία μας ενημερώνει ότι:
1. Η δράση του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού στο παρόν βλαστικό στάδιο του βαμβακιού, πρέπει να τυγχάνει προσεκτικών ελέγχων, για να μην οδηγήσει σε μεγάλη οικονομική απώλεια τους παραγωγούς.

2.Οι βαμβακοπαραγωγοί να μην προβαίνουν σε βιαστικούς ψεκασμούς γνωρίζοντας ότι ουσιαστικό κριτήριο για την απόφαση λήψης ή όχι μέτρων αντιμετώπισης είναι μόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων δειγματοληψιών στα όργανα των φυτών (χτένια, άνθη, καρύδια). Επίσης πρέπει να γνωρίζουν ότι στην αναχαίτιση της δραστηριότητας των εχθρών του βαμβακιού, βοηθά και ο πληθυσμός των ωφέλιμων εντόμων που έχουν εγκατασταθεί στις καλλιέργειες.

3.Η χημική καταπολέμηση του πράσινου σκουληκιού είναι πιο
αποτελεσματική όταν γίνεται στο 1 ή στο 2 στάδιο της προνύμφης(μήκος έως 1 εκατοστό) διότι οι μεγαλύτερης ηλικίας προνύμφες δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στα εντομοκτόνα.

4. Οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνοι, για την τελική απόφαση εφαρμογής χημικών σκευασμάτων, του είδους των σκευασμάτων που θα επιλέξουν, καθώς και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, τα οποία συμβάλλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των παρασκευαστών οίκων για την αναλογία χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την
συνδυαστικότητά τους, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, καθώς και για τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης. Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με την ετικέτα. Σύμφωνα με τα άρθρα 9 παράγραφος 3 και 10 παράγραφος 3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ8Α) όποιος χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα υπόκειται σε διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

5 . Πρέπει να αποφεύγονται οι ψεκασμοί με μελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα,ενώ όπου κρίνεται αναγκαίο οι ψεκασμοί πρέπει να γίνονται την ώρα που δεν δραστηριοποιούνται οι μέλισσες, δηλαδή κατά τις απογευματινές ώρες κυρίως και μετά τη δύση του ηλίου. Οι βαμβακοπαραγωγοί οφείλουν να προειδοποιούν τους μελισσοκόμους ώστε να απομακρύνουν τα μελίσσια τους από την περιοχή του ψεκασμού. Για τον σκοπό αυτό, οι μελισσοκόμοι θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφουν στις κυψέλες τον κωδικό τους, το τηλέφωνο και τη διεύθυνση τους ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίηση τους.

Η Υπηρεσία μας παρακαλεί τους συναδέλφους Γεωπόνους και τους βαμβακοκαλλιεργητές που πιθανόν εντοπίσουν σημαντική εντομολογική προσβολή ή οποιοδήποτε άλλο ανησυχητικό σύμπτωμα σε βαμβακοκαλλιέργειες, να επικοινωνήσουν άμεσα με την Υπηρεσία μας έτσι ώστε να εκδοθεί προειδοποίηση για την ευρύτερη περιοχή στα τηλέφωνα 22613-50175, 22613-50161 και 22680-22295

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ