Θ. Σκυλακάκης: “Τα χρήματα που θα απορροφήσουμε θα φέρουν μεγάλες επενδύσεις”

“Η δουλειά μας είναι εξαιρετικά δύσκολη”, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1 για τη διαχείριση των 72 δισ. ευρώ που εξασφάλισε η Ελλάδα από την τελευταία Σύνοδο Κορυφής. “Τα χρήματα που θα απορροφήσουμε θα φέρουν μεγάλες

“Η δουλειά μας είναι εξαιρετικά δύσκολη”, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1 για τη διαχείριση των 72 δισ. ευρώ που εξασφάλισε η Ελλάδα από την τελευταία Σύνοδο Κορυφής.

“Τα χρήματα που θα απορροφήσουμε θα φέρουν μεγάλες επενδύσεις”, σημείωσε και διευκρίνισε ότι το ποσό αυτό θα πρέπει να διανεμηθεί μέσα σε έξι χρόνια. Πρόσθεσε δε, ότι η διαφορά στην τσέπη των πολιτών θα υπάρξει μόλις έρθουν τα πρώτα χρήματα.

Για το πώς θα διανεμηθούν τα χρήματα του ταμείου ανάκαμψης είπε: “Το πεδίο είναι ευρύ, το 30% θα πάει για σκοπούς της πράσινης Ευρώπης, που περιλαμβάνουν και την εξοικονόμηση ενέργειας, τη διαχείριση απορριμμάτων και νερού”.

Για τις εισφορές, τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα. “Το ποιοι και πόσοι φόροι θα μειωθούν θα εξαρτηθεί από τα δημοσιονομικά δεδομένα” δήλωσε ο κ. Σκυλακάκης.

Διευκρίνισε πάντως ότι όσο υπάρχει ο κορονοϊός, είναι πιθανό να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα, για αυτό θα είναι πολύ προσεχτικός στις δεσμεύσεις του και στην εισήγηση για μείωση φόρων. “Όσο περισσότερο διαρκεί η κρίση του κορονοϊού τόσο θα μειώνονται τα ταμειακά διαθέσιμα” εξήγησε. “Κάθε φορά που πάμε να σηκώσουμε κεφάλι, έρχεται κάτι που μας πατάει…” είπε ο κ. Σκυλακάκης.

Παράλληλα σημείωσε ότι το σχέδιο Πισσαρίδη θα αποτελέσει εργαλείο για την πορεία ανάκαμψης και πρόσθεσε ότι τα 2 δις από το ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένονται το φθινόπωρο.

Ως προς τα βασικότερα εμπόδια για την ενσωμάτωση τεχνολογικού εξοπλισμού ή την υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων και εργαλείων, για το 50,7% του δείγματος είναι η “Έλλειψη χρηματοδότησης”. Κάτι που επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι το 83,2% των επιχειρήσεων του δείγματος, που πραγματοποίησαν επενδύσεις κατά τα 3 προηγούμενα έτη (που αντιστοιχεί στο 43,6% του συνόλου), χρηματοδότησαν τις επενδύσεις αυτές με “Ίδια κεφάλαια”. Ο “Τραπεζικός δανεισμός” ως πηγή χρηματοδότησης επενδύσεων συγκεντρώνει ποσοστό 6%, ενώ ποσοστό 5,1% συγκεντρώνουν τα “Προγράμματα χρηματοδότησης” (π.χ. ΕΣΠΑ) και μόλις 1,7%  οι εναλλακτικές και εξειδικευμένες μορφές χρηματοδότησης (π.χ. μικρο-χρηματοδότηση, venture capital).

Πραγματικότητα που “κουμπώνει” με το περιορισμένο ποσοστό των επιχειρήσεων με επενδυτική δραστηριότητα, η οποία αφορά, κατά κανόνα, επενδύσεις χαμηλής κλίμακας, ιδιαίτερα ως προς τις μικρότερες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, μόνο το 29,7% επί του συνόλου των επιχειρήσεων ανέφερε ότι έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις τα τελευταία 3 έτη σε “Τεχνολογικό/ψηφιακό εξοπλισμό”, ενώ το 28,5% έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις σε “Λοιπά μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό”. Μόλις το 7,9% επί του συνόλου δήλωσε ότι έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις σε “Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη”.

Ποια είναι όμως η θέση της Ελλάδας στον κόσμο; Σύμφωνα με το SBA Fact Sheet (2019), οι δείκτες που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο τοποθετούν τη χώρα στις χαμηλότερες θέσεις ως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που εκτελούν προμήθειες ηλεκτρονικά (6% έναντι 25,85% μ.ό. ΕΕ-28) και τις ΜμΕ που αναπτύσσουν ηλεκτρονικές πωλήσεις (11% έναντι 16,57% μ.ό. ΕΕ-28). Βάσει του DESI 2020, στην Ελλάδα το ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν πωλήσεις μέσω διαδικτύου προσδιορίζεται στο 9% (επί του συνόλου των ΜμΕ). Το ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν διασυνοριακές ηλεκτρονικές πωλήσεις καταγράφεται στο 4% (έναντι μέσου ποσοστού 8% σε επίπεδο ΕΕ-28), ενώ ο κύκλος εργασιών ηλεκτρονικού εμπορίου καταγράφεται στο 4% (ως % του κύκλου εργασιών των ΜμΕ) έναντι μέσου ποσοστού 11% σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το ποσοστό υιοθέτησης ηλεκτρονικών πωλήσεων είναι ακόμη χαμηλότερο σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (2020), με το ποσοστό των επιχειρήσεων σε επίπεδο 10-49 εργαζομένων που ενσωματώνει ηλεκτρονικές πωλήσεις να καταγράφεται στο 8%, ενώ στο επίπεδο 50-249 εργαζομένων (μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή κατηγοριοποίηση), το αντίστοιχο ποσοστό είναι 19% (Παϊδούση, 2020).

πηγή:capital.gr

“Η δουλειά μας είναι εξαιρετικά δύσκολη”, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1 για τη διαχείριση των 72 δισ. ευρώ που εξασφάλισε η Ελλάδα από την τελευταία Σύνοδο Κορυφής.

“Τα χρήματα που θα απορροφήσουμε θα φέρουν μεγάλες επενδύσεις”, σημείωσε και διευκρίνισε ότι το ποσό αυτό θα πρέπει να διανεμηθεί μέσα σε έξι χρόνια. Πρόσθεσε δε, ότι η διαφορά στην τσέπη των πολιτών θα υπάρξει μόλις έρθουν τα πρώτα χρήματα.

Για το πώς θα διανεμηθούν τα χρήματα του ταμείου ανάκαμψης είπε: “Το πεδίο είναι ευρύ, το 30% θα πάει για σκοπούς της πράσινης Ευρώπης, που περιλαμβάνουν και την εξοικονόμηση ενέργειας, τη διαχείριση απορριμμάτων και νερού”.

Για τις εισφορές, τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα. “Το ποιοι και πόσοι φόροι θα μειωθούν θα εξαρτηθεί από τα δημοσιονομικά δεδομένα” δήλωσε ο κ. Σκυλακάκης.

Διευκρίνισε πάντως ότι όσο υπάρχει ο κορονοϊός, είναι πιθανό να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα, για αυτό θα είναι πολύ προσεχτικός στις δεσμεύσεις του και στην εισήγηση για μείωση φόρων. “Όσο περισσότερο διαρκεί η κρίση του κορονοϊού τόσο θα μειώνονται τα ταμειακά διαθέσιμα” εξήγησε. “Κάθε φορά που πάμε να σηκώσουμε κεφάλι, έρχεται κάτι που μας πατάει…” είπε ο κ. Σκυλακάκης.

Παράλληλα σημείωσε ότι το σχέδιο Πισσαρίδη θα αποτελέσει εργαλείο για την πορεία ανάκαμψης και πρόσθεσε ότι τα 2 δις από το ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένονται το φθινόπωρο.

Ως προς τα βασικότερα εμπόδια για την ενσωμάτωση τεχνολογικού εξοπλισμού ή την υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων και εργαλείων, για το 50,7% του δείγματος είναι η “Έλλειψη χρηματοδότησης”. Κάτι που επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι το 83,2% των επιχειρήσεων του δείγματος, που πραγματοποίησαν επενδύσεις κατά τα 3 προηγούμενα έτη (που αντιστοιχεί στο 43,6% του συνόλου), χρηματοδότησαν τις επενδύσεις αυτές με “Ίδια κεφάλαια”. Ο “Τραπεζικός δανεισμός” ως πηγή χρηματοδότησης επενδύσεων συγκεντρώνει ποσοστό 6%, ενώ ποσοστό 5,1% συγκεντρώνουν τα “Προγράμματα χρηματοδότησης” (π.χ. ΕΣΠΑ) και μόλις 1,7%  οι εναλλακτικές και εξειδικευμένες μορφές χρηματοδότησης (π.χ. μικρο-χρηματοδότηση, venture capital).

Πραγματικότητα που “κουμπώνει” με το περιορισμένο ποσοστό των επιχειρήσεων με επενδυτική δραστηριότητα, η οποία αφορά, κατά κανόνα, επενδύσεις χαμηλής κλίμακας, ιδιαίτερα ως προς τις μικρότερες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, μόνο το 29,7% επί του συνόλου των επιχειρήσεων ανέφερε ότι έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις τα τελευταία 3 έτη σε “Τεχνολογικό/ψηφιακό εξοπλισμό”, ενώ το 28,5% έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις σε “Λοιπά μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό”. Μόλις το 7,9% επί του συνόλου δήλωσε ότι έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις σε “Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη”.

Ποια είναι όμως η θέση της Ελλάδας στον κόσμο; Σύμφωνα με το SBA Fact Sheet (2019), οι δείκτες που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο τοποθετούν τη χώρα στις χαμηλότερες θέσεις ως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που εκτελούν προμήθειες ηλεκτρονικά (6% έναντι 25,85% μ.ό. ΕΕ-28) και τις ΜμΕ που αναπτύσσουν ηλεκτρονικές πωλήσεις (11% έναντι 16,57% μ.ό. ΕΕ-28). Βάσει του DESI 2020, στην Ελλάδα το ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν πωλήσεις μέσω διαδικτύου προσδιορίζεται στο 9% (επί του συνόλου των ΜμΕ). Το ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν διασυνοριακές ηλεκτρονικές πωλήσεις καταγράφεται στο 4% (έναντι μέσου ποσοστού 8% σε επίπεδο ΕΕ-28), ενώ ο κύκλος εργασιών ηλεκτρονικού εμπορίου καταγράφεται στο 4% (ως % του κύκλου εργασιών των ΜμΕ) έναντι μέσου ποσοστού 11% σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το ποσοστό υιοθέτησης ηλεκτρονικών πωλήσεων είναι ακόμη χαμηλότερο σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (2020), με το ποσοστό των επιχειρήσεων σε επίπεδο 10-49 εργαζομένων που ενσωματώνει ηλεκτρονικές πωλήσεις να καταγράφεται στο 8%, ενώ στο επίπεδο 50-249 εργαζομένων (μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή κατηγοριοποίηση), το αντίστοιχο ποσοστό είναι 19% (Παϊδούση, 2020).

πηγή:capital.gr

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *