Χρ. Σταϊκούρας για Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας: «Εργαζόμαστε σκληρά και μεθοδικά, ώστε αυτό το εμβληματικό έργο επιτέλους να γίνει πραγματικότητα»

Για τις προσπάθειες που γίνονται προκειμένου το εμβληματικό έργο του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας να ωριμάσει και να κριθεί κατάλληλο για ένταξη στο πρόγραμμα κατασκευής Δικαστικών Μεγάρων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ενημερώνει με δελτίο τύπου

Για τις προσπάθειες που γίνονται προκειμένου το εμβληματικό έργο του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας να ωριμάσει και να κριθεί κατάλληλο για ένταξη στο πρόγραμμα κατασκευής Δικαστικών Μεγάρων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ενημερώνει με δελτίο τύπου ο Υπουργός Οικονομικών και βουλευτής Φθιώτιδας κ. Χρήστου Σταϊκούρας.

Ειδικότερα τον Ιούλιο, εκπονήθηκε νέο τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο και αποτυπώθηκε η έκταση που προορίζεται για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας, εντός του πρώην στρατοπέδου «Τσαλτάκη». Η νέα έκταση ανέρχεται πλέον σε 15.000 τ.μ., είναι δηλαδή 50% μεγαλύτερη από την έκταση του παλαιού σχεδιασμού, που προέβλεπε 10.000 τ.μ. Η έκταση μεταγράφηκε στη μερίδα του Υπουργείου Οικονομικών στο υποθηκοφυλακείο Λαμίας (26/2/2020), και εκδόθηκε σχετικό πιστοποιητικό.

Στις 28 Ιουλίου, η έκταση δηλώθηκε από την Κτηματική Υπηρεσία Λαμίας εμπρόθεσμα στο Κτηματολόγιο – Γραφείο Κτηματογράφησης Λαμίας, για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών και εκδόθηκε αποδεικτικό δήλωσης δικαιώματος πλήρης κυριότητας. Στη βάση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του 1997 περί δωρεάν παραχώρησης του ακινήτου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ταμείο Εθνικής Άμυνας) στο Υπουργείο Οικονομικών, για τον αποκλειστικό σκοπό της ανέγερσης Δικαστικού Μεγάρου και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Γενικής Γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας (27/07/2020), ο Υπουργός Οικονομικών απέστειλε επιστολή προς το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (29/07/2020), ζητώντας την παράταση του χρόνου εκπλήρωσης του σκοπού παραχώρησης (κατασκευή νέου Δικαστικού Μεγάρου) για 9 έτη.

Μία ημέρα αργότερα, στις 30 Ιουλίου, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας απέστειλε απαντητική επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, το οποίο αποδέχτηκε το σχετικό αίτημα και δεσμεύτηκε να εισάγει άμεσα το θέμα με θετική εισήγηση, για ενημέρωση και λήψη απόφασης, στη Διοικητική του Επιτροπή (ΔΕ/ΤΕΘΑ). Όλα τα νομικά και τεχνικά στοιχεία του φακέλου του ακινήτου, μαζί με τις επικαιροποιημένες κτιριολογικές ανάγκες των υπηρεσιών που πρόκειται να στεγαστούν στο Δικαστικό Μέγαρο, απεστάλησαν στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών (31/07/2020), όπου ειδική ομάδα εργασίας θα αξιολογήσει την ωριμότητα του ακινήτου, για τελική εισήγηση στον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ.

Σημειώνεται ότι έχει ήδη γίνει η προετοιμασία, ώστε  να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τους όρους δόμησης και κάλυψης του εν λόγω ακινήτου, καθώς επίσης για την τοποθέτηση της οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής.  Αμέσως μετά, βέβαια, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού.

Όπως αναφέρει ο κ. Σταϊκούρας: «Η προσπάθεια κατασκευής του νέου Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας, από το 1997 έως και σήμερα  (23 χρόνια), έχει περάσει από διάφορα στάδια, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Εργαζόμαστε σκληρά και μεθοδικά, ώστε αυτό το εμβληματικό έργο επιτέλους να γίνει πραγματικότητα».

Για τις προσπάθειες που γίνονται προκειμένου το εμβληματικό έργο του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας να ωριμάσει και να κριθεί κατάλληλο για ένταξη στο πρόγραμμα κατασκευής Δικαστικών Μεγάρων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ενημερώνει με δελτίο τύπου ο Υπουργός Οικονομικών και βουλευτής Φθιώτιδας κ. Χρήστου Σταϊκούρας.

Ειδικότερα τον Ιούλιο, εκπονήθηκε νέο τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο και αποτυπώθηκε η έκταση που προορίζεται για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας, εντός του πρώην στρατοπέδου «Τσαλτάκη». Η νέα έκταση ανέρχεται πλέον σε 15.000 τ.μ., είναι δηλαδή 50% μεγαλύτερη από την έκταση του παλαιού σχεδιασμού, που προέβλεπε 10.000 τ.μ. Η έκταση μεταγράφηκε στη μερίδα του Υπουργείου Οικονομικών στο υποθηκοφυλακείο Λαμίας (26/2/2020), και εκδόθηκε σχετικό πιστοποιητικό.

Στις 28 Ιουλίου, η έκταση δηλώθηκε από την Κτηματική Υπηρεσία Λαμίας εμπρόθεσμα στο Κτηματολόγιο – Γραφείο Κτηματογράφησης Λαμίας, για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών και εκδόθηκε αποδεικτικό δήλωσης δικαιώματος πλήρης κυριότητας. Στη βάση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του 1997 περί δωρεάν παραχώρησης του ακινήτου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ταμείο Εθνικής Άμυνας) στο Υπουργείο Οικονομικών, για τον αποκλειστικό σκοπό της ανέγερσης Δικαστικού Μεγάρου και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Γενικής Γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας (27/07/2020), ο Υπουργός Οικονομικών απέστειλε επιστολή προς το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (29/07/2020), ζητώντας την παράταση του χρόνου εκπλήρωσης του σκοπού παραχώρησης (κατασκευή νέου Δικαστικού Μεγάρου) για 9 έτη.

Μία ημέρα αργότερα, στις 30 Ιουλίου, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας απέστειλε απαντητική επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, το οποίο αποδέχτηκε το σχετικό αίτημα και δεσμεύτηκε να εισάγει άμεσα το θέμα με θετική εισήγηση, για ενημέρωση και λήψη απόφασης, στη Διοικητική του Επιτροπή (ΔΕ/ΤΕΘΑ). Όλα τα νομικά και τεχνικά στοιχεία του φακέλου του ακινήτου, μαζί με τις επικαιροποιημένες κτιριολογικές ανάγκες των υπηρεσιών που πρόκειται να στεγαστούν στο Δικαστικό Μέγαρο, απεστάλησαν στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών (31/07/2020), όπου ειδική ομάδα εργασίας θα αξιολογήσει την ωριμότητα του ακινήτου, για τελική εισήγηση στον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ.

Σημειώνεται ότι έχει ήδη γίνει η προετοιμασία, ώστε  να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τους όρους δόμησης και κάλυψης του εν λόγω ακινήτου, καθώς επίσης για την τοποθέτηση της οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής.  Αμέσως μετά, βέβαια, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού.

Όπως αναφέρει ο κ. Σταϊκούρας: «Η προσπάθεια κατασκευής του νέου Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας, από το 1997 έως και σήμερα  (23 χρόνια), έχει περάσει από διάφορα στάδια, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Εργαζόμαστε σκληρά και μεθοδικά, ώστε αυτό το εμβληματικό έργο επιτέλους να γίνει πραγματικότητα».

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *