Δηλώσεις Αυθαιρέτων Κατασκευών

0

Το Περιφερειακό Τμήμα Εύβοιας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, μετά από απόφαση της Δ.Ε., απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό κ. Χατζηδάκη Κων/νο, σχετικά με τις καταληκτικές ημερομηνίες του νόμου για τις δηλώσεις αυθαιρέτων.

Στην επιστολή τεκμηριώθηκε η αναγκαιότητα της μεταφοράς των καταληκτικών ημερομηνιών, μέχρι την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νόμου με την «ηλεκτρονική ταυτότητα των κτιρίων».

Επίσης τονίστηκε, ότι αυτή η ανάγκη είναι ανεξάρτητη από τον χρόνο, από εξωγενείς, αλλά και ενδογενείς παράγοντες. Επισημάνθηκε δε, ότι το θέμα των δηλώσεων αγγίζει ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό αυθαίρετων κατασκευών, σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου.

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση