Δομοκός: Ξεκίνησε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και αποζημιώσεων – Σε εξέλιξη στη Μακρακώμη

Στην καταγραφή ζημιών από συσταθείσα επιτροπή, σε περιοχές του Δήμου Δομοκού, για αποζημίωση των πληγέντων προχωρά ο Δήμαρχος, Μπάμπης Λιόλιος, για λόγους επιτάχυνσης των διαδικασιών αποζημίωσης και αποκατάστασης. Οι ενδιαφερόμενοι πληγέντες προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί καταβολής ενισχύσεων και

Στην καταγραφή ζημιών από συσταθείσα επιτροπή, σε περιοχές του Δήμου Δομοκού, για αποζημίωση των πληγέντων προχωρά ο Δήμαρχος, Μπάμπης Λιόλιος, για λόγους επιτάχυνσης των διαδικασιών αποζημίωσης και αποκατάστασης.

Οι ενδιαφερόμενοι πληγέντες προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί καταβολής ενισχύσεων και αποκατάστασης ζημιών, θα πρέπει εντός 30 ημερών, έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, να δηλώσουν τις ζημιές που έχουν υποστεί, στις υπηρεσίες του Δήμου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Δομοκού, Γ. Ρίτσου & Θέμιδος 1, Δομοκός

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22323 50509 – email: d.christodoulou@domokos.gr

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΛΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΗΣ

– Αίτηση συμπληρωμένη με υπογραφή του δικαιούχου (αν υποβληθεί από εκπρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής).

– Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου.

– Ε1 φορολογικού έτους 2019.

– Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ.

– Ε9.

– Μισθωτήριο σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας.

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

– Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας δικαιούχου.

– Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

– ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου.

Η αίτηση και οι υπεύθυνες δηλώσεις υπάρχουν σε έντυπη μορφή στις Υπηρεσίες του Δήμου Δομοκού. Λοιπά δικαιολογητικά δύναται να ζητηθούν ανά περίπτωση.

Σε εξέλιξη η σχετική διαδικασία στον Δήμο Μακρακώμης

Οι ενδιαφερόμενοι πληγέντες προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί καταβολής ενισχύσεων και αποκατάστασης ζημιών, θα πρέπει εντός 30 ημερών, δηλαδή έως 17 Οκτωβρίου 2020, να δηλώσουν τις ζημιές που έχουν υποστεί, στις υπηρεσίες του Δήμου (Πρωτόκολλο Δήμου, Αφών Παππά 2 Σπερχειάδα, τηλ. 22363 50215 22363 50209) και στους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων.

Επισημαίνεται ότι τα μέτρα αποκατάστασης λαμβάνονται εφόσον οι καταστροφές που προκαλούνται έχουν το χαρακτήρα θεομηνίας και πλήττουν ευρύτερες περιοχές και όχι μεμονωμένες οικοδομές, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 938/ΑΖ/15.4.1998 έγγραφο του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., η δε αποκατάσταση των ζημιών αφορά σε κτίρια (φέρον οργανισμός και δομικά στοιχεία), σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.867/1979 και 1190/1981 και το άρθρο 10 του Ν. 2576/1998 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του Ν.4313/2014.

Θέματα καταγραφής και αποζημιώσεων, από καταστροφές που προκαλούνται από πυρκαγιές στο ζωικό κεφάλαιο ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛΓΑ (ΦΕΚ 1669/Β΄/27-7-2011) όπως αυτός ισχύει. Θέματα αποζημιώσεων στο ζωικό κεφάλαιο, που δεν εμπίπτουν στον ανωτέρω Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛΓΑ, καθώς και για καταστροφές στο φυτικό κεφάλαιο ή στα μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του πάγιου κεφαλαίου και εξοπλισμού, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (Κ.Υ.Α. 619/146296/2016 – ΦΕΚ 4562/Β΄/2016), όπως αυτός ισχύει με αρμόδιο φορέα υλοποίησης τον ΕΛΓΑ. Για το σκοπό οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στους κατά τόπους ανταποκριτές ΕΛΓΑ.

ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

– Αίτηση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης (Υπάρχουν στο Δήμο και στις τοπικές κοινότητες).

– Ε1 φορολογικού έτους 2019.

– Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ.

– Ε9.

– Μισθωτήριο σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας.

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

– Αστυνομική Ταυτότητα.

Στην καταγραφή ζημιών από συσταθείσα επιτροπή, σε περιοχές του Δήμου Δομοκού, για αποζημίωση των πληγέντων προχωρά ο Δήμαρχος, Μπάμπης Λιόλιος, για λόγους επιτάχυνσης των διαδικασιών αποζημίωσης και αποκατάστασης.

Οι ενδιαφερόμενοι πληγέντες προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί καταβολής ενισχύσεων και αποκατάστασης ζημιών, θα πρέπει εντός 30 ημερών, έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, να δηλώσουν τις ζημιές που έχουν υποστεί, στις υπηρεσίες του Δήμου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Δομοκού, Γ. Ρίτσου & Θέμιδος 1, Δομοκός

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22323 50509 – email: d.christodoulou@domokos.gr

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΛΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΗΣ

– Αίτηση συμπληρωμένη με υπογραφή του δικαιούχου (αν υποβληθεί από εκπρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής).

– Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου.

– Ε1 φορολογικού έτους 2019.

– Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ.

– Ε9.

– Μισθωτήριο σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας.

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

– Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας δικαιούχου.

– Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

– ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου.

Η αίτηση και οι υπεύθυνες δηλώσεις υπάρχουν σε έντυπη μορφή στις Υπηρεσίες του Δήμου Δομοκού. Λοιπά δικαιολογητικά δύναται να ζητηθούν ανά περίπτωση.

Σε εξέλιξη η σχετική διαδικασία στον Δήμο Μακρακώμης

Οι ενδιαφερόμενοι πληγέντες προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί καταβολής ενισχύσεων και αποκατάστασης ζημιών, θα πρέπει εντός 30 ημερών, δηλαδή έως 17 Οκτωβρίου 2020, να δηλώσουν τις ζημιές που έχουν υποστεί, στις υπηρεσίες του Δήμου (Πρωτόκολλο Δήμου, Αφών Παππά 2 Σπερχειάδα, τηλ. 22363 50215 22363 50209) και στους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων.

Επισημαίνεται ότι τα μέτρα αποκατάστασης λαμβάνονται εφόσον οι καταστροφές που προκαλούνται έχουν το χαρακτήρα θεομηνίας και πλήττουν ευρύτερες περιοχές και όχι μεμονωμένες οικοδομές, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 938/ΑΖ/15.4.1998 έγγραφο του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., η δε αποκατάσταση των ζημιών αφορά σε κτίρια (φέρον οργανισμός και δομικά στοιχεία), σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.867/1979 και 1190/1981 και το άρθρο 10 του Ν. 2576/1998 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του Ν.4313/2014.

Θέματα καταγραφής και αποζημιώσεων, από καταστροφές που προκαλούνται από πυρκαγιές στο ζωικό κεφάλαιο ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛΓΑ (ΦΕΚ 1669/Β΄/27-7-2011) όπως αυτός ισχύει. Θέματα αποζημιώσεων στο ζωικό κεφάλαιο, που δεν εμπίπτουν στον ανωτέρω Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛΓΑ, καθώς και για καταστροφές στο φυτικό κεφάλαιο ή στα μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του πάγιου κεφαλαίου και εξοπλισμού, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (Κ.Υ.Α. 619/146296/2016 – ΦΕΚ 4562/Β΄/2016), όπως αυτός ισχύει με αρμόδιο φορέα υλοποίησης τον ΕΛΓΑ. Για το σκοπό οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στους κατά τόπους ανταποκριτές ΕΛΓΑ.

ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

– Αίτηση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης (Υπάρχουν στο Δήμο και στις τοπικές κοινότητες).

– Ε1 φορολογικού έτους 2019.

– Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ.

– Ε9.

– Μισθωτήριο σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας.

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

– Αστυνομική Ταυτότητα.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *