Μυτιληναίος: Στα €69 εκατ. τα καθαρά κέρδη Α’ εξαμήνου 2020

Σε €927 εκατ. και €145 εκατ. ανήλθαν ο κύκλος εργασιών και το EBITDA αντίστοιχα  για το Α’ Εξάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας ελάχιστη μείωση συγκριτικά με τις περισσότερες εταιρείες μεταλλουργίας και ενέργειας παγκοσμίως που είχαν να ανταπεξέλθουν στη ξαφνική μεγάλη πτώση των τιμών των μετάλλων και πετρελαίου/φυσικού αερίου. Τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν […]

9 Σεπτεμβρίου 2020

του/της Ανδρέας Κούκουρας

Σε €927 εκατ. και €145 εκατ. ανήλθαν ο κύκλος εργασιών και το EBITDA αντίστοιχα  για το Α’ Εξάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας ελάχιστη μείωση συγκριτικά με τις περισσότερες εταιρείες μεταλλουργίας και ενέργειας παγκοσμίως που είχαν να ανταπεξέλθουν στη ξαφνική μεγάλη πτώση των τιμών των μετάλλων και πετρελαίου/φυσικού αερίου.

Τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €69 εκ., διατηρώντας ψηλά (κοντά στο 1) το δείκτη των κερδών ανά μετοχή σε ετήσια βάση (annualized EPS).

Η συνολική ρευστότητα ανέρχεται σε πάνω από €1,3 δισ. με το δείκτη Μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) να παραμένει σημαντικά κάτω από το 2 και συγκεκριμένα στο 1,69, παρόλο το εκτιμώμενο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε:

“Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που επέφερε η πανδημία του Covid-19 έχουν προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα κι ένα ρευστό περιβάλλον σε όλο τον πλανήτη, επηρεάζοντας σχεδόν κάθε κλάδο της παγκόσμιας οικονομίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, η MYTILINEOS στηριζόμενη στα δομικά, στρατηγικά της πλεονεκτήματα, κατορθώνει όχι απλώς να απορροφήσει αποτελεσματικά τους κραδασμούς αυτής της πρωτοφανούς κρίσης, αλλά και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη και καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον. Τα δομικά αυτά πλεονεκτήματα είναι ουσιαστικά οι συνέργειες μεταξύ των επιχειρηματικών τομέων της Εταιρείας, η συνεχής και επιτυχημένη προσπάθεια ελέγχου και μείωσης του κόστους, η διατήρηση σημαντικής ρευστότητας και η έγκαιρη λήψη μέτρων διαχείρισης της πανδημίας και των επιπτώσεων της.

Έχουμε την ισχυρή πεποίθηση ότι η χώρα, έχοντας καταφέρει να διαχειριστεί αποτελεσματικά το πρώτο κύμα της πανδημίας, θα ανταποκριθεί συνολικά στην πρόκληση και θα ξεπεράσει και αυτό το σκόπελο. Σε αυτή την κατεύθυνση εργάζεται η MYTILINEOS, συνεχίζοντας το επενδυτικό της πλάνο, που έχει ως πυρήνα τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την κλιματική ουδετερότητα και την αναγέννηση της ελληνικής βιομηχανίας που είναι οι πυλώνες της εθνικής προσπάθειας για ανάκαμψη.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε”.

Η παγκόσμια οικονομία έχει επιβραδυνθεί σημαντικά εξαιτίας της πανδημίας και της παρατεταμένης αβεβαιότητας. Ωστόσο, οι οικονομίες και οι επιχειρήσεις που έλαβαν έγκαιρα μέτρα αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης δείχνοντας προσαρμοστικότητα και ευελιξία στα νέα δεδομένα, έχουν τη δυνατότητα όχι απλώς να επιβιώσουν, αλλά να δημιουργήσουν ευκαιρίες για καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον, καθώς μαζί με τις κεντρικές πολιτικές αποτελούν παράγοντες που θα επιτρέψουν την ανάκαμψη. Η MYTILINEOS έγκαιρα και δυναμικά, έλαβε πολύ αυστηρά μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τους εργαζόμενους και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων της, συμβάλλοντας έτσι στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και τη συνεχή τροφοδοσία της αλυσίδας, εισφέροντας τα μέγιστα στις Ελληνικές εξαγωγές.

Μυτιληναίος: Στα €69 εκατ. τα καθαρά κέρδη Α’ εξαμήνου 2020

Ειδικότερα:

Η οικονομική επίδοση της Εταιρείας στο Α’ Εξάμηνο του 2020,  σε σύγκριση με το τελευταίο Εξάμηνο του προηγούμενου έτους, πιστοποιεί την ικανότητα της Εταιρείας να απορροφά την πίεση που επιφέρει το αδύναμο οικονομικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) σημείωσαν αύξηση 5,2%, από €137,9εκ. το Β’ Εξάμηνο του 2019 σε €145,1εκ. το Α’ Εξάμηνο του 2020, ενώ  τα καθαρά κέρδη σημείωσαν αύξηση 9,5%, από €63,3 εκ. το Β’ Εξάμηνο του 2019 σε €69,3 εκ. το Α’ Εξάμηνο του 2020).

Σε σύγκριση με το A’ Εξάμηνο του 2019 σε ενοποιημένη βάση:

O κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €926,7 εκ. έναντι €990,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 6,5% που οφείλεται κυρίως στο αδύναμο περιβάλλον τιμών των Τομέων της Μεταλλουργίας και της Ενέργειας.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε €145,1 εκ. έναντι €175,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Αντίστοιχα τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €69,3 εκ. έναντι €81,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε σύγκριση με το Α’ Τρίμηνο του 2020 στα €477 εκ., με το δείκτη του καθαρού δανεισμού προς EBITDA να διαμορφώνεται σταθερά σε επίπεδα χαμηλότερα του 2x (1,69), με βάση τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Παράλληλα, η ταμειακή θέση διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (€606 εκ.), παρά την πρόωρη αποπληρωμή του ομολόγου ύψους €300 εκ. τον Ιούνιο του 2020 (κανονικά έληγε τον Ιούνιο του 2022). Με αυτό τον τρόπο η Εταιρεία βελτίωσε, ακόμα περισσότερο το ήδη εξαιρετικό πιστωτικό προφίλ που διαθέτει, καθώς δεν προβλέπονται σημαντικές λήξεις υποχρεώσεων μέχρι το τέλος του 2024.

Συνολικά, κατά το Α΄ Εξάμηνο του 2020, η Εταιρεία αξιοποίησε στο έπακρο τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και τις συνέργειες ανάμεσα στους Τομείς Δραστηριότητας, εντατικοποίησε τις δράσεις βελτιστοποίησης κόστους στοχεύοντας σε ένα συνολικό επαναλαμβανόμενο όφελος €70 εκ. και με βασικό μοχλό τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου κατόρθωσε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην πανδημία. Οι οικονομικές επιδόσεις του Α’ Εξαμήνου 2020 θέτουν τις βάσεις, ώστε το 2020 να αποτελέσει βάση για ισχυρή ανάπτυξη τα αμέσως επόμενα έτη.

Κατά το Α΄ Εξάμηνο του 2020, ο Τομέας (ΤΕΔ) Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, επωφελούμενος από το ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS, σημείωσε σημαντική αύξηση μεριδίων αγοράς και κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 443,9 εκ. που αντιστοιχεί σε 47,9% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €460,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το Α’ Εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε €71,0 εκ., από €50,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά 41,3%.

Η συγκεκριμένη επίδοση οφείλεται κυρίως στην αύξηση του περιθωρίου κερδοφορίας -clean spark spread – των θερμικών μονάδων του ΤΕΔ κατά 36,5%  (σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019) παρά το πολύ χαμηλό περιβάλλον τιμών (ΟΤΣ) στη χονδρεμπορική αγορά αλλά και στη σημαντική κερδοφορία της δραστηριότητας προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η μετάβαση της ενεργειακής αγοράς σε ένα νέο μείγμα παραγωγής, στο οποίο το Φυσικό Αέριο αποτελεί το βασικό καύσιμο, ενισχύθηκε κατά το Α’ εξάμηνο του έτους, καθώς η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη μειώθηκε κατά 47,8%. Σημαντικά ενισχυμένη παράλληλα ήταν η συμμετοχή των ΑΠΕ που για πρώτη φορά ανήλθε στο 27% της συνολικής παραγωγής.

Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα στο A’ Εξάμηνο του 2020 , σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, μειώθηκε κατά 5,8% σε 24,4TWh, σαν αποτέλεσμα  των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας ιδιαίτερα στο Β’ Τρίμηνο του 2020.

Ωστόσο, παρά τη μειωμένη κατανάλωση, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θερμικών και ανανεώσιμων μονάδων της MYTILINEOS συνολικά παρέμεινε σταθερή στις 2,2TWh. Συνυπολογίζοντας τη λειτουργία του Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) του Τομέα Μεταλλουργίας, η συμμετοχή της MYTILINEOS ανέρχεται στο 11,5% της συνολικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα.

Αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η Protergia αύξησε το μερίδιο αγοράς της σε 7,7% τον Ιούνιο του 2020, ενισχύοντας σταθερά την παρουσία της, με την πελατειακή της βάση να ξεπερνά πλέον τους 250.000 πελάτες. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα σημείωσε σημαντική λειτουργική κερδοφορία, καθώς τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο Εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε €19,4 εκ. από €10,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τέλος, η κατασκευή της νέας υψηλής απόδοσης μονάδας συνδυασμένου κύκλου, με καύσιμο φυσικό αέριο και ισχύ 826 MW, συνεχίζεται βάσει προγράμματος και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το Δ’  τρίμηνο του 2021.

Στο Α’ Εξάμηνο του 2020 ο Τομέας Μεταλλουργίας κατέγραψε κύκλο εργασιών €241,5 εκ., που αντιστοιχεί σε 26,0% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €294,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τα εργοστάσια Αλουμίνας και Αλουμινίου παρέμειναν σε πλήρη λειτουργία και χωρίς προβλήματα εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19, αναφορικά με τη ζήτηση των προϊόντων και την εφοδιαστική αλυσίδα. Τα EBITDA στο Α’ Εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε €64,3 εκ. έναντι €91,6 εκ., την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η συγκεκριμένη επίδοση ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική επίδραση που είχε η πανδημία στις τιμές των μετάλλων. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή εξαμήνου της Αλουμίνας (δείκτης API) υποχώρησε στα $265 ανά τόνο, μειωμένη κατά περίπου 30% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019, ενώ αναφορικά με το Αλουμίνιο, η μέση τιμή (LME 3m) μειώθηκε κατά 12,5% έναντι του περσινού εξαμήνου, στα $1.620 ανά τόνο. Τέλος, η μείωση των πριμ για τα προϊόντα αλουμινίου ήταν υψηλότερη του 30%.

Παρά το αδύναμο περιβάλλον τιμών, ο Τομέας Μεταλλουργίας επέδειξε ισχυρή ανθεκτικότητα επωφελούμενος από τις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες για τη βελτιστοποίηση του κόστους, που είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής κατά περίπου 25% στην αλουμίνα και περίπου 20% στο πρωτόχυτο αλουμίνιο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Παράλληλα, συνεχίζεται η ενίσχυση της παραγωγής δευτερόχυτου αλουμινίου που καταναλώνει πολύ μικρότερη ποσότητα ενέργειας με περιορισμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Το Δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε κατά περίπου 2,5% έναντι του Ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στο 1,10 για το Η1 2020 από 1,13 στην αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ θετική ήταν η επίδραση των μειωμένων τιμών για πρώτες ύλες, όπως άνθρακας, πίσσα και άνοδοι.

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, το πρόγραμμα “Ήφαιστος” συνεχίζεται με ορίζοντα μέχρι το τέλος του 2021. Ο συνολικός στόχος του εν λόγω προγράμματος ανέρχεται σε €62 εκ., εκ των οποίων €35 εκ. αφορούν σε βελτίωση του EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση και τα υπόλοιπα αφορούν σε εφάπαξ (one-off) βελτιώσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

17 Μαΐου 2024