Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων για το Νοσοκομείο της Θήβας

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων στην τακτική συνεδρίασή του στις 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, συζήτησε το μείζον θέμα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα στην πόλη της Θήβας και αφορά το κλείσιμο της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Θήβας. Ωστόσο,

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων στην τακτική συνεδρίασή του στις 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, συζήτησε το μείζον θέμα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα στην πόλη της Θήβας και αφορά το κλείσιμο της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Θήβας.

Ωστόσο, το Δ.Σ αφού άκουσε τις απόψεις των παρευρισκόμενων δημοτικών συμβούλων και των βουλευτών Βοιωτίας κ.κ. Γ.Πούλου και Γ.Μουλκιώτη, καθώς και του Προέδρου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θήβας κ. Δημητρίου, μετά από εκτεταμένη διαλογική συζήτηση, εξέδωσε ομόφωνα,   το ακόλουθο ψήφισμα :

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων

Καταδικάζει το απαράδεκτο κλείσιμο της παθολογικής κλινικής του Γενικού νοσοκομείου Θήβας, την ώρα που το δεύτερο κύμα της πανδημίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με πολλά κρούσματα τόσο στις δομές φιλοξενίας προσφύγων της περιοχής, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θηβαίων.

Αιτήματα:

α) Χωρίς καμία καθυστέρηση πλήρη στελέχωση του Νοσοκομείου Θήβας σε τακτικό ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό και την επαναλειτουργία της Παθολογικής Κλινικής με παθολόγους ιατρούς, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου Νοσοκομείου, που εξυπηρετεί τις επιτακτικές και αυξημένες ανάγκες μιας πολυπληθούς περιοχής από την οποία διέρχεται η Νέα Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας,  με μεγάλο εργατικό δυναμικό λόγω της υφιστάμενης βιομηχανικής ζώνης, που λειτουργούν το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Πυροβολικού καθώς και οι Γυναικείες Φυλακές Ελεώνα και το  Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών καθώς επίσης εξυπηρετεί τις ανάγκες δύο δομών μεταναστών. Θεωρούμε ότι η στελέχωση της Παθολογικής Κλινικής με Γενικούς Γιατρούς λύνει το πρόβλημα προσωρινά και όχι ουσιαστικά και ταυτόχρονα αποδυναμώνει τον ρόλο της Αθμιας Φροντίδας Υγείας σε γειτονικό Δήμο.

β)Την αποσύνδεση του Γενικού Νοσοκομείου Θήβας από αυτό της Λιβαδειάς και την αυτόνομη πλέον λειτουργία του

γ) Την άμεση λειτουργία Κέντρου Αιμοδοσίας με κατάλληλο εξοπλισμό και μόνιμο προσωπικό.

δ)Την επαναλειτουργία Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ)

ε)Την στελέχωση και την καλύτερη οργάνωση του ΕΚΑΒ για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής μας.  

στ)Την πλήρη αξιοποίηση του υπάρχοντος μετά από δωρεές πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού για την λειτουργία ΜΕΘ και ΜΑΦ, η λειτουργία των οποίων προβλέπεται από το οργανόγραμμα του Νοσοκομείου και την στελέχωση με το κατάλληλο προσωπικό.

Οι παραπάνω διεκδικήσεις είναι η κοινή συνισταμένη απαιτήσεων φορέων και κατοίκων της ευρύτερης επαρχίας της Θήβας, όπως εκφράστηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε δημόσιες συγκεντρώσεις. Αποτελούν την ελάχιστη μορφή διασφάλισης της υγείας ογδόντα χιλιάδων μονίμων κατοίκων της περιοχής και την ευθύνη για τον συντονισμό των δράσεων διεκδίκησης, αναλαμβάνει ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το παρόν ψήφισμα υπογράφεται ως κατωτέρω :

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        

 

    ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΕΜΗΣ                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Κ.ΒΟΛΗΣ

Κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μ.ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

Ν.ΚΟΒΑΝΗΣ

Ι.ΚΟΝΤΟΥ

ΕΥΑΓ.ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ

Γ.ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

ΕΥΑΓ.ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ-ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ

Π.ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ

ΑΛ.ΦΙΛΗΣ

ΓΡ.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΠ.ΔΑΓΔΕΛΕΝΗΣ

Π.ΝΙΚΑΣ

Π.ΠΕΤΕΙΝΑΡΗΣ

ΧΡ.ΡΟΥΣΣΟΣ

Δ.ΣΑΚΑΤΗΣ

ΕΛ.ΤΣΕΛΛΟΣ

ΗΛ.ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ

ΔΗΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Κ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Θ.ΚΙΟΥΣΗΣ

ΑΘ.ΝΟΚΑ

ΣΤ.ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ

ΑΝΤ.ΤΟΥΛΟΥΜΑΚΟΣ

ΠΑΝ.ΡΩΜΑΝΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΘΗΒΑΣ

Γ.ΓΕΛΕΚΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων στην τακτική συνεδρίασή του στις 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, συζήτησε το μείζον θέμα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα στην πόλη της Θήβας και αφορά το κλείσιμο της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Θήβας.

Ωστόσο, το Δ.Σ αφού άκουσε τις απόψεις των παρευρισκόμενων δημοτικών συμβούλων και των βουλευτών Βοιωτίας κ.κ. Γ.Πούλου και Γ.Μουλκιώτη, καθώς και του Προέδρου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θήβας κ. Δημητρίου, μετά από εκτεταμένη διαλογική συζήτηση, εξέδωσε ομόφωνα,   το ακόλουθο ψήφισμα :

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων

Καταδικάζει το απαράδεκτο κλείσιμο της παθολογικής κλινικής του Γενικού νοσοκομείου Θήβας, την ώρα που το δεύτερο κύμα της πανδημίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με πολλά κρούσματα τόσο στις δομές φιλοξενίας προσφύγων της περιοχής, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θηβαίων.

Αιτήματα:

α) Χωρίς καμία καθυστέρηση πλήρη στελέχωση του Νοσοκομείου Θήβας σε τακτικό ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό και την επαναλειτουργία της Παθολογικής Κλινικής με παθολόγους ιατρούς, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου Νοσοκομείου, που εξυπηρετεί τις επιτακτικές και αυξημένες ανάγκες μιας πολυπληθούς περιοχής από την οποία διέρχεται η Νέα Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας,  με μεγάλο εργατικό δυναμικό λόγω της υφιστάμενης βιομηχανικής ζώνης, που λειτουργούν το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Πυροβολικού καθώς και οι Γυναικείες Φυλακές Ελεώνα και το  Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών καθώς επίσης εξυπηρετεί τις ανάγκες δύο δομών μεταναστών. Θεωρούμε ότι η στελέχωση της Παθολογικής Κλινικής με Γενικούς Γιατρούς λύνει το πρόβλημα προσωρινά και όχι ουσιαστικά και ταυτόχρονα αποδυναμώνει τον ρόλο της Αθμιας Φροντίδας Υγείας σε γειτονικό Δήμο.

β)Την αποσύνδεση του Γενικού Νοσοκομείου Θήβας από αυτό της Λιβαδειάς και την αυτόνομη πλέον λειτουργία του

γ) Την άμεση λειτουργία Κέντρου Αιμοδοσίας με κατάλληλο εξοπλισμό και μόνιμο προσωπικό.

δ)Την επαναλειτουργία Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ)

ε)Την στελέχωση και την καλύτερη οργάνωση του ΕΚΑΒ για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής μας.  

στ)Την πλήρη αξιοποίηση του υπάρχοντος μετά από δωρεές πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού για την λειτουργία ΜΕΘ και ΜΑΦ, η λειτουργία των οποίων προβλέπεται από το οργανόγραμμα του Νοσοκομείου και την στελέχωση με το κατάλληλο προσωπικό.

Οι παραπάνω διεκδικήσεις είναι η κοινή συνισταμένη απαιτήσεων φορέων και κατοίκων της ευρύτερης επαρχίας της Θήβας, όπως εκφράστηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε δημόσιες συγκεντρώσεις. Αποτελούν την ελάχιστη μορφή διασφάλισης της υγείας ογδόντα χιλιάδων μονίμων κατοίκων της περιοχής και την ευθύνη για τον συντονισμό των δράσεων διεκδίκησης, αναλαμβάνει ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το παρόν ψήφισμα υπογράφεται ως κατωτέρω :

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        

 

    ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΕΜΗΣ                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Κ.ΒΟΛΗΣ

Κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μ.ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

Ν.ΚΟΒΑΝΗΣ

Ι.ΚΟΝΤΟΥ

ΕΥΑΓ.ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ

Γ.ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

ΕΥΑΓ.ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ-ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ

Π.ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ

ΑΛ.ΦΙΛΗΣ

ΓΡ.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΠ.ΔΑΓΔΕΛΕΝΗΣ

Π.ΝΙΚΑΣ

Π.ΠΕΤΕΙΝΑΡΗΣ

ΧΡ.ΡΟΥΣΣΟΣ

Δ.ΣΑΚΑΤΗΣ

ΕΛ.ΤΣΕΛΛΟΣ

ΗΛ.ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ

ΔΗΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Κ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Θ.ΚΙΟΥΣΗΣ

ΑΘ.ΝΟΚΑ

ΣΤ.ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ

ΑΝΤ.ΤΟΥΛΟΥΜΑΚΟΣ

ΠΑΝ.ΡΩΜΑΝΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΘΗΒΑΣ

Γ.ΓΕΛΕΚΑΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *