Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός για το έτος 2021 του Δήμου Χαλκιδέων

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ο Προϋπολογισμός για το έτος 2021 του Δήμου Χαλκιδέων, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου. Ο Προϋπολογισμός, μέσα από τα αναλυτικά οικονομικά δεδομένα που περιέχει, αποτυπώνει το γενικό

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ο Προϋπολογισμός για το έτος 2021 του Δήμου Χαλκιδέων, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.

Ο Προϋπολογισμός, μέσα από τα αναλυτικά οικονομικά δεδομένα που περιέχει, αποτυπώνει το γενικό και ειδικό σχεδιασμό και τις προτεραιότητες που θέτει η Δημοτική Αρχή, για το έργο που θέλει να υλοποιήσει στη διάρκεια του επόμενου έτους. Στον Προϋπολογισμό του Δήμου Χαλκιδέων, οικονομικού έτους 2021:

 • Έχουν ενταχθεί όλα τα έργα του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 με τις αντίστοιχες πιστώσεις τους, όπως αυτό ψηφίστηκε με την 137/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Έχουν εγγραφεί όλες οι υποχρεωτικές δαπάνες του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όλες οι υποχρεωτικές εισφορές και όλες οι δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης.
 • Έχουν ενταχθεί όλα τα πληρωτέα υπόλοιπα, κατά τον χρόνο κατάρτισης του προϋπολογισμού, τα οποία θα διαμορφωθούν οριστικά μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού έτους 2020.
 • Έχουν ενταχθεί όλα τα εισπρακτέα υπόλοιπα, κατά τον χρόνο κατάρτισης του προϋπολογισμού, τα οποία θα διαμορφωθούν οριστικά μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού έτους 2020.
 • Το χρηματικό υπόλοιπο αφορά τα διαθέσιμα της 31/7/2020, και το οποίο θα διαμορφωθεί οριστικά μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού έτους 2020.
 • Έχουν ενταχθεί όλες οι τοκοχρεολυτικές δόσεις δανείων που βαρύνουν τον Δήμο Χαλκιδέων.
 • Έχουν προβλεφθεί όλες οι νέες αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν στους Δήμους, με την αντίστοιχη πίστωση που θα επιβαρύνει τον Δήμο Χαλκιδέων το 2020.
 • Έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές επιχορηγήσεις προς τα δύο (2) ΝΠΔΔ που έχει συστήσει ο Δήμος το έτος 2011, από συγχώνευση των υφιστάμενων.
 • Έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές επιχορηγήσεις προς τις δύο (2) Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Όλες οι αλλαγές σε κωδικούς αριθμούς, όπως εμφανίζονται στην Εισηγητική Έκθεση που έχει συντάξει η Οικονομική Επιτροπή.
 • Το Αποθεματικό δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων, σύμφωνα με το νόμο.

“Θεωρώ ότι οι στόχοι που θέτουμε ως Δημοτική Αρχή είναι ρεαλιστικοί και επομένως επιτεύξιμοι και τα ίδια χαρακτηριστικά έχει και ο Προϋπολογισμός. Ελπίζουμε ότι με την ολοκλήρωση του παρόντος οικονομικού έτους θα εξασφαλιστούν περισσότερα χρήματα, που θα προκύψουν από την χρηστή διαχείριση και την οικονομία που ως Δημοτική Αρχή μας διακατέχει, ώστε να ενισχυθούν συγκεκριμένοι κωδικοί που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των υπηρεσιών που ως Δήμος παρέχουμε. Τέλος, δεσμευόμαστε ότι, παρά την δυσκολία της Ισοσκέλισης της Ανταποδοτικής Υπηρεσίας, δεν θα γίνει καμία αναπροσαρμογή στα τέλη και δικαιώματα, που να επιβαρύνει επιπρόσθετα τους δημότες μας εν μέσω της οικονομικής κρίσης που όλοι μας βιώνουμε.”, δήλωσε σχετικά η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα.

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ο Προϋπολογισμός για το έτος 2021 του Δήμου Χαλκιδέων, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.

Ο Προϋπολογισμός, μέσα από τα αναλυτικά οικονομικά δεδομένα που περιέχει, αποτυπώνει το γενικό και ειδικό σχεδιασμό και τις προτεραιότητες που θέτει η Δημοτική Αρχή, για το έργο που θέλει να υλοποιήσει στη διάρκεια του επόμενου έτους. Στον Προϋπολογισμό του Δήμου Χαλκιδέων, οικονομικού έτους 2021:

 • Έχουν ενταχθεί όλα τα έργα του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 με τις αντίστοιχες πιστώσεις τους, όπως αυτό ψηφίστηκε με την 137/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Έχουν εγγραφεί όλες οι υποχρεωτικές δαπάνες του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όλες οι υποχρεωτικές εισφορές και όλες οι δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης.
 • Έχουν ενταχθεί όλα τα πληρωτέα υπόλοιπα, κατά τον χρόνο κατάρτισης του προϋπολογισμού, τα οποία θα διαμορφωθούν οριστικά μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού έτους 2020.
 • Έχουν ενταχθεί όλα τα εισπρακτέα υπόλοιπα, κατά τον χρόνο κατάρτισης του προϋπολογισμού, τα οποία θα διαμορφωθούν οριστικά μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού έτους 2020.
 • Το χρηματικό υπόλοιπο αφορά τα διαθέσιμα της 31/7/2020, και το οποίο θα διαμορφωθεί οριστικά μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού έτους 2020.
 • Έχουν ενταχθεί όλες οι τοκοχρεολυτικές δόσεις δανείων που βαρύνουν τον Δήμο Χαλκιδέων.
 • Έχουν προβλεφθεί όλες οι νέες αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν στους Δήμους, με την αντίστοιχη πίστωση που θα επιβαρύνει τον Δήμο Χαλκιδέων το 2020.
 • Έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές επιχορηγήσεις προς τα δύο (2) ΝΠΔΔ που έχει συστήσει ο Δήμος το έτος 2011, από συγχώνευση των υφιστάμενων.
 • Έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές επιχορηγήσεις προς τις δύο (2) Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Όλες οι αλλαγές σε κωδικούς αριθμούς, όπως εμφανίζονται στην Εισηγητική Έκθεση που έχει συντάξει η Οικονομική Επιτροπή.
 • Το Αποθεματικό δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων, σύμφωνα με το νόμο.

“Θεωρώ ότι οι στόχοι που θέτουμε ως Δημοτική Αρχή είναι ρεαλιστικοί και επομένως επιτεύξιμοι και τα ίδια χαρακτηριστικά έχει και ο Προϋπολογισμός. Ελπίζουμε ότι με την ολοκλήρωση του παρόντος οικονομικού έτους θα εξασφαλιστούν περισσότερα χρήματα, που θα προκύψουν από την χρηστή διαχείριση και την οικονομία που ως Δημοτική Αρχή μας διακατέχει, ώστε να ενισχυθούν συγκεκριμένοι κωδικοί που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των υπηρεσιών που ως Δήμος παρέχουμε. Τέλος, δεσμευόμαστε ότι, παρά την δυσκολία της Ισοσκέλισης της Ανταποδοτικής Υπηρεσίας, δεν θα γίνει καμία αναπροσαρμογή στα τέλη και δικαιώματα, που να επιβαρύνει επιπρόσθετα τους δημότες μας εν μέσω της οικονομικής κρίσης που όλοι μας βιώνουμε.”, δήλωσε σχετικά η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *