Υπεβλήθη για χρηματοδότηση η Αρχιτεκτονική μελέτη του παραλιακού μετώπου από Κόκκινο Σπίτι έως τη Λιανή Άμμο

Υπεβλήθη η πρόταση στο Πράσινο Ταμείο Υ.Π.ΕΝ. για τη Χρηματοδότηση Διεξαγωγής Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την «ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – Περιπατητική & Ποδηλατική Διαδρομή, Στάσης & Αναψυχής – ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ από “ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΙΤΙ” έως “ΛΙΑΝΗ ΑΜΜΟ” Βόρειου Ευβοϊκού ΧΑΛΚΙΔΑΣ».

Υπεβλήθη η πρόταση στο Πράσινο Ταμείο Υ.Π.ΕΝ. για τη Χρηματοδότηση Διεξαγωγής Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την «ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – Περιπατητική & Ποδηλατική Διαδρομή, Στάσης & Αναψυχής – ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ από “ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΙΤΙ” έως “ΛΙΑΝΗ ΑΜΜΟ” Βόρειου Ευβοϊκού ΧΑΛΚΙΔΑΣ».

Ο ανωτέρω Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός εντάσσεται στη γενικότερη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Χαλκιδέων για την Ανάπλαση, Αξιοποίηση και Αειφόρο Κινητικότητα των παράκτιων-παραθαλάσσιων μετώπων, αστικού χαρακτήρα περιοχών της Χαλκίδας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένων Νομού Ευβοίας (ΟΛΝΕ Α.Ε.) και στο γενικό πλαίσιο της βελτίωσης των ανοιχτών ελεύθερων χώρων, της καθημερινής λειτουργίας της πόλης και του περιβάλλοντος, καθώς και της προώθησης των δημόσιων επενδύσεων, της ενίσχυσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης. Για το σύνολο της περιοχής παρέμβασης, θα χρησιμοποιηθούν υλικά με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά.

 • Σκοπός του Διαγωνισµού είναι :
 1. Η αξιοποίηση της γραμμικής συνέχειας και φυσικού αποθέματος ελεύθερων χώρων, του παραλιακού μετώπου της Ευβοϊκής ακτής της Χαλκίδας στον Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο, από την κεντρική παραλία πόλης.
 2. Η λειτουργική ένταξη της περιοχής παρέμβασης και η βιώσιμη ενσωμάτωσή της στον αστικό ιστό, με την αναβάθμιση της ποιότητας και ανάπτυξης χρήσεων στους ανοικτούς ελεύθερους χώρους.
 3. Η αποκατάσταση και ανάδειξη του υφιστάμενου ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος, περιοχής παρέμβασης υψηλής πληθυσμιακής πυκνότητας, που γειτνιάζει και καταλήγει προς νότο στο παραλιακό ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης.
 4. Η αισθητική προσαρμογή της περιοχής παρέμβασης, στους σύγχρονους κανόνες καθημερινής κυκλοφορίας και χρήσης, με καινοτόμες και πρωτότυπες λύσεις.
 5. Η προώθηση της στρατηγικής χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την παραλιακή αστική περιοχή παρέμβασης, η προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και την πρόληψη διαχείρισης κινδύνων σχετικά με το κλίμα (π.χ. διάβρωση, έλλειψη νερού, ενέργεια κλπ).
 • Αναλυτικότερα, το σχέδιο του Δήμου Χαλκιδέων περιλαμβάνει προτάσεις:
 1. Χάραξης και δημιουργίας ποδηλατικής και περιπατητικής διαδρομής, σε συνέχεια της υφιστάμενης Οδού Καραολή («Κόκκινο Σπίτι» – «Σουβάλα») έως την Περιοχή «Λιανής Άμμου», με αξιοποίηση του πλέγματος παραλιακών οδών ρυμοτομικού, χερσαίας αλλά και Θαλάσσιας Ζώνης, ακόμα και με πιθανή πρόταση εποχικού χαρακτήρα εξέδρας-προβλήτας, σε σημεία ακτών περιοχής παρέμβασης, με την οριζόντια και κάθετη σήμανση των διαδρομών, οδών, συμπεριλαμβανομένων των τοπωνυμιών, των χώρων χρήσης κλπ.
 2. Ανάπλασης, αισθητικής αναβάθμισης ή και αποκατάστασης υφιστάμενων ανοικτών χώρων περιοχής παρέμβασης, κατά περίπτωση όπως:
  • Κολυμβητικών Παραλιών Λουομένων (πλάζ)
  • Παιδικών Χαρών – Παιδότοπων
  • Περιβάλλοντων Χώρων Προσκοπίου & Παιδικού Σταθμού περιοχής «Σουβάλας» και βρεφονηπιακού παιδικού σταθμού περιοχής «Φάρου-Παπαθανασίου»
  • Υπαίθριου θεάτρου «Π. Κωτσόπουλου»
  • Υπαίθριων ανοικτών δημόσιων χώρων «Στάσης & Αναψυχής» περιοχών Μέσα Παναγίτσας, Λαγκαδιώτισσας, Συκιές – Λιανή Άμμος
  • Ανοικτών χώρων αθλοπαιδιών
  • Λιμενίσκων μικρών αλιευτικών σκαφών και προβλητών
  • Παραχωρούμενων δημόσιων χώρων, ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων αναψυχής, μετά των απαιτούμενων στεγάστρων σκίασης.
 1. Επέκτασης ή και Δημιουργίας Νέων Χώρων, κατά το αμέσως προηγούμενο πεδίο των υφιστάμενων χρήσεων (πλην λιμενίσκων μικρών αλιευτικών σκαφών), όπως π.χ. διαμόρφωση χώρου για ναυταθλητική εγκατάσταση διεξαγωγής αθλητικών αγώνων κανόε-καγιάκ και ιστιοπλοίας στην περιοχή Παιδικού Σταθμού Φάρου-Παπαθανασίου, διαμόρφωσης εποχικής χρήσης εξεδρών (προβλήτες πάνω από την θάλασσα) στάσης, αναψυχής και πολιτισμού, στις θαλάσσιες ζώνες περιοχής παρέμβασης.
 2. Νέων διαμορφώσεων κρηπιδωμάτων, στις περιοχές υφιστάμενων εμφανών λιθοριπών προσχώσεων.
 3. Ανάπλασης, Αισθητικής Αναβάθμισης ή και Αποκατάστασης υφιστάμενων ανοικτών χώρων υψηλού χαμηλού πράσινου – πάρκων, ή και επέκτασης και δημιουργίας νέων, με αξιοποίηση του θαλάσσιου υγρού στοιχείου ή και συλλογής του βρόχινου νερού, για αυτονομία ποτιστικού δικτύου
 4. Αναβάθμισης με εξασφάλιση αυτονομίας ηλεκτροφωτισμού και λοιπών παροχών ηλεκτρικής ενέργειες, με αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας (π.χ. στέγαστρα με Φ/Β) ή και υδροηλεκτρικής παραγωγής με αξιοποίηση του θαλάσσιου υγρού στοιχείου.
 5. Μόνιμου χαρακτήρα αστικού εξοπλισμού, όπως παγκάκια, τραπεζόπαγκοι, όργανα παιδικών χαρών, καλαθάκια και κάδοι οργανικών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων για τα τέσσερα βασικά ρεύματα ανακύκλωσης (μέταλλο, γυαλί, χαρτί και πλαστικό), φωτιστικά σώματα, κολώνες σήμανσης οδών ή και κατευθύνσεων κ.ά.
 6. Εποχικού χαρακτήρα εξοπλισμού, όπως ομπρέλες σκίασης, ξαπλώστρες, ράμπες ΑμεΑ λουομένων πλαζ, αποδυτήρια και w.c, λυόμενες «καντίνες» μετά των απαιτούμενων στεγάστρων τους, θαλάσσιες εξέδρες – προβλήτες θαλάσσιων ζωνών κλπ.

Οι ανωτέρω παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω, από Νότο προς Βορρά, οδούς της πόλης και κατά περίπτωση τμημάτων αυτών, στο σύνολο περιοχής παρέμβασης:

 • Ακτής Μιαούλη (από Καραολή έως Γιαννίτση)
 • Γιαννίτση (από Ακ. Μιαούλη ώς Ηλ. Δρακοπούλου)
 • Ηλ. Δρακοπούλου, Χριστοδούλου (από Δρακοπούλου έως Θεοχάρη)
 • Αντ. Θεοχάρη (από Χριστοδούλου έως Αποστολίδου)
 • Γεωργ. Αποστολίδου (από αρχή έως Εθν. Συμφιλίωσης)
 • Εθν. Συμφιλίωσης, τη συνέχεια αυτής Οδ. Φάρου, τη συνέχεια αυτής 25ης Μαρτίου έως Παπανικολάου και τη συνέχεια τμήματος Παπανικολάου (έως το ύψος περιοχή Λιανής Άμμου).

Υπεβλήθη η πρόταση στο Πράσινο Ταμείο Υ.Π.ΕΝ. για τη Χρηματοδότηση Διεξαγωγής Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την «ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – Περιπατητική & Ποδηλατική Διαδρομή, Στάσης & Αναψυχής – ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ από “ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΙΤΙ” έως “ΛΙΑΝΗ ΑΜΜΟ” Βόρειου Ευβοϊκού ΧΑΛΚΙΔΑΣ».

Ο ανωτέρω Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός εντάσσεται στη γενικότερη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Χαλκιδέων για την Ανάπλαση, Αξιοποίηση και Αειφόρο Κινητικότητα των παράκτιων-παραθαλάσσιων μετώπων, αστικού χαρακτήρα περιοχών της Χαλκίδας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένων Νομού Ευβοίας (ΟΛΝΕ Α.Ε.) και στο γενικό πλαίσιο της βελτίωσης των ανοιχτών ελεύθερων χώρων, της καθημερινής λειτουργίας της πόλης και του περιβάλλοντος, καθώς και της προώθησης των δημόσιων επενδύσεων, της ενίσχυσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης. Για το σύνολο της περιοχής παρέμβασης, θα χρησιμοποιηθούν υλικά με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά.

 • Σκοπός του Διαγωνισµού είναι :
 1. Η αξιοποίηση της γραμμικής συνέχειας και φυσικού αποθέματος ελεύθερων χώρων, του παραλιακού μετώπου της Ευβοϊκής ακτής της Χαλκίδας στον Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο, από την κεντρική παραλία πόλης.
 2. Η λειτουργική ένταξη της περιοχής παρέμβασης και η βιώσιμη ενσωμάτωσή της στον αστικό ιστό, με την αναβάθμιση της ποιότητας και ανάπτυξης χρήσεων στους ανοικτούς ελεύθερους χώρους.
 3. Η αποκατάσταση και ανάδειξη του υφιστάμενου ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος, περιοχής παρέμβασης υψηλής πληθυσμιακής πυκνότητας, που γειτνιάζει και καταλήγει προς νότο στο παραλιακό ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης.
 4. Η αισθητική προσαρμογή της περιοχής παρέμβασης, στους σύγχρονους κανόνες καθημερινής κυκλοφορίας και χρήσης, με καινοτόμες και πρωτότυπες λύσεις.
 5. Η προώθηση της στρατηγικής χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την παραλιακή αστική περιοχή παρέμβασης, η προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και την πρόληψη διαχείρισης κινδύνων σχετικά με το κλίμα (π.χ. διάβρωση, έλλειψη νερού, ενέργεια κλπ).
 • Αναλυτικότερα, το σχέδιο του Δήμου Χαλκιδέων περιλαμβάνει προτάσεις:
 1. Χάραξης και δημιουργίας ποδηλατικής και περιπατητικής διαδρομής, σε συνέχεια της υφιστάμενης Οδού Καραολή («Κόκκινο Σπίτι» – «Σουβάλα») έως την Περιοχή «Λιανής Άμμου», με αξιοποίηση του πλέγματος παραλιακών οδών ρυμοτομικού, χερσαίας αλλά και Θαλάσσιας Ζώνης, ακόμα και με πιθανή πρόταση εποχικού χαρακτήρα εξέδρας-προβλήτας, σε σημεία ακτών περιοχής παρέμβασης, με την οριζόντια και κάθετη σήμανση των διαδρομών, οδών, συμπεριλαμβανομένων των τοπωνυμιών, των χώρων χρήσης κλπ.
 2. Ανάπλασης, αισθητικής αναβάθμισης ή και αποκατάστασης υφιστάμενων ανοικτών χώρων περιοχής παρέμβασης, κατά περίπτωση όπως:
  • Κολυμβητικών Παραλιών Λουομένων (πλάζ)
  • Παιδικών Χαρών – Παιδότοπων
  • Περιβάλλοντων Χώρων Προσκοπίου & Παιδικού Σταθμού περιοχής «Σουβάλας» και βρεφονηπιακού παιδικού σταθμού περιοχής «Φάρου-Παπαθανασίου»
  • Υπαίθριου θεάτρου «Π. Κωτσόπουλου»
  • Υπαίθριων ανοικτών δημόσιων χώρων «Στάσης & Αναψυχής» περιοχών Μέσα Παναγίτσας, Λαγκαδιώτισσας, Συκιές – Λιανή Άμμος
  • Ανοικτών χώρων αθλοπαιδιών
  • Λιμενίσκων μικρών αλιευτικών σκαφών και προβλητών
  • Παραχωρούμενων δημόσιων χώρων, ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων αναψυχής, μετά των απαιτούμενων στεγάστρων σκίασης.
 1. Επέκτασης ή και Δημιουργίας Νέων Χώρων, κατά το αμέσως προηγούμενο πεδίο των υφιστάμενων χρήσεων (πλην λιμενίσκων μικρών αλιευτικών σκαφών), όπως π.χ. διαμόρφωση χώρου για ναυταθλητική εγκατάσταση διεξαγωγής αθλητικών αγώνων κανόε-καγιάκ και ιστιοπλοίας στην περιοχή Παιδικού Σταθμού Φάρου-Παπαθανασίου, διαμόρφωσης εποχικής χρήσης εξεδρών (προβλήτες πάνω από την θάλασσα) στάσης, αναψυχής και πολιτισμού, στις θαλάσσιες ζώνες περιοχής παρέμβασης.
 2. Νέων διαμορφώσεων κρηπιδωμάτων, στις περιοχές υφιστάμενων εμφανών λιθοριπών προσχώσεων.
 3. Ανάπλασης, Αισθητικής Αναβάθμισης ή και Αποκατάστασης υφιστάμενων ανοικτών χώρων υψηλού χαμηλού πράσινου – πάρκων, ή και επέκτασης και δημιουργίας νέων, με αξιοποίηση του θαλάσσιου υγρού στοιχείου ή και συλλογής του βρόχινου νερού, για αυτονομία ποτιστικού δικτύου
 4. Αναβάθμισης με εξασφάλιση αυτονομίας ηλεκτροφωτισμού και λοιπών παροχών ηλεκτρικής ενέργειες, με αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας (π.χ. στέγαστρα με Φ/Β) ή και υδροηλεκτρικής παραγωγής με αξιοποίηση του θαλάσσιου υγρού στοιχείου.
 5. Μόνιμου χαρακτήρα αστικού εξοπλισμού, όπως παγκάκια, τραπεζόπαγκοι, όργανα παιδικών χαρών, καλαθάκια και κάδοι οργανικών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων για τα τέσσερα βασικά ρεύματα ανακύκλωσης (μέταλλο, γυαλί, χαρτί και πλαστικό), φωτιστικά σώματα, κολώνες σήμανσης οδών ή και κατευθύνσεων κ.ά.
 6. Εποχικού χαρακτήρα εξοπλισμού, όπως ομπρέλες σκίασης, ξαπλώστρες, ράμπες ΑμεΑ λουομένων πλαζ, αποδυτήρια και w.c, λυόμενες «καντίνες» μετά των απαιτούμενων στεγάστρων τους, θαλάσσιες εξέδρες – προβλήτες θαλάσσιων ζωνών κλπ.

Οι ανωτέρω παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω, από Νότο προς Βορρά, οδούς της πόλης και κατά περίπτωση τμημάτων αυτών, στο σύνολο περιοχής παρέμβασης:

 • Ακτής Μιαούλη (από Καραολή έως Γιαννίτση)
 • Γιαννίτση (από Ακ. Μιαούλη ώς Ηλ. Δρακοπούλου)
 • Ηλ. Δρακοπούλου, Χριστοδούλου (από Δρακοπούλου έως Θεοχάρη)
 • Αντ. Θεοχάρη (από Χριστοδούλου έως Αποστολίδου)
 • Γεωργ. Αποστολίδου (από αρχή έως Εθν. Συμφιλίωσης)
 • Εθν. Συμφιλίωσης, τη συνέχεια αυτής Οδ. Φάρου, τη συνέχεια αυτής 25ης Μαρτίου έως Παπανικολάου και τη συνέχεια τμήματος Παπανικολάου (έως το ύψος περιοχή Λιανής Άμμου).
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *