Εμπόδια από υπηρεσία του υπ. Πολιτισμού στις επενδύσεις αιολικών

Πρόβλημα με τις αδειοδοτήσεις αιολικής ενέργειας, παρουσιάστηκε ξαφνικά τον τελευταίο καιρό, ύστερα από εγκύκλιο που εξέδωσε η διοίκηση.

Η εγκύκλιος αυτή δημιούργησε πολλά προβλήματα στους ενδιαφερόμενους να επενδύσουν, καθώς με τις οδηγίες για τον ολοκληρωμένο χειρισμό αιτημάτων όσον αφορά  την έγκριση ή μη αιολικών πάρκων σημειώνονται καθυστερήσεις, και μάλιστα άνευ σοβαρού λόγου και αιτίας.

Τα παράπονα έχουν φτάσει στα αυτιά της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Πολιτισμού και η λύση ετοιμάζεται. Εξετάζονται πολλοί τρόποι, εκ των οποίων ο πλέον πρόσφορος είναι μάλλον η έκδοση νέας εγκυκλίου από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου. Ο «υπερβάλλων ζήλος» που έχει επιδειχθεί έως τώρα από μία γενική διεύθυνση, επελέγη χωρίς να ερωτηθούν ούτε άλλες συνυπεύθυνες γενικές διευθύνσεις ούτε οι διευθύνσεις αρχαιοτήτων, βυζαντινών και νεωτέρων μνημείων. Κυρίως όμως έπρεπε να υπάρξει συνεννόηση με την πολιτική ηγεσία, καθώς στα έργα μετέχουν και άλλα υπουργεία και δεν είναι δυνατόν ένα υπουργείο να αποφασίζει μόνο, ξεκομμένο από τα υπόλοιπα. Επίσης, ξεκομμένο από τη γενική κυβερνητική γραμμή, που είναι η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η κακή εικόνα που παρουσιάζεται στους επενδυτές, δεν κάνει καλό στην εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό. Στις «οδηγίες» της εγκυκλίου προς τις εφορείες αρχαιοτήτων μπαίνουν όροι, που δημιουργούν  καθυστέρηση στην αδειοδότηση, και ταυτόχρονα δημιουργούν την αίσθηση ότι κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση από την κυβερνητική επιθυμία για επενδύσεις.

Ο νόμος 3028/2002 και συμπληρωματικοί νόμοι για την προστασία των αρχαιοτήτων και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπουν την εξαντλητική διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθείται προκειμένου να προστατεύονται παρακείμενα μνημεία. Επίσης ορίζει πως η χορήγηση ή μη άδειας θα πρέπει να εξετάζεται από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Ωστόσο η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς έχει άλλη άποψη. Έτσι, στην εγκύκλιο ζητείται «να επισυνάπτεται η τυχόν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για το εκάστοτε αιολικό πάρκο ή να αναφέρεται σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία της αδειοδότησης από τη ΡΑΕ. Επιπλέον, στις περιπτώσεις, όπου στον γεωπληροφοριακό χάρτη της ΡΑΕ επισημαίνεται μεγάλος αριθμός αδειοδοτημένων ή προς αδειοδότηση πολυγώνων επί της ίδιας κορυφογραμμής να προσκομίζονται επιπλέον στοιχεία για τις ενεργές και ανενεργές αδειοδοτήσεις».

Ζητούνται επίσης στοιχεία για τα γειτονικά αιολικά πάρκα τα οποία μάλιστα θα εξετάζονται μαζί με την ίδια αίτηση. «Σε περίπτωση που υφίστανται ή έχουν αδειοδοτηθεί άλλα γειτονικά αιολικά πάρκα ή που τμήματα των συνοδών έργων του εκάστοτε υπό εξέταση αιολικού πάρκου (όπως δρόμοι πρόσβασης, λιμενικές εγκαταστάσεις, κ,ά.) έχουν εγκριθεί κατά τη διαδικασία αδειοδότησης γειτονικών αιολικών πάρκων, στη μελέτη θα περιλαμβάνονται και τα στοιχεία των γειτονικών έργων, που είναι απαραίτητο να συνεξεταστούν για την απόκτηση ολοκληρωμένης εικόνας που θα βοηθήσει στην πληρέστερη κατανόηση του θέματος και στην διατύπωση γνώμης από τα Συμβούλια, με αντικειμενικό πάντα σκοπό την καλύτερη προστασία των μνημείων», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η συνολική εξέταση των αιολικών πάρκων της περιοχής, που ζητείται από τις εφορείες αρχαιοτήτων, είναι στοιχείο που μάλλον παρέλκει αλλά και δημιουργεί τεράστια καθυστέρηση, καθώς η έρευνα είναι χρονοβόρα. Σαν να μην ήταν ήδη χρονοβόρες οι εισαγωγές θεμάτων στο ΚΑΣ. Γιατί όμως να γίνεται συνολική εξέταση; Ας δούμε τη λογική: «Θα πρέπει να διενεργεί αυτοψία εκ νέου στη θέση του έργου, ιδιαίτερα όταν προτείνονται μετακινήσεις ανεμογεννητριών, στη νέα δε εισήγηση της Εφορείας να αναφέρονται τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι που επηρεάζονται από το έργο και να παρουσιάζεται η σχέση τους με αυτό με συνημμένα και στην περίπτωση αυτή όλα τα παραπάνω αναφερθέντα στοιχεία.

 

Για την αδειοδότηση αιολικών πάρκων υποτίθεται πως θα αρκεί ένα εξάμηνο. Με όσα ζητούνται πλέον από το ΥΠΠΟΑ, ο χρόνος αυξάνεται πολύ. Χωρίς να αυξάνεται συγχρόνως και η παρουσία των μνημείων. Γι’ αυτήν είναι υπεραρκετές οι προβλέψεις του αρχαιολογικού νόμου. Η εγκύκλιος εκδόθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου.

Η εγκύκλιος αυτή δημιούργησε πολλά προβλήματα στους ενδιαφερόμενους να επενδύσουν, καθώς με τις οδηγίες για τον ολοκληρωμένο χειρισμό αιτημάτων όσον αφορά  την έγκριση ή μη αιολικών πάρκων σημειώνονται καθυστερήσεις, και μάλιστα άνευ σοβαρού λόγου και αιτίας.

Τα παράπονα έχουν φτάσει στα αυτιά της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Πολιτισμού και η λύση ετοιμάζεται. Εξετάζονται πολλοί τρόποι, εκ των οποίων ο πλέον πρόσφορος είναι μάλλον η έκδοση νέας εγκυκλίου από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου. Ο «υπερβάλλων ζήλος» που έχει επιδειχθεί έως τώρα από μία γενική διεύθυνση, επελέγη χωρίς να ερωτηθούν ούτε άλλες συνυπεύθυνες γενικές διευθύνσεις ούτε οι διευθύνσεις αρχαιοτήτων, βυζαντινών και νεωτέρων μνημείων. Κυρίως όμως έπρεπε να υπάρξει συνεννόηση με την πολιτική ηγεσία, καθώς στα έργα μετέχουν και άλλα υπουργεία και δεν είναι δυνατόν ένα υπουργείο να αποφασίζει μόνο, ξεκομμένο από τα υπόλοιπα. Επίσης, ξεκομμένο από τη γενική κυβερνητική γραμμή, που είναι η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η κακή εικόνα που παρουσιάζεται στους επενδυτές, δεν κάνει καλό στην εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό. Στις «οδηγίες» της εγκυκλίου προς τις εφορείες αρχαιοτήτων μπαίνουν όροι, που δημιουργούν  καθυστέρηση στην αδειοδότηση, και ταυτόχρονα δημιουργούν την αίσθηση ότι κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση από την κυβερνητική επιθυμία για επενδύσεις.

Ο νόμος 3028/2002 και συμπληρωματικοί νόμοι για την προστασία των αρχαιοτήτων και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπουν την εξαντλητική διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθείται προκειμένου να προστατεύονται παρακείμενα μνημεία. Επίσης ορίζει πως η χορήγηση ή μη άδειας θα πρέπει να εξετάζεται από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Ωστόσο η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς έχει άλλη άποψη. Έτσι, στην εγκύκλιο ζητείται «να επισυνάπτεται η τυχόν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για το εκάστοτε αιολικό πάρκο ή να αναφέρεται σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία της αδειοδότησης από τη ΡΑΕ. Επιπλέον, στις περιπτώσεις, όπου στον γεωπληροφοριακό χάρτη της ΡΑΕ επισημαίνεται μεγάλος αριθμός αδειοδοτημένων ή προς αδειοδότηση πολυγώνων επί της ίδιας κορυφογραμμής να προσκομίζονται επιπλέον στοιχεία για τις ενεργές και ανενεργές αδειοδοτήσεις».

Ζητούνται επίσης στοιχεία για τα γειτονικά αιολικά πάρκα τα οποία μάλιστα θα εξετάζονται μαζί με την ίδια αίτηση. «Σε περίπτωση που υφίστανται ή έχουν αδειοδοτηθεί άλλα γειτονικά αιολικά πάρκα ή που τμήματα των συνοδών έργων του εκάστοτε υπό εξέταση αιολικού πάρκου (όπως δρόμοι πρόσβασης, λιμενικές εγκαταστάσεις, κ,ά.) έχουν εγκριθεί κατά τη διαδικασία αδειοδότησης γειτονικών αιολικών πάρκων, στη μελέτη θα περιλαμβάνονται και τα στοιχεία των γειτονικών έργων, που είναι απαραίτητο να συνεξεταστούν για την απόκτηση ολοκληρωμένης εικόνας που θα βοηθήσει στην πληρέστερη κατανόηση του θέματος και στην διατύπωση γνώμης από τα Συμβούλια, με αντικειμενικό πάντα σκοπό την καλύτερη προστασία των μνημείων», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η συνολική εξέταση των αιολικών πάρκων της περιοχής, που ζητείται από τις εφορείες αρχαιοτήτων, είναι στοιχείο που μάλλον παρέλκει αλλά και δημιουργεί τεράστια καθυστέρηση, καθώς η έρευνα είναι χρονοβόρα. Σαν να μην ήταν ήδη χρονοβόρες οι εισαγωγές θεμάτων στο ΚΑΣ. Γιατί όμως να γίνεται συνολική εξέταση; Ας δούμε τη λογική: «Θα πρέπει να διενεργεί αυτοψία εκ νέου στη θέση του έργου, ιδιαίτερα όταν προτείνονται μετακινήσεις ανεμογεννητριών, στη νέα δε εισήγηση της Εφορείας να αναφέρονται τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι που επηρεάζονται από το έργο και να παρουσιάζεται η σχέση τους με αυτό με συνημμένα και στην περίπτωση αυτή όλα τα παραπάνω αναφερθέντα στοιχεία.

 

Για την αδειοδότηση αιολικών πάρκων υποτίθεται πως θα αρκεί ένα εξάμηνο. Με όσα ζητούνται πλέον από το ΥΠΠΟΑ, ο χρόνος αυξάνεται πολύ. Χωρίς να αυξάνεται συγχρόνως και η παρουσία των μνημείων. Γι’ αυτήν είναι υπεραρκετές οι προβλέψεις του αρχαιολογικού νόμου. Η εγκύκλιος εκδόθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *