27 Φεβρουαρίου 2021 12:16

Στήριξη και ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στις περιοχές του Δήμου Χαλκιδέων σε συνεργασία με ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.

Ο Δήμος Χαλκιδέων, με γνώμονα την στήριξη της τοπικής αγοράς και οικονομίας, ξεκίνησε, με την  υπ’αρ. 4548/2020 απόφαση της Δημάρχου Χαλκιδέων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης “ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.”, και υπέδειξε στον Οργανισμό τους φορείς που δραστηριοποιούνται,

Ο Δήμος Χαλκιδέων, με γνώμονα την στήριξη της τοπικής αγοράς και οικονομίας, ξεκίνησε, με την  υπ’αρ. 4548/2020 απόφαση της Δημάρχου Χαλκιδέων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης “ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.”, και υπέδειξε στον Οργανισμό τους φορείς που δραστηριοποιούνται, στα διοικητικά όρια του Δήμου, στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καθώς και τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω κλάδοι στην πόλη, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στην πρόταση που θα υποβάλλει ο ΕΥΔΗΜΟΣ προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ειδικότερα, ο Οργανισμός ΕΥΔΗΜΟΣ πρόκειται να υποβάλλει πρόταση ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας Ενωσιακή Προτεραιότητα 5, μέσω του οποίου αποσκοπεί στο να υποστηρίξει το έργο όσων φορέων και των επιχειρήσεων που ανήκουν σε αυτούς, δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς και το επιθυμούν.

Η συνεργασία και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας του Δήμου με τον ΕΥΔΗΜΟΣ, θα βελτιώσει την οργάνωση της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με τους εξής στόχους:

 1. Αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση διάθεσης στην αγορά προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
 2. Προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας
 3. Συμβολή στη διαφάνεια παραγωγής και των αγορών και διενέργεια ερευνών αγοράς και μελετών σχετικά με την εξάρτηση της Ένωσης από εισαγωγές
 4. Συμβολή στην ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στην ανάπτυξη οικολογικού σήματος ευρωπαϊκής εμβέλειας για τα προϊόντα
 5. Κατάρτιση τυποποιημένων συμβάσεων για τις ΜΜΕ σύμφωνων προς την Ενωσιακή Νομοθεσία
 6. Διοργάνωση εκστρατειών γνωστοποίησης και προώθησης για τα βιώσιμα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε Περιφερειακό, Εθνικό ή Διεθνικό επίπεδο, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά.

Ο Δήμος Χαλκιδέων, με γνώμονα την στήριξη της τοπικής αγοράς και οικονομίας, ξεκίνησε, με την  υπ’αρ. 4548/2020 απόφαση της Δημάρχου Χαλκιδέων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης “ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.”, και υπέδειξε στον Οργανισμό τους φορείς που δραστηριοποιούνται, στα διοικητικά όρια του Δήμου, στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καθώς και τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω κλάδοι στην πόλη, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στην πρόταση που θα υποβάλλει ο ΕΥΔΗΜΟΣ προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ειδικότερα, ο Οργανισμός ΕΥΔΗΜΟΣ πρόκειται να υποβάλλει πρόταση ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας Ενωσιακή Προτεραιότητα 5, μέσω του οποίου αποσκοπεί στο να υποστηρίξει το έργο όσων φορέων και των επιχειρήσεων που ανήκουν σε αυτούς, δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς και το επιθυμούν.

Η συνεργασία και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας του Δήμου με τον ΕΥΔΗΜΟΣ, θα βελτιώσει την οργάνωση της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με τους εξής στόχους:

 1. Αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση διάθεσης στην αγορά προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
 2. Προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας
 3. Συμβολή στη διαφάνεια παραγωγής και των αγορών και διενέργεια ερευνών αγοράς και μελετών σχετικά με την εξάρτηση της Ένωσης από εισαγωγές
 4. Συμβολή στην ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στην ανάπτυξη οικολογικού σήματος ευρωπαϊκής εμβέλειας για τα προϊόντα
 5. Κατάρτιση τυποποιημένων συμβάσεων για τις ΜΜΕ σύμφωνων προς την Ενωσιακή Νομοθεσία
 6. Διοργάνωση εκστρατειών γνωστοποίησης και προώθησης για τα βιώσιμα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε Περιφερειακό, Εθνικό ή Διεθνικό επίπεδο, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *