Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: διαβατήριο εισόδου Ελληνικών προϊόντων σε νέες αγορές

Το σεμηνάριο θα λάβει χώρα Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου

Διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: HALAL – KOSHER – VEGAN: Διαβατήριο Εισόδου Ελληνικών Προϊόντων σε νέες αγορές υπό την αιγίδα του Global Greece International Business Projects θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη Τμημάτων Εξαγωγών και Τμημάτων Ποιοτικού Ελέγχου και Παραγωγής Επιχειρήσεων Τροφίμων, Καλλυντικών και Φαρμακευτικών που επιδιώκουν την επέκταση των πωλήσεών τους σε χώρες με έντονο εβραϊκό ή/και μουσουλμανικό πληθυσμό. Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στα 195 ευρώ και καλύπτει τα έξοδα παρακολούθησης, παροχής πρακτικού οδηγού σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου.

Εισηγητής θα είναι ο Θωμάς Βασσάρας, MBA International Business & Exports Management, City University BS, London, CEO Greekexports Μον ΙΚΕ, Μέλος ΔΣ ΣΕΒΕ, Εκπρόσωπος στην Ελλάδα των Halal Certifications Services GmbH (Ελβετία), Balkan Kosher (ΗΠΑ) & V-Label GmbH (Ελβετία), ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της διοίκησης εξαγωγών από το 1995, αρχικά στον κλάδο ένδυσης και στη συνέχεια αναλαμβάνοντας τη Διεύθυνση Εξαγωγών σε εταιρίες κλάδων τηλεματικής, καλλυντικών, ένδυσης, κοσμήματος και τροφίμων. Ως Σύμβουλος Εξαγωγών παρέχει Εξαγωγικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση και στις εξαγωγές προς χώρες με ανάγκες πιστοποίησης Kosher και Halal, καθώς και για τα πρότυπα vegan & vegetarian.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου από την Greekexports SMPC.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν σημμετοχή στην παρακάτω διεύθυνση:

https://www.globalgreece.gr/3B11E6F0.el.aspx

Η Θεματολογία του σεμιναρίου:

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

· Οι θρησκείες του κόσμου – εμφάνιση και εξάπλωση

· Οι βασικές διαφορές των θρησκειών

· Οι διατροφικές απαιτήσεις των θρησκειών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ HALAL

· Οι 5 πυλώνες της ισλαμικής πίστης

· Προέλευση της λέξης halal

· Τελικά τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται;

· Ιστορική αναδρομή πιστοποιήσεων halal

GLOBAL HALAL BUSINESS

· Δημογραφική διασπορά Μουσουλμάνων

· Η παγκόσμια ισλαμική Οικονομία σε USD$

· Κλαδικός καταμερισμός

· Ώριμες και Αναπτυσσόμενες Αγορές Halal

· Οι ευκαιρίες που ανοίγονται

· Halal και κλάδος φιλοξενίας (εστίαση – τουρισμός)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ HALAL

· Αναπτύσσοντας τρόφιμα/καλλυντικά halal

· Ποια τρόφιμα & καλλυντικά πιστοποιούνται – ποιες

οι προϋποθέσεις

· Απαιτήσεις σε έντυπα για την πιστοποίηση

· Συστατικά / Πρόσθετα / Συσκευασίες / Καθαριστικά

· Το θέμα της προσαρμογής της παραγωγικής

διαδικασίας – πολιτική halal

· Η διαδικασία πιστοποίησης συνοπτικά

· Ισχύς και ετήσια ανανέωση

· Η σημασία του κατάλληλου φορέα πιστοποίησης

(HCB) και η διεθνής του αναγνώριση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ KOSHER

· Προέλευση του όρου Kosher

· Αναφορές στα ιερά βιβλία

· Τελικά τι απαγορεύεται

· Ιστορική αναδρομή πιστοποιήσεων Kosher

GLOBAL KOSHER BUSINESS

· Δημογραφική διασπορά Εβραίων

· Η παγκόσμια ζήτηση προϊόντων Κosher – το

παράδοξο της Αμερικής

· Ώριμες και Αναπτυσσόμενες Αγορές Kosher

· Οι ευκαιρίες που ανοίγονται

· Kosher και κλάδος φιλοξενίας (εστίαση – τουρισμός)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ KOSHER

· Αναπτύσσοντας τρόφιμα kosher (meat, dairy,

pareve)

· Ποια τρόφιμα πιστοποιούνται – ποιες οι

προϋποθέσεις

· Passover, Pat Yisrael, Bishul Yisrael, Chalav Yisrael –

τι σημαίνουν όλα αυτά;

· Απαιτήσεις σε έντυπα για την πιστοποίηση

· Συστατικά / Πρόσθετα / Συσκευασίες / Καθαριστικά

· Το θέμα της προσαρμογής της παραγωγικής

διαδικασίας –

– Περιπτώσεις οινοποίησης, οξοποίησης &

τυροκόμισης kosher

· Η διαδικασία πιστοποίησης συνοπτικά

· Ισχύς και ετήσια ανανέωση

· Η σημασία του κατάλληλης Ραβινίας και η διεθνής

της αποδοχή

· Πιστοποίηση kosher για Αμερική και Ισραήλ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

· Ομοιότητες και διαφορές halal / kosher

· Ορισμοί vegan & vegetarian

· Vegan & Vegetarian – ομοιότητες και διαφορές με

halal

· Vegan & Vegetarian – ομοιότητες και διαφορές με

kosher

Το σεμινάριο διεξάγεται με την μέθοδο της περιπτωσιακής ανάλυσης, παρουσιάζοντας παραδείγματα από την πρακτική εμπειρία πιστοποίησης του ομιλητή.

Διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: HALAL – KOSHER – VEGAN: Διαβατήριο Εισόδου Ελληνικών Προϊόντων σε νέες αγορές υπό την αιγίδα του Global Greece International Business Projects θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη Τμημάτων Εξαγωγών και Τμημάτων Ποιοτικού Ελέγχου και Παραγωγής Επιχειρήσεων Τροφίμων, Καλλυντικών και Φαρμακευτικών που επιδιώκουν την επέκταση των πωλήσεών τους σε χώρες με έντονο εβραϊκό ή/και μουσουλμανικό πληθυσμό. Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στα 195 ευρώ και καλύπτει τα έξοδα παρακολούθησης, παροχής πρακτικού οδηγού σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου.

Εισηγητής θα είναι ο Θωμάς Βασσάρας, MBA International Business & Exports Management, City University BS, London, CEO Greekexports Μον ΙΚΕ, Μέλος ΔΣ ΣΕΒΕ, Εκπρόσωπος στην Ελλάδα των Halal Certifications Services GmbH (Ελβετία), Balkan Kosher (ΗΠΑ) & V-Label GmbH (Ελβετία), ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της διοίκησης εξαγωγών από το 1995, αρχικά στον κλάδο ένδυσης και στη συνέχεια αναλαμβάνοντας τη Διεύθυνση Εξαγωγών σε εταιρίες κλάδων τηλεματικής, καλλυντικών, ένδυσης, κοσμήματος και τροφίμων. Ως Σύμβουλος Εξαγωγών παρέχει Εξαγωγικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση και στις εξαγωγές προς χώρες με ανάγκες πιστοποίησης Kosher και Halal, καθώς και για τα πρότυπα vegan & vegetarian.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου από την Greekexports SMPC.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν σημμετοχή στην παρακάτω διεύθυνση:

https://www.globalgreece.gr/3B11E6F0.el.aspx

Η Θεματολογία του σεμιναρίου:

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

· Οι θρησκείες του κόσμου – εμφάνιση και εξάπλωση

· Οι βασικές διαφορές των θρησκειών

· Οι διατροφικές απαιτήσεις των θρησκειών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ HALAL

· Οι 5 πυλώνες της ισλαμικής πίστης

· Προέλευση της λέξης halal

· Τελικά τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται;

· Ιστορική αναδρομή πιστοποιήσεων halal

GLOBAL HALAL BUSINESS

· Δημογραφική διασπορά Μουσουλμάνων

· Η παγκόσμια ισλαμική Οικονομία σε USD$

· Κλαδικός καταμερισμός

· Ώριμες και Αναπτυσσόμενες Αγορές Halal

· Οι ευκαιρίες που ανοίγονται

· Halal και κλάδος φιλοξενίας (εστίαση – τουρισμός)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ HALAL

· Αναπτύσσοντας τρόφιμα/καλλυντικά halal

· Ποια τρόφιμα & καλλυντικά πιστοποιούνται – ποιες

οι προϋποθέσεις

· Απαιτήσεις σε έντυπα για την πιστοποίηση

· Συστατικά / Πρόσθετα / Συσκευασίες / Καθαριστικά

· Το θέμα της προσαρμογής της παραγωγικής

διαδικασίας – πολιτική halal

· Η διαδικασία πιστοποίησης συνοπτικά

· Ισχύς και ετήσια ανανέωση

· Η σημασία του κατάλληλου φορέα πιστοποίησης

(HCB) και η διεθνής του αναγνώριση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ KOSHER

· Προέλευση του όρου Kosher

· Αναφορές στα ιερά βιβλία

· Τελικά τι απαγορεύεται

· Ιστορική αναδρομή πιστοποιήσεων Kosher

GLOBAL KOSHER BUSINESS

· Δημογραφική διασπορά Εβραίων

· Η παγκόσμια ζήτηση προϊόντων Κosher – το

παράδοξο της Αμερικής

· Ώριμες και Αναπτυσσόμενες Αγορές Kosher

· Οι ευκαιρίες που ανοίγονται

· Kosher και κλάδος φιλοξενίας (εστίαση – τουρισμός)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ KOSHER

· Αναπτύσσοντας τρόφιμα kosher (meat, dairy,

pareve)

· Ποια τρόφιμα πιστοποιούνται – ποιες οι

προϋποθέσεις

· Passover, Pat Yisrael, Bishul Yisrael, Chalav Yisrael –

τι σημαίνουν όλα αυτά;

· Απαιτήσεις σε έντυπα για την πιστοποίηση

· Συστατικά / Πρόσθετα / Συσκευασίες / Καθαριστικά

· Το θέμα της προσαρμογής της παραγωγικής

διαδικασίας –

– Περιπτώσεις οινοποίησης, οξοποίησης &

τυροκόμισης kosher

· Η διαδικασία πιστοποίησης συνοπτικά

· Ισχύς και ετήσια ανανέωση

· Η σημασία του κατάλληλης Ραβινίας και η διεθνής

της αποδοχή

· Πιστοποίηση kosher για Αμερική και Ισραήλ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

· Ομοιότητες και διαφορές halal / kosher

· Ορισμοί vegan & vegetarian

· Vegan & Vegetarian – ομοιότητες και διαφορές με

halal

· Vegan & Vegetarian – ομοιότητες και διαφορές με

kosher

Το σεμινάριο διεξάγεται με την μέθοδο της περιπτωσιακής ανάλυσης, παρουσιάζοντας παραδείγματα από την πρακτική εμπειρία πιστοποίησης του ομιλητή.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δημοφιλή