Δήμος Λοκρών: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10 Θέματα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λοκρών

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση

Ο Δήμος Λοκρών συνεδρίασε για 10 θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Αναβάθμιση υποδομών συστήματος υδροδότησης Δήμου Λοκρών – Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Αταλάντης”

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης κτημάτων Χαλκιόπουλου.

ΘΕΜΑ 3ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 4ο: Επί αιτήσεως Κας Ιωάννας Βαρελογιάννη περί αντικατάστασης της από την Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του ν. 4412/2016

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και γνωμοδότησης και αξιολόγησης προσφορών για τη διενέργεια Υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθ 221 του ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 6ο: Καθορισμός πρόσθετων προσόντων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας Προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση έκθεσης σκοπιμότητας για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αποκομιδής αποβλήτων του Δήμου Λοκρών στο πλαίσιο υποβολής στην υπ’ αριθμ. πρωτ.: 14577/24-07-2020, Πρόσκληση ΑΤ09 του Υπουργείου Εσωτερικών που καλεί τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση έκθεσης σκοπιμότητας για τη Μελέτη Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Λοκρών στο πλαίσιο υποβολής στην υπ’ αριθμ. πρωτ.: 14577/24-07-2020, Πρόσκληση ΑΤ09 του Υπουργείου Εσωτερικών που καλεί τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»

ΘΕΜΑ 9ο: Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 10ο: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.

 

 

Ο Δήμος Λοκρών συνεδρίασε για 10 θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Αναβάθμιση υποδομών συστήματος υδροδότησης Δήμου Λοκρών – Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Αταλάντης”

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης κτημάτων Χαλκιόπουλου.

ΘΕΜΑ 3ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 4ο: Επί αιτήσεως Κας Ιωάννας Βαρελογιάννη περί αντικατάστασης της από την Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του ν. 4412/2016

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και γνωμοδότησης και αξιολόγησης προσφορών για τη διενέργεια Υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθ 221 του ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 6ο: Καθορισμός πρόσθετων προσόντων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας Προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση έκθεσης σκοπιμότητας για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αποκομιδής αποβλήτων του Δήμου Λοκρών στο πλαίσιο υποβολής στην υπ’ αριθμ. πρωτ.: 14577/24-07-2020, Πρόσκληση ΑΤ09 του Υπουργείου Εσωτερικών που καλεί τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση έκθεσης σκοπιμότητας για τη Μελέτη Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Λοκρών στο πλαίσιο υποβολής στην υπ’ αριθμ. πρωτ.: 14577/24-07-2020, Πρόσκληση ΑΤ09 του Υπουργείου Εσωτερικών που καλεί τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»

ΘΕΜΑ 9ο: Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 10ο: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ