Έκτακτο: Ο τρόπος ρύθμισης των ιδιωτικών χρεών

Εξωδικαστικό συμβιβασμό σε 22 βήματα προωθούν τράπεζες και κυβέρνηση στο πλαίσιο του νέου πτωχευτικού κώδικα.

Ένας και μοναδικός θα είναι ο τρόπος για τους οφειλέτες να αντιμετωπίσουν το φάσμα της καταγγελίας των οφειλων τους, ούτως ώστε να σωθούν οι περιουσίες τους.

Το PWC (PricewaterhouseCoopers) σχεδίασε πρόταση στο πλαίσιο  της λειτουργίας της σχετικής διαδικασίας από την 1.6.21.

Δύο είναι οι βασικές ενότητες στις οποίες διαχωρίζεται ο εξωδικαστικός συμβιβασμός:

 1. Επίτευξη συμφωνίας των οφειλετών με τους ιδιώτες πιστωτές κατά πλειοψηφία, δηλαδή θα πρέπει η πλειοψηφία τραπεζών και servicers να αποδεχτούν, ώστε το ίδιο να κάνουν και οι λοιποί πιστωτές.
 2. Να επιτευχθεί συμφωνία των οφειλετών με το Δημόσιο. Και σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται η διαδικασία της πλειοψηφίας, όμως έχει τυπικό χαρακτήρα. Βασικό χαρακτηριστικό είναι πως μέσω αλγορίθμου, θα πρέπει να βρεθεί δίκαιη λύση τόσο για τους οφειλέτες, όσο και για τους πιστωτές, βάση των χρεών, όπως και των περιουσιακών εισοδηματικών κριτηρίων του οφειλέτη.

Όπως είναι λογικό, όσο μεγαλύτερη περιουσία- κινητή και ακίνητη- διαθέτει ο οφειλέτης τόσο μεγαλύτερο τμήμα χρεών και τόκων που αντιστοιχούν στα χρέη αυτά, θα του ζητηθεί να καλύψει με βάση τον υπό σχεδιασμό αλγόριθμο ακόμη και εάν τα εισοδήματά του είναι περιορισμένα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στον εξωδικαστικό συμβιβασμό προβλέπεται και μείωση των χρεών σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς και μακροχρόνιες δόσεις χαμηλών ποσών.

Παρόλα αυτά, η εξόφληση των χρεών, όπως και η τήρηση του συμβιβασμού μόνο εύκολη δεν πρέπει να θεωρείται.

Αναφορικά με τισ μεγάλες επιχειρήσεις και τους “μεγάλους” ιδιώτες, ακόμη και εάν υπάρξει συμβιβασμός, είναι αναγκαστική η επικύρωση του από δικαστήριο, καθώς μιλάμε για μεγάλα ποσά και ουδείς δεν θέλει να αναλάβει την σχετική ευθύνη. Επομένως, η διαδικασία που παρουσιάζεται παρακάτω δεν αφορά τους “μεγάλους”, δηλαδή όσους έχουν πάνω από 700,000 εισόδημα ή τζίρο.

Η διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα και της δεύτερης ευκαιρίας ξεκινάει την 1 η Μαρτίου.

Αναλυτικά τα 22 βήματα της διαδικασίας:

Στάδιο 1: Aίτηση

 • Αυτός που θα αιτηθεί το συμβιβασμό εισέρχεται στην πλατφόρμα και αποδέχεται άρση απορρήτου.
 • Ακολουθεί η άντληση φορολογικών στοιχείων και η αίτηση αποστολής των τραπεζικών στοιχείων.
 • Καταχωρούνται τα στοιχεία επικοινωνίας και οριστικοποιούνται τα μέλη της οικογένειας.

Στάδιο 2: ΄Αρση απορρήτου συζύγου και εξαρτημένων μελών

 • Είσοδος συζύγου και εξαρτημένων μελών στην πλατφόρμα. Συναίνεση για άρση του απορρήτου.
 • Άντληση φορολογικών και τραπεζικών στοιχείων για την οικογένεια.

Στάδιο 3: Συμπλήρωση αίτησης

 • Επιλογή κύριας κατοικίας.
 • Συμπλήρωση στοιχείων ακινήτων και καταθέσεων εξωτερικού.
 • Προσθήκη συμπλήρωση στοιχείων οφειλών εξασφαλίσεων προς τρίτους.
 • Αρχική υποβολή της αίτησης.

Στάδιο 4 : Κοινοποίηση αίτησης στο σύνολο των πιστωτών για έλεγχο της ορθότητας στοιχείων

 • Είσοδος όλων των εμπλεκομένων στην πλατφόρμα για επισκόπηση ορθότητας στοιχείων και διορθώσεις.

Στάδιο 5 : Οριστική υποβολή αίτησης επιλεξιμότητας και υπολογιστικό εργαλείο

 • Οριστική υποβολή αίτησης.
 • ΄Ελεγχος κριτηρίων εξωδικαστικού.
 • Υπολογιστικό εργαλείο για διμερή συμφωνία (αλγόριθμος).

Στάδιο 6: Αξιολόγηση αίτηση από χρηματοδοτικού φορείς

 • Επισκόπηση πρότασης από πιστωτές και συμμετοχή σε ψηφοφορία.
 • Παραγωγή αποτελέσματος ψηφοφορίας.

Στάδιο 7: Αξιολόγηση συμφωνίας από οφειλέτη

 • Είσοδος του οφειλέτη στην πλατφόρμα και αποδοχή ή απόρριψη της συμφωνίας και αίτηση διαμεσολάβησης στη δεύτερη περίπτωση.

Στάδιο 8: Αξιολόγηση συμφωνίας από φορείς του Δημοσίου

 • Τεκμαίρεται η συναίνεση του Δημοσίου εάν πληρούνται τα κριτήρια.
 • Καταχώρηση αποτελέσματος ψηφοφορίας Δημοσίου εάν απαιτείται κάτι τέτοιο

Στάδιο 9: Σύμβαση με το Δημόσιο

 • Σύναψη διμερούς συμφωνίας με το Δημόσιο.

Στάδιο 10: Αξιολόγηση επιδότησης Δημοσίου

 • Έλεγχος κριτηρίων επιδότησης.
 • Βεβαίωση επιδότησης δόσης δανείων.

Στάδιο 11 : Κύκλωμα πληρωμών και παρακολούθηση επιδότησης

 • Μηνιαίο κύκλωμα παρακολούθησης όλων των πληρωμών.

H παραπάνω διαδικασία που παρουσιάζεται αναλυτικά είναι απλή και θα επιτυγχάνεται στο ταχύτερο χρονικό διάστημα.
Στόχος του νομοθέτη είναι ο περιορισμός των ιδιωτικών χρεών που βρίσκονται υπό συνεχή αύξηση δημιουργώντας αδιέξοδο τόσο στην πραγματική οικονομία όσο και στην κοινωνία.
Στην παρούσα φάση πρόχειροι υπολογισμοί μιλούν για ένα ιδιωτικό χρέος το οποίο έχει ξεπεράσει τα 300 δισ. ευρώ.

Ένας και μοναδικός θα είναι ο τρόπος για τους οφειλέτες να αντιμετωπίσουν το φάσμα της καταγγελίας των οφειλων τους, ούτως ώστε να σωθούν οι περιουσίες τους.

Το PWC (PricewaterhouseCoopers) σχεδίασε πρόταση στο πλαίσιο  της λειτουργίας της σχετικής διαδικασίας από την 1.6.21.

Δύο είναι οι βασικές ενότητες στις οποίες διαχωρίζεται ο εξωδικαστικός συμβιβασμός:

 1. Επίτευξη συμφωνίας των οφειλετών με τους ιδιώτες πιστωτές κατά πλειοψηφία, δηλαδή θα πρέπει η πλειοψηφία τραπεζών και servicers να αποδεχτούν, ώστε το ίδιο να κάνουν και οι λοιποί πιστωτές.
 2. Να επιτευχθεί συμφωνία των οφειλετών με το Δημόσιο. Και σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται η διαδικασία της πλειοψηφίας, όμως έχει τυπικό χαρακτήρα. Βασικό χαρακτηριστικό είναι πως μέσω αλγορίθμου, θα πρέπει να βρεθεί δίκαιη λύση τόσο για τους οφειλέτες, όσο και για τους πιστωτές, βάση των χρεών, όπως και των περιουσιακών εισοδηματικών κριτηρίων του οφειλέτη.

Όπως είναι λογικό, όσο μεγαλύτερη περιουσία- κινητή και ακίνητη- διαθέτει ο οφειλέτης τόσο μεγαλύτερο τμήμα χρεών και τόκων που αντιστοιχούν στα χρέη αυτά, θα του ζητηθεί να καλύψει με βάση τον υπό σχεδιασμό αλγόριθμο ακόμη και εάν τα εισοδήματά του είναι περιορισμένα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στον εξωδικαστικό συμβιβασμό προβλέπεται και μείωση των χρεών σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς και μακροχρόνιες δόσεις χαμηλών ποσών.

Παρόλα αυτά, η εξόφληση των χρεών, όπως και η τήρηση του συμβιβασμού μόνο εύκολη δεν πρέπει να θεωρείται.

Αναφορικά με τισ μεγάλες επιχειρήσεις και τους “μεγάλους” ιδιώτες, ακόμη και εάν υπάρξει συμβιβασμός, είναι αναγκαστική η επικύρωση του από δικαστήριο, καθώς μιλάμε για μεγάλα ποσά και ουδείς δεν θέλει να αναλάβει την σχετική ευθύνη. Επομένως, η διαδικασία που παρουσιάζεται παρακάτω δεν αφορά τους “μεγάλους”, δηλαδή όσους έχουν πάνω από 700,000 εισόδημα ή τζίρο.

Η διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα και της δεύτερης ευκαιρίας ξεκινάει την 1 η Μαρτίου.

Αναλυτικά τα 22 βήματα της διαδικασίας:

Στάδιο 1: Aίτηση

 • Αυτός που θα αιτηθεί το συμβιβασμό εισέρχεται στην πλατφόρμα και αποδέχεται άρση απορρήτου.
 • Ακολουθεί η άντληση φορολογικών στοιχείων και η αίτηση αποστολής των τραπεζικών στοιχείων.
 • Καταχωρούνται τα στοιχεία επικοινωνίας και οριστικοποιούνται τα μέλη της οικογένειας.

Στάδιο 2: ΄Αρση απορρήτου συζύγου και εξαρτημένων μελών

 • Είσοδος συζύγου και εξαρτημένων μελών στην πλατφόρμα. Συναίνεση για άρση του απορρήτου.
 • Άντληση φορολογικών και τραπεζικών στοιχείων για την οικογένεια.

Στάδιο 3: Συμπλήρωση αίτησης

 • Επιλογή κύριας κατοικίας.
 • Συμπλήρωση στοιχείων ακινήτων και καταθέσεων εξωτερικού.
 • Προσθήκη συμπλήρωση στοιχείων οφειλών εξασφαλίσεων προς τρίτους.
 • Αρχική υποβολή της αίτησης.

Στάδιο 4 : Κοινοποίηση αίτησης στο σύνολο των πιστωτών για έλεγχο της ορθότητας στοιχείων

 • Είσοδος όλων των εμπλεκομένων στην πλατφόρμα για επισκόπηση ορθότητας στοιχείων και διορθώσεις.

Στάδιο 5 : Οριστική υποβολή αίτησης επιλεξιμότητας και υπολογιστικό εργαλείο

 • Οριστική υποβολή αίτησης.
 • ΄Ελεγχος κριτηρίων εξωδικαστικού.
 • Υπολογιστικό εργαλείο για διμερή συμφωνία (αλγόριθμος).

Στάδιο 6: Αξιολόγηση αίτηση από χρηματοδοτικού φορείς

 • Επισκόπηση πρότασης από πιστωτές και συμμετοχή σε ψηφοφορία.
 • Παραγωγή αποτελέσματος ψηφοφορίας.

Στάδιο 7: Αξιολόγηση συμφωνίας από οφειλέτη

 • Είσοδος του οφειλέτη στην πλατφόρμα και αποδοχή ή απόρριψη της συμφωνίας και αίτηση διαμεσολάβησης στη δεύτερη περίπτωση.

Στάδιο 8: Αξιολόγηση συμφωνίας από φορείς του Δημοσίου

 • Τεκμαίρεται η συναίνεση του Δημοσίου εάν πληρούνται τα κριτήρια.
 • Καταχώρηση αποτελέσματος ψηφοφορίας Δημοσίου εάν απαιτείται κάτι τέτοιο

Στάδιο 9: Σύμβαση με το Δημόσιο

 • Σύναψη διμερούς συμφωνίας με το Δημόσιο.

Στάδιο 10: Αξιολόγηση επιδότησης Δημοσίου

 • Έλεγχος κριτηρίων επιδότησης.
 • Βεβαίωση επιδότησης δόσης δανείων.

Στάδιο 11 : Κύκλωμα πληρωμών και παρακολούθηση επιδότησης

 • Μηνιαίο κύκλωμα παρακολούθησης όλων των πληρωμών.

H παραπάνω διαδικασία που παρουσιάζεται αναλυτικά είναι απλή και θα επιτυγχάνεται στο ταχύτερο χρονικό διάστημα.
Στόχος του νομοθέτη είναι ο περιορισμός των ιδιωτικών χρεών που βρίσκονται υπό συνεχή αύξηση δημιουργώντας αδιέξοδο τόσο στην πραγματική οικονομία όσο και στην κοινωνία.
Στην παρούσα φάση πρόχειροι υπολογισμοί μιλούν για ένα ιδιωτικό χρέος το οποίο έχει ξεπεράσει τα 300 δισ. ευρώ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *