Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών και νέα προγράμματα στήριξης επιχειρήσεων

Με στοχευμένα προγράμματα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων και προγράμματα κατάρτισης σε τομείς όπως οι ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας το επόμενο διάστημα.

Το υπουργείο Εργασίας σχεδιάζει μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων με μερική ή ολική χρηματοδότηση ασφαλιστικών εισφορών σε επιλεγμένους τομείς με τη σταδιακή χαλάρωση των μέτρων κατά του κορονοϊού.

Μάλιστα ήδη στον ΟΑΕΔ η πλειοψηφία των προγραμμάτων που ήταν ανοιχτά τροποποιήθηκαν και επιδοτείται το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος από 75% μέχρι και 100%. Στην επιδότηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό τομέα.

Ειδικότερα όπως τόνισε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνος Τσακλόγλου η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει την επόμενη μέρα, αποσκοπώντας στη βέλτιστη χρήση τόσο εθνικών όσο και ευρωπαϊκών πόρων,. Μάλιστα ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επεσήμανε ότι με τη σταδιακή χαλάρωση των μέτρων υποστήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων «θα δοθεί έμφαση σε πολιτικές βελτίωσης της παραγωγικότητας, όπως η κατάρτιση του εργατικού δυναμικού, ειδικά σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, παράλληλα με την ειδική μέριμνα για την διατήρησης των θέσεων εργασίας σε επιλεγμένους τομείς μέσω μερικής ή ολικής χρηματοδότησης των ασφαλιστικών εισφορών».

Το επόμενο διάστημα αναμένεται νομοθετική ρύθμιση που θα εκσυγχρονίζει τον τρόπο κατάρτισης, ώστε η πιστοποίηση να είναι υψηλού επιπέδου και με βάση διεθνή στάνταρ που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ταυτόχρονα, προωθείται η αναπροσαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει το επίδομα ανεργίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι όποιες αλλαγές θα μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή μόνο μετά την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κρίση του κορονοϊού στην αγορά εργασίας και το ενδεχόμενο νέο κύμα απολύσεων με την λήξη της προστασίας των θέσεων απασχόλησης που ισχύει σήμερα.

Στόχος του νέου συστήματος επιδότησης της ανεργίας θα είναι η ταχύτερη επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσα και από έναν συνδυασμό ενεργητικών και παθητικών πολιτικών απασχόλησης κι όχι η λήψη του επιδόματος για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά τους εργαζόμενους η κατάρτιση τους μέσω των προγραμμάτων θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων που ζητούν οι επιχειρήσεις- εργοδότες σε κλάδους που ευδοκιμούν και ζητούν επιπλέον προσωπικό, δίνοντας έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες.

Το υπουργείο Εργασίας αναμένεται να προχωρήσει στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχέδιο πάνω σε δύο άξονες την επιδοτούμενη εργασία και τις αλλαγές στα προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης των εργαζομένων με την καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων (Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ).

Τις αλλαγές θα αναλάβει να τρέξει ο ΟΑΕΔ και ο διοικητής του Σπύρος Πρωτοψάλτης, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ενεργοποιηθούν νέα προγράμματα κατάρτισης για 15.000 ανέργους, τα οποία θα προστεθούν στα 7 ήδη ανοικτά προγράµµατα συνολικά 38.600 επιδοτούµενων νέων θέσεων εργασίας.

Πρόκειται για δύο ακόµα νέα προγράµµατα απασχόλησης µε 12.000 επιπλέον επιδοτούµενες θέσεις, και για ένα βελτιωµένο πρόγραµµα επιχειρηµατικότητας για 3.000 ανέργους, µε έµφαση στην ψηφιακή οικονοµία και στις γυναίκες.

Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοψάλτη, οι νέες δράσεις θα επικεντρώνονται:

1) στην ενεργοποίηση πρωτοποριακών ενεργητικών και παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας, 2) στην αναδιάρθρωση της κατάρτισης και επανακατάρτισης και 3) στην αναβάθµιση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης.

Έκθεση Πισσαρίδη

Όπως επισημαίνεται και στην έκθεση Πισσαρίδη, η αποζημίωση των κέντρων κατάρτισης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα εξαρτάται από την ολοκλήρωση από τον εκπαιδευόμενο διαφορετικών σταδίων της διαδικασίας. Συγκεκριμένα, προτείνεται η καταβολή του προβλεπόμενου ποσού από τον ΟΑΕΔ μετά την επιβεβαιωμένη ολοκλήρωση και πιστοποίηση των καταρτιζόμενων, και περαιτέρω αποζημίωση για την τοποθέτηση σε θέση πρακτικής άσκησης και την ολοκλήρωση αυτής. Στη συνέχεια θα καταβάλλεται επιπλέον αποζημίωση για την εύρεση θέσης εργασίας και κάποιο bonus σε περίπτωση διατήρησης από τον καταρτισθέντα της θέσης εργασίας για 6 μήνες.

Ακόμη προτείνεται οι άνεργοι να λαμβάνουν ένα ποσό έναντι του κόστους διαβίωσής τους κατά τη διάρκεια της περιόδου κατάρτισης από το κράτος, ενώ κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι άνεργοι θα πρέπει να αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Στην συνέχεια η επιτροπή προτείνει η επιχείρηση στην οποία κάνουν την πρακτική άσκηση να μην πληρώνει κάτι για τις υπηρεσίες του εργαζομένου, όμως να δεσμεύεται ότι θα ενσωματώσει τον καταρτιζόμενο στο πρόγραμμα εργασιών της επιχείρησης βάσει των προσόντων του. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρακολουθούνται από τον ΟΑΕΔ.

Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι η πληρωμή των κέντρων κατάρτισης να ολοκληρώνεται με βάση τα αποτελέσματα που αυτά επιτυγχάνουν. Τα κέντρα θα πρέπει να αξιολογούν εάν οι καταρτιζόμενοι μπορούν να ανταποκριθούν στο πρόγραμμα και να επιλέγουν αυτούς που πιστεύουν ότι μπορούν να επιτύχουν. Όσοι δεν γίνονται δεκτοί παρακολουθούν ένα ενισχυτικό πρόγραμμα για να βελτιώσουν τις ικανότητές τους για απασχόληση.

Καθοριστικό ρόλο στη σύζευξη ανέργων και αγοράς εργασίας έχει αναμφισβήτητα ο ΟΑΕΔ. Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση Πισσαρίδη ο περιορισμένος αριθμός απασχολούμενων στον Οργανισμό δεν επιτρέπει την επίτευξη του διαμεσολαβητικού του ρόλου μεταξύ ανέργων και εργοδοτών. Οι εργοδότες δεν εμπιστεύονται άτομα που ελέγχονται μέσω του ΟΑΕΔ και οι άνεργοι δεν εμπιστεύονται τους εργοδότες που αναζητούν εργασία μέσω του ΟΑΕΔ. «Η βελτίωση της διαδικασίας αποτύπωσης του προφίλ των ανέργων και η προσέλκυση μεγάλων εταιρειών για προσλήψεις μέσω του ΟΑΕΔ θα μπορούσε να βελτιώσει τη διαδικασία», προτείνεται στην έκθεση κάτι που θα εξετασθεί από την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και την διοίκηση του ΟΑΕΔ.

Όσον αφορά τα προγράμματα κατάρτισης των εργαζόμενων, σύμφωνα με την έκθεση, το κράτος θα πρέπει να επιδοτεί τον εργοδότη που οργανώνει ή παρέχει κατάρτιση η οποία οδηγεί σε χειροπιαστές, πιστοποιημένες σύμφωνα με κριτήρια της αγοράς, και επιβεβαιωμένες δεξιότητες. Η φύση και το πεδίο της κατάρτισης θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας του εργοδότη και του απασχολούμενου χωρίς περιορισμούς από το κράτος.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Φωτογραφία: Intime

Το υπουργείο Εργασίας σχεδιάζει μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων με μερική ή ολική χρηματοδότηση ασφαλιστικών εισφορών σε επιλεγμένους τομείς με τη σταδιακή χαλάρωση των μέτρων κατά του κορονοϊού.

Μάλιστα ήδη στον ΟΑΕΔ η πλειοψηφία των προγραμμάτων που ήταν ανοιχτά τροποποιήθηκαν και επιδοτείται το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος από 75% μέχρι και 100%. Στην επιδότηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό τομέα.

Ειδικότερα όπως τόνισε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνος Τσακλόγλου η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει την επόμενη μέρα, αποσκοπώντας στη βέλτιστη χρήση τόσο εθνικών όσο και ευρωπαϊκών πόρων,. Μάλιστα ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επεσήμανε ότι με τη σταδιακή χαλάρωση των μέτρων υποστήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων «θα δοθεί έμφαση σε πολιτικές βελτίωσης της παραγωγικότητας, όπως η κατάρτιση του εργατικού δυναμικού, ειδικά σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, παράλληλα με την ειδική μέριμνα για την διατήρησης των θέσεων εργασίας σε επιλεγμένους τομείς μέσω μερικής ή ολικής χρηματοδότησης των ασφαλιστικών εισφορών».

Το επόμενο διάστημα αναμένεται νομοθετική ρύθμιση που θα εκσυγχρονίζει τον τρόπο κατάρτισης, ώστε η πιστοποίηση να είναι υψηλού επιπέδου και με βάση διεθνή στάνταρ που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ταυτόχρονα, προωθείται η αναπροσαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει το επίδομα ανεργίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι όποιες αλλαγές θα μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή μόνο μετά την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κρίση του κορονοϊού στην αγορά εργασίας και το ενδεχόμενο νέο κύμα απολύσεων με την λήξη της προστασίας των θέσεων απασχόλησης που ισχύει σήμερα.

Στόχος του νέου συστήματος επιδότησης της ανεργίας θα είναι η ταχύτερη επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσα και από έναν συνδυασμό ενεργητικών και παθητικών πολιτικών απασχόλησης κι όχι η λήψη του επιδόματος για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά τους εργαζόμενους η κατάρτιση τους μέσω των προγραμμάτων θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων που ζητούν οι επιχειρήσεις- εργοδότες σε κλάδους που ευδοκιμούν και ζητούν επιπλέον προσωπικό, δίνοντας έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες.

Το υπουργείο Εργασίας αναμένεται να προχωρήσει στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχέδιο πάνω σε δύο άξονες την επιδοτούμενη εργασία και τις αλλαγές στα προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης των εργαζομένων με την καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων (Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ).

Τις αλλαγές θα αναλάβει να τρέξει ο ΟΑΕΔ και ο διοικητής του Σπύρος Πρωτοψάλτης, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ενεργοποιηθούν νέα προγράμματα κατάρτισης για 15.000 ανέργους, τα οποία θα προστεθούν στα 7 ήδη ανοικτά προγράµµατα συνολικά 38.600 επιδοτούµενων νέων θέσεων εργασίας.

Πρόκειται για δύο ακόµα νέα προγράµµατα απασχόλησης µε 12.000 επιπλέον επιδοτούµενες θέσεις, και για ένα βελτιωµένο πρόγραµµα επιχειρηµατικότητας για 3.000 ανέργους, µε έµφαση στην ψηφιακή οικονοµία και στις γυναίκες.

Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοψάλτη, οι νέες δράσεις θα επικεντρώνονται:

1) στην ενεργοποίηση πρωτοποριακών ενεργητικών και παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας, 2) στην αναδιάρθρωση της κατάρτισης και επανακατάρτισης και 3) στην αναβάθµιση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης.

Έκθεση Πισσαρίδη

Όπως επισημαίνεται και στην έκθεση Πισσαρίδη, η αποζημίωση των κέντρων κατάρτισης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα εξαρτάται από την ολοκλήρωση από τον εκπαιδευόμενο διαφορετικών σταδίων της διαδικασίας. Συγκεκριμένα, προτείνεται η καταβολή του προβλεπόμενου ποσού από τον ΟΑΕΔ μετά την επιβεβαιωμένη ολοκλήρωση και πιστοποίηση των καταρτιζόμενων, και περαιτέρω αποζημίωση για την τοποθέτηση σε θέση πρακτικής άσκησης και την ολοκλήρωση αυτής. Στη συνέχεια θα καταβάλλεται επιπλέον αποζημίωση για την εύρεση θέσης εργασίας και κάποιο bonus σε περίπτωση διατήρησης από τον καταρτισθέντα της θέσης εργασίας για 6 μήνες.

Ακόμη προτείνεται οι άνεργοι να λαμβάνουν ένα ποσό έναντι του κόστους διαβίωσής τους κατά τη διάρκεια της περιόδου κατάρτισης από το κράτος, ενώ κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι άνεργοι θα πρέπει να αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Στην συνέχεια η επιτροπή προτείνει η επιχείρηση στην οποία κάνουν την πρακτική άσκηση να μην πληρώνει κάτι για τις υπηρεσίες του εργαζομένου, όμως να δεσμεύεται ότι θα ενσωματώσει τον καταρτιζόμενο στο πρόγραμμα εργασιών της επιχείρησης βάσει των προσόντων του. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρακολουθούνται από τον ΟΑΕΔ.

Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι η πληρωμή των κέντρων κατάρτισης να ολοκληρώνεται με βάση τα αποτελέσματα που αυτά επιτυγχάνουν. Τα κέντρα θα πρέπει να αξιολογούν εάν οι καταρτιζόμενοι μπορούν να ανταποκριθούν στο πρόγραμμα και να επιλέγουν αυτούς που πιστεύουν ότι μπορούν να επιτύχουν. Όσοι δεν γίνονται δεκτοί παρακολουθούν ένα ενισχυτικό πρόγραμμα για να βελτιώσουν τις ικανότητές τους για απασχόληση.

Καθοριστικό ρόλο στη σύζευξη ανέργων και αγοράς εργασίας έχει αναμφισβήτητα ο ΟΑΕΔ. Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση Πισσαρίδη ο περιορισμένος αριθμός απασχολούμενων στον Οργανισμό δεν επιτρέπει την επίτευξη του διαμεσολαβητικού του ρόλου μεταξύ ανέργων και εργοδοτών. Οι εργοδότες δεν εμπιστεύονται άτομα που ελέγχονται μέσω του ΟΑΕΔ και οι άνεργοι δεν εμπιστεύονται τους εργοδότες που αναζητούν εργασία μέσω του ΟΑΕΔ. «Η βελτίωση της διαδικασίας αποτύπωσης του προφίλ των ανέργων και η προσέλκυση μεγάλων εταιρειών για προσλήψεις μέσω του ΟΑΕΔ θα μπορούσε να βελτιώσει τη διαδικασία», προτείνεται στην έκθεση κάτι που θα εξετασθεί από την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και την διοίκηση του ΟΑΕΔ.

Όσον αφορά τα προγράμματα κατάρτισης των εργαζόμενων, σύμφωνα με την έκθεση, το κράτος θα πρέπει να επιδοτεί τον εργοδότη που οργανώνει ή παρέχει κατάρτιση η οποία οδηγεί σε χειροπιαστές, πιστοποιημένες σύμφωνα με κριτήρια της αγοράς, και επιβεβαιωμένες δεξιότητες. Η φύση και το πεδίο της κατάρτισης θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας του εργοδότη και του απασχολούμενου χωρίς περιορισμούς από το κράτος.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Φωτογραφία: Intime

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *