Κέρδη 144,9 εκατ. ευρώ το 2019 από τη «Μυτιληναίος»

Αύξηση στα καθαρά κέρδη του, στον κύκλο εργασιών και στα EBITDA, και μείωση του καθαρού δανεισμού για το 2019, ανακοίνωσε η εταιρεία «Mυτιληναίος» για το 2019. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου κατέγραψε αύξηση 47,8%, κυρίως λόγω της ισχυρής

Αύξηση στα καθαρά κέρδη του, στον κύκλο εργασιών και στα EBITDA, και μείωση του καθαρού δανεισμού για το 2019, ανακοίνωσε η εταιρεία «Mυτιληναίος» για το 2019. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου κατέγραψε αύξηση 47,8%, κυρίως λόγω της ισχυρής ανάπτυξης του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, και διαμορφώθηκε στα 2.256,1 εκατ. ευρώ έναντι 1.526,5 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 144,9 εκατ. ευρώ, έναντι 141,2 εκατ. το 2018. Το EBITDA αυξήθηκε κατά 10,4% στα 313,2 εκατ. έναντι 283,6 εκατ. το 2018, κάτι το οποίο οφείλεται στην αυξημένη απόδοση του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας και εμπορίας φυσικού αερίου, στη διατήρηση ισχυρής κερδοφορίας του τομέα μεταλλουργίας, παρά το περιβάλλον χαμηλών τιμών, όπως επίσης και στη θετική συνεισφορά του νέου τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας διεθνούς ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας (RSD), ο οποίος το 2019 αποτελούσε μέρος του τομέα ολοκληρωμένων έργων και υποδομών. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 22,2 εκατ. στα 421 εκατ., έναντι 443 εκατ. στο τέλος του 2018 (συνυπολογίζοντας την αύξηση του δανεισμού κατά 53 εκατ. λόγω της εφαρμογής του IFRS 16), παρά την αύξηση των κεφαλαιακών δαπανών (122 εκατ. έναντι 47 εκατ. το 2018).

Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο μέρισμα για τη χρήση 2019 ανέρχεται στα 0,36 ανά μετοχή. Η αυξημένη λειτουργική κερδοφορία, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, οδήγησε στη δημιουργία σημαντικών λειτουργικών ταμειακών ροών που ανήλθαν στα 244,4 εκατ. έναντι 162,0 εκατ. το 2018. Αντίστοιχα, οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν σε 122,4 εκατ. από 115,0 εκατ. το 2018, παρά την αύξηση των καθαρών κεφαλαιουχικών δαπανών (CAPEX) που ανήλθαν σε 122,0 εκατ. ευρώ έναντι 46,6 εκατ. το 2018, με επενδύσεις που αφορούν την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την έναρξη κατασκευής του νέου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου (CCGT), καθώς και την απόκτηση της εταιρείας ανακύκλωσης αλουμινίου ΕΠΑΛΜΕ. Μιλώντας εξάλλου στους αναλυτές, στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη παρουσίασης των αποτελεσμάτων, ο επικεφαλής της εταιρείας κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος τόνισε ότι η εξάπλωση του VOVID-19 έχει δημιουργήσει ένα ιδιαιτέρως αβέβαιο περιβάλλον και έχει επιδεινώσει σημαντικά τις προοπτικές της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η εταιρεία διαθέτει Plan B αλλά και Plan C, σε περίπτωση που υπάρξει σημαντική μείωση της ζήτησης, ενώ σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μείωση των πωλήσεων, ούτε της παραγωγής στον τομέα του αλουμινίου και της αλουμίνας, και εκτίμησε πως ο τομέας του ηλεκτρισμού είναι ο τελευταίος κλάδος που θα πληγεί.

Ο κ. Μυτιληναίος επανέλαβε ότι το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας βρίσκεται υπό αναθεώρηση έως ότου ξεκαθαρίσει η εικόνα για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην παγκόσμια οικονομία, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ό,τι δεν είναι υπό κατασκευήν βρίσκεται σε αναμονή». Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις από τον κορωνοϊό, σημείωσε ότι θα ήταν πρόωρο να εκτιμηθούν σήμερα και διαβεβαίωσε ότι η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προχωρεί στις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και την απρόσκοπτη συνέχιση και την περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων της. Επεσήμανε επίσης τον ισχυρό ισολογισμός της εταιρείας, το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο και το πρόγραμμα μείωσης του κόστους, και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η «Μυτιληναίος» θα βγει ισχυρότερη από αυτήν τη δοκιμασία, όπως συνέβη και στο παρελθόν. Σχολιάζοντας την υποχώρηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, τόνισε ότι η εταιρεία θα ωφεληθεί κατά 99 εκατ. ευρώ φέτος.

Αύξηση στα καθαρά κέρδη του, στον κύκλο εργασιών και στα EBITDA, και μείωση του καθαρού δανεισμού για το 2019, ανακοίνωσε η εταιρεία «Mυτιληναίος» για το 2019. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου κατέγραψε αύξηση 47,8%, κυρίως λόγω της ισχυρής ανάπτυξης του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, και διαμορφώθηκε στα 2.256,1 εκατ. ευρώ έναντι 1.526,5 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 144,9 εκατ. ευρώ, έναντι 141,2 εκατ. το 2018. Το EBITDA αυξήθηκε κατά 10,4% στα 313,2 εκατ. έναντι 283,6 εκατ. το 2018, κάτι το οποίο οφείλεται στην αυξημένη απόδοση του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας και εμπορίας φυσικού αερίου, στη διατήρηση ισχυρής κερδοφορίας του τομέα μεταλλουργίας, παρά το περιβάλλον χαμηλών τιμών, όπως επίσης και στη θετική συνεισφορά του νέου τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας διεθνούς ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας (RSD), ο οποίος το 2019 αποτελούσε μέρος του τομέα ολοκληρωμένων έργων και υποδομών. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 22,2 εκατ. στα 421 εκατ., έναντι 443 εκατ. στο τέλος του 2018 (συνυπολογίζοντας την αύξηση του δανεισμού κατά 53 εκατ. λόγω της εφαρμογής του IFRS 16), παρά την αύξηση των κεφαλαιακών δαπανών (122 εκατ. έναντι 47 εκατ. το 2018).

Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο μέρισμα για τη χρήση 2019 ανέρχεται στα 0,36 ανά μετοχή. Η αυξημένη λειτουργική κερδοφορία, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, οδήγησε στη δημιουργία σημαντικών λειτουργικών ταμειακών ροών που ανήλθαν στα 244,4 εκατ. έναντι 162,0 εκατ. το 2018. Αντίστοιχα, οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν σε 122,4 εκατ. από 115,0 εκατ. το 2018, παρά την αύξηση των καθαρών κεφαλαιουχικών δαπανών (CAPEX) που ανήλθαν σε 122,0 εκατ. ευρώ έναντι 46,6 εκατ. το 2018, με επενδύσεις που αφορούν την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την έναρξη κατασκευής του νέου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου (CCGT), καθώς και την απόκτηση της εταιρείας ανακύκλωσης αλουμινίου ΕΠΑΛΜΕ. Μιλώντας εξάλλου στους αναλυτές, στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη παρουσίασης των αποτελεσμάτων, ο επικεφαλής της εταιρείας κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος τόνισε ότι η εξάπλωση του VOVID-19 έχει δημιουργήσει ένα ιδιαιτέρως αβέβαιο περιβάλλον και έχει επιδεινώσει σημαντικά τις προοπτικές της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η εταιρεία διαθέτει Plan B αλλά και Plan C, σε περίπτωση που υπάρξει σημαντική μείωση της ζήτησης, ενώ σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μείωση των πωλήσεων, ούτε της παραγωγής στον τομέα του αλουμινίου και της αλουμίνας, και εκτίμησε πως ο τομέας του ηλεκτρισμού είναι ο τελευταίος κλάδος που θα πληγεί.

Ο κ. Μυτιληναίος επανέλαβε ότι το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας βρίσκεται υπό αναθεώρηση έως ότου ξεκαθαρίσει η εικόνα για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην παγκόσμια οικονομία, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ό,τι δεν είναι υπό κατασκευήν βρίσκεται σε αναμονή». Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις από τον κορωνοϊό, σημείωσε ότι θα ήταν πρόωρο να εκτιμηθούν σήμερα και διαβεβαίωσε ότι η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προχωρεί στις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και την απρόσκοπτη συνέχιση και την περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων της. Επεσήμανε επίσης τον ισχυρό ισολογισμός της εταιρείας, το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο και το πρόγραμμα μείωσης του κόστους, και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η «Μυτιληναίος» θα βγει ισχυρότερη από αυτήν τη δοκιμασία, όπως συνέβη και στο παρελθόν. Σχολιάζοντας την υποχώρηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, τόνισε ότι η εταιρεία θα ωφεληθεί κατά 99 εκατ. ευρώ φέτος.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *