Κοινοτικό Συμβούλιο της Κοινότητας Χαλκίδας: Ψήφισμα κατά του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών για τους Ο.Τ.Α

Ψήφισμα του Συμβουλίου Κοινότητας Χαλκίδας για το υπο κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο της Κοινότητας Χαλκίδας κατέθεσε ψήφισμα κατά του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αναλυτικά το ψήφισμα:

Ψήφισμα Συμβουλίου Κοινότητας Χαλκίδας για το υπο κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η Κοινότητα, πυρήνας της ελληνικής κοινωνίας, θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, απότελεί διαχρονικά την ραχοκοκαλιά της Ελλάδας. Ο θεσμός που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καθημερινότητας του πολίτη- όσο απομακρυσμένη και αν είναι η Κοινότητα από την έδρα του Δήμου- είναι ο θεσμός του Συμβουλίου Κοινότητας και του Προέδρου της Κοινότητας. Καθημερινά, Πρόεδροι και Κοινοτικοί Σύμβουλοι διαχειρίζονται όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων, στεκόμενοι δίπλα στις ανάγκες των συμπολιτών τους . Η μορφολογία του εδάφους της χώρας σε συνδιασμό με τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις οφείλουν να αποτελέσουν τον βασικό κορμό πάνω στον οποίο θα διαμορφωθεί ένα σύγχρονο αυτοδιοικητικό μοντέλο. Η ιδιαιτερότητα του κάθε τόπου ( ορεινού, νησιώτικου, πεδινού, παραποτάμιου, παραλίμνιου, αστικού, περιαστικού) οφείλει να υποστηριχθεί και να αναδειχθεί από όλες τις διοικητικές δομές. Ένα σύγχρονο κράτος που σέβεται τους πολίτες του, χαράζει πολιτικές με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Εμπιστοσύνη, Συμμετοχικότητα, Αποδοτικότητα, Βιωσιμότητα και Διαφάνεια είναι οι θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες οφείλει η αυτοδιοίκηση να χτίσει τα θεμέλια της. Το τελευταίο χρονικό διάστημα ανακοινώνεται συνεχώς στον τύπο η πρόθεση του Υπουργείου Εσωτερικών και της Κυβέρνησης να αλλάξουν συλλήβδην τον χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μία αλλαγή που προγραμματίζεται να γίνει χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους: πολίτες, αυτοδιοικητικούς, δημόσια διοίκηση. Η κατάργηση Κοινοτήτων, οι συγχωνεύσεις τους και η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στις έδρες των Δήμων θα ερημώσει τα χωριά μας, θα υποβαθμίσει περαιτέρω την ζωή των κατοίκων στην επαρχία και θα δημιουργήσει πολίτες δύο ταχυτήτων. Η απομάκρυνση από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας με την επαναφορά συγκεντρωτικού συστήματος αυτοδιοίκησης θα δώσει την χαριστική βολή. Ο ενεργός πληθυσμός της χώρας φεύγει, η επαρχία αποδεκατίζεται από πόρους και ανθρώπινο δυναμικό, το χαμόγελο έχει χαθεί!

Ως αιρετοί σύμβουλη της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, σεβόμενοι τον θεσμό τον οποίο υπηρετούμε και τους συμπολίτες μας ζητάμε:

  1. Συμμετοχή στην διαμόρφωση του νομοσχεδίου
  2. Αποφασιστικές  αρμοδιότητες και πόρους για τις Κοινότητες
  3. Ανεξάρτητη κάλπη για την ανάδειξη των Συμβουλίων Κοινότητας
  4. Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιπέδων της αυτοδιοίκησης και
  5. Τη μη κατάργηση των Συμβουλίων Κοινοτήτων στις έδρες των Δήμων.

Το παρόν ψήφισμα πρέπει να σημειωθεί πως ψηφίστηκε ομόφωνα από όλους τους Κοινοτικούς Συμβούλους, εκτός από τους συμβούλους της παράταξης  ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ & ΕΛΠΙΔΑΣ Αγιαννίτη Παναγιώτη, Κεράτσα Αντωνία και Τανισκίδη Σταύρο, οι οποίοι ψήφισαν λευκό.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο της Κοινότητας Χαλκίδας κατέθεσε ψήφισμα κατά του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αναλυτικά το ψήφισμα:

Ψήφισμα Συμβουλίου Κοινότητας Χαλκίδας για το υπο κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η Κοινότητα, πυρήνας της ελληνικής κοινωνίας, θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, απότελεί διαχρονικά την ραχοκοκαλιά της Ελλάδας. Ο θεσμός που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καθημερινότητας του πολίτη- όσο απομακρυσμένη και αν είναι η Κοινότητα από την έδρα του Δήμου- είναι ο θεσμός του Συμβουλίου Κοινότητας και του Προέδρου της Κοινότητας. Καθημερινά, Πρόεδροι και Κοινοτικοί Σύμβουλοι διαχειρίζονται όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων, στεκόμενοι δίπλα στις ανάγκες των συμπολιτών τους . Η μορφολογία του εδάφους της χώρας σε συνδιασμό με τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις οφείλουν να αποτελέσουν τον βασικό κορμό πάνω στον οποίο θα διαμορφωθεί ένα σύγχρονο αυτοδιοικητικό μοντέλο. Η ιδιαιτερότητα του κάθε τόπου ( ορεινού, νησιώτικου, πεδινού, παραποτάμιου, παραλίμνιου, αστικού, περιαστικού) οφείλει να υποστηριχθεί και να αναδειχθεί από όλες τις διοικητικές δομές. Ένα σύγχρονο κράτος που σέβεται τους πολίτες του, χαράζει πολιτικές με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Εμπιστοσύνη, Συμμετοχικότητα, Αποδοτικότητα, Βιωσιμότητα και Διαφάνεια είναι οι θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες οφείλει η αυτοδιοίκηση να χτίσει τα θεμέλια της. Το τελευταίο χρονικό διάστημα ανακοινώνεται συνεχώς στον τύπο η πρόθεση του Υπουργείου Εσωτερικών και της Κυβέρνησης να αλλάξουν συλλήβδην τον χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μία αλλαγή που προγραμματίζεται να γίνει χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους: πολίτες, αυτοδιοικητικούς, δημόσια διοίκηση. Η κατάργηση Κοινοτήτων, οι συγχωνεύσεις τους και η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στις έδρες των Δήμων θα ερημώσει τα χωριά μας, θα υποβαθμίσει περαιτέρω την ζωή των κατοίκων στην επαρχία και θα δημιουργήσει πολίτες δύο ταχυτήτων. Η απομάκρυνση από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας με την επαναφορά συγκεντρωτικού συστήματος αυτοδιοίκησης θα δώσει την χαριστική βολή. Ο ενεργός πληθυσμός της χώρας φεύγει, η επαρχία αποδεκατίζεται από πόρους και ανθρώπινο δυναμικό, το χαμόγελο έχει χαθεί!

Ως αιρετοί σύμβουλη της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, σεβόμενοι τον θεσμό τον οποίο υπηρετούμε και τους συμπολίτες μας ζητάμε:

  1. Συμμετοχή στην διαμόρφωση του νομοσχεδίου
  2. Αποφασιστικές  αρμοδιότητες και πόρους για τις Κοινότητες
  3. Ανεξάρτητη κάλπη για την ανάδειξη των Συμβουλίων Κοινότητας
  4. Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιπέδων της αυτοδιοίκησης και
  5. Τη μη κατάργηση των Συμβουλίων Κοινοτήτων στις έδρες των Δήμων.

Το παρόν ψήφισμα πρέπει να σημειωθεί πως ψηφίστηκε ομόφωνα από όλους τους Κοινοτικούς Συμβούλους, εκτός από τους συμβούλους της παράταξης  ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ & ΕΛΠΙΔΑΣ Αγιαννίτη Παναγιώτη, Κεράτσα Αντωνία και Τανισκίδη Σταύρο, οι οποίοι ψήφισαν λευκό.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δημοφιλή